Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
STATYBINIŲ NERŪDINIŲ MEDŽIAGŲ GAVYBA, PERDIRBIMAS IR NAUDOJIMAS
TURINYS
PRATARMĖ
ĮVADAS
1. MINERALINIŲ ŽALIAVŲ BAZĖ
1.1. BENDROSIOS ŽINIOS
1.2. UOLIENŲ KLASIFIKACIJA
1.2.1. Klasifikacija pagal genetinę kilmę
1.2.2. Klasifikacija pagal fizikines mechanines savybes
1.2.3. Klasifikavimas pagal perdirbamumą
1.2.4. Klasifikavimas pagal slūgsojimo sąlygas
1.2.5. Naudingųjų iškasenų užterštumas
1.3. LIETUVOS MINERALINIŲ ŽALIAVŲ BAZĖ
1.3.1. Bendrosios žinios
1.3.2. Žvyras ir smėlis
1.3.3. Dolomitas
1.3.4. Klintis
1.3.5. Opoka
1.3.6. Molis
1.3.7. Neeksploatuojamos žaliavos
1.3.7.1. Anhidritas
1.3.7.2. Gipsas
1.3.7.3. Kreida, kreidos mergelis
1.3.7.4. Rieduliai
2. ŽALIAVŲ PAIEŠKA
2.1. BENDROSIOS ŽINIOS
2.2. ŽALIAVŲ PAIEŠKOS BŪDAI IR METODAI
2.3. TELKINIO PROGNOZĖS SUDARYMAS
2.4. PAIEŠKŲ PROJEKTAVIMAS IR METODIKA
2.5. PROGNOZUOJAMŲJŲ IŠTEKLIŲ KIEKIO ĮVERTINIMAS
3. ŽALIAVŲ ŽVALGYBA
3.1. BENDROSIOS ŽINIOS
3.2. ŽVALGYBOS GEOLOGINĖ UŽDUOTIS
3.3. ŽVALGYMO SISTEMOS IR TECHNINIŲ PRIEMONIŲ PARINKIMAS
3.4. ŽVALGYMO TINKLO TANKUMAS
3.5. ŽALIAVŲ TELKINIO KONTŪRŲ NUSTATYMAS IR DALIJIMAS BLOKAIS
3.6. GEOLOGINĖ DOKUMENTACIJA IR ŽALIAVOS BANDYMAS
3.6.1. Geologinė dokumentacija
4. MARKŠEIDERINIAI MATAVIMAI
4.1. BENDROSIOS ŽINIOS
4.2. MARKŠEIDERINĖ GRAFINĖ DOKUMENTACIJA
4.3. MARKŠEIDERINIAI DARBAI ŽVALGOMOJOJE TERITORIJOJE
4.4. NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ TELKINIO GEOMETRINĖS RIBOS
4.5. TELKINIO ATSARGŲ, GAVYBOS, DANGOS IR ŽALIAVŲ NUOSTOLIŲ APSKAIČIAVIMAS
4.5.1. Išžvalgytų žaliavų atsargų klasifikacija
4.5.2. Atsargų kiekio apskaičiavimo metodika
4.5.3. Atsargų apskaičiavimo būdai
4.5.4. Atsargų kiekio apskaičiavimas
4.5.5. Žaliavų nuostoliai ir jų apskaičiavimas
5. GAMTINIŲ MINERALINIŲ ŽALIAVŲ SAVYBĖS
5.1. BENDROSIOS ŽINIOS
5.2. UOLIENŲ IR IŠ JŲ PAGAMINTŲ STATYBINIŲ PRODUKTŲ SAVYBIŲ KLASIFIKACIJA
5.3. NERŪDINIŲ MEDŽIAGŲ BENDRIEJI BANDYMO METODAI
5.3.1. Medžiagos ėminio paėmimas ir paruošimas bandymui
5.3.2. Ėminio paruošimas bandymui
5.3.3. Petrografinės ir mineraloginės sudėties nustatymas
5.3.4. Bandymo įranga ir jos kalibravimas
5.4. FIZIKINIŲ SAVYBIŲ BANDYMO METODAI
5.4.1. Tankio (savitojo, tūrinio, piltinio, santykinio, mikroužpildų) nustatymas
5.4.1.1. Savitasis tankis
5.4.1.2. Tūrinis tankis
5.4.1.3. Piltinis tankis
5.4.1.4. Santykinis tankis
5.4.1.5. Poringumas ir tuštymėtumas
5.4.2. Atsparumas vandens poveikiui
5.4.3. Atsparumas temperatūros poveikiui (atsparumas šalčiui, karščiui, ugniai, deformavimuisi)
5.4.3.1. Atsparumas šaldymui ir atšildymui
5.4.3.2. Atsparumas karščio poveikiui
5.5. MECHANINĖS SAVYBĖS
5.5.1. Stiprumas (gniuždant, tempiant, skeliant, glemžiant, ilgalaikis)
5.5.2. Stipris gniuždant cilindre
5.5.3. Atsparumo trupinimo nustatymas Los Andželo metodu
5.5.4. Atsparumo trupinimui nustatymas smūginiu metodu
5.5.5. Atsparumas dėvėjimuisi
5.5.6. Atsparumas gludinimui
5.5.7. Atsparumas paviršiaus dilinimui
5.5.8. Atsparumas dėvėjimuisi nuo dygliuotų padangų poveikio (Šiaurės metodas)
5.6. GEOMETRINĖS SAVYBĖS
5.6.1. Granuliometrinė sudėtis
5.6.2. Savitasis paviršius
5.7. DALELIŲ FORMA
5.7.1. Bendrosios žinios
5.7.2. Plokštumo rodiklis
5.7.3. Formos rodiklis
5.7.4. Kriauklių kiekio įvertinimas
5.7.5. Smulkelių kiekio įvertinimas
5.8. CHEMINĖS SAVYBĖS (REAKTYVUMAS, TIRPUMAS,PRIEMAIŠŲ KIEKIS IR KT.)
5.8.1. Bendrosios žinios
5.8.2. Vandenyje tirpių chloridų nustatymas
5.8.3. Vandenyje tirpių sulfatų nustatymas
5.8.4. Rūgštyje tirpių sulfatų ir sulfidų nustatymas
5.8.5. Karbonatų kiekio nustatymas
5.8.6. Priemaišų, turinčių įtakos betono apdailos paviršiui, nustatymas
5.8.7. Organinių priemaišų, turinčių įtakos cemento rišimuisi ir kietėjimui, nustatymas
5.8.8. Tirpumo vandenyje nustatymas
5.8.9. Kaitmenų nustatymas
5.8.10. Uolienų struktūra
5.9. ILGAAMŽIŠKUMAS
5.10. MEDŽIAGŲ KOKYBĖS RODIKLIŲ STABILUMAS
5.11. BANDYMO REZULTATŲ PAKARTOJAMUMAS IRATKURIAMUMAS
6. MINERALINIŲ ŽALIAVŲ KASYBA
6.1. TELKINIO PARUOŠIMAS EKSPLOATUOTI
6.2. KARJERO DALYS
6.3. SĄLYGOS, TURINČIOS ĮTAKOS KARJERO PARAMETRAMS
6.4. KARJERO NUSAUSINIMAS
6.5. KARJERO ATIDENGIMAS
6.6. DANGOS NUĖMIMO DARBAI
6.7. KARJERO TRANSPORTAS
6.7.1. Bendrosios žinios
6.7.2. Bėginis transportas
6.7.3. Automobilių transportas
6.7.4. Juostinis transportas
6.7.5. Plokšteliniai, kaušiniai ir sliekiniai transporteriai
6.7.6. Hidraulinis transportas
6.8. SPROGDINIMO DARBAI
6.8.1. Sprogumas
6.8.2. Atsparumo linija
6.8.3. Sprogdinimo darbų sauga
7. NERŪDINIŲ MEDŽIAGŲ KASIMAS IR PAKROVIMAS
7.1. BENDROSIOS ŽINIOS
7.2. ŽALIAVŲ KASIMAS EKSKAVATORIAIS
7.3. UOLIENŲ IŠGAVIMAS HIDROMECHANIZACIJOS PRIEMONĖMIS
7.3.1. Hidromonitoriniu būdu
7.3.2. Kasimas žemkasėmis ir žemsiurbėmis
8. UOLIENŲ PERDIRBIMAS
8.1. AKMENS UOLIENŲ KLASIFIKAVIMAS PAGAL TECHNOLOGINES SAVYBES
8.2. UOLIENŲ KLASIFIKAVIMAS PAGAL ILGAAMŽIŠKUMĄ
8.3. REIKALAVIMAI NUO MASYVO ATSKELTIEMS BLOKAMS
8.4. APDAILINIO AKMENS APDIRBIMAS
8.5. AKMENS PJAUSTYMO STAKLĖS
8.5.1. Bendrosios žinios
8.5.2. Rėminės staklės
8.5.3. Diskinės staklės
8.5.4. Juostinės ir lyninės staklės
8.5.5. Tikslus akmens apdirbimas
8.6. AKMENS APDIRBIMAS SKALDYMU
8.6.1. Bendrosios žinios
8.6.2. Pirminis apdirbimas
8.6.3. Antrinis apdirbimas
8.6.4. Tretinis apdirbimas
8.6.5. Darbo įrankiai
8.7. STATYBINIAI AKMENS GAMINIAI
8.8. DIRBTINIAI APDAILOS AKMENYS
9. NATŪRALIŲJŲ UŽPILDŲ GAMYBA
9.1. BENDROSIOS ŽINIOS
9.2. TRUPINIMAS
9.3. TEORINIAI AKMENS UOLIENŲ SMULKINIMO PAGRINDAI
9.4. TRUPINTUVAI
9.4.1. Bendrosios žinios
9.4.2. Žiauniniai trupintuvai
9.4.3. Kūginiai trupintuvai
9.4.3.1. Stambiojo trupinimo
9.4.3.2. Vidutinio ir smulkiojo trupinimo trupintuvai
9.4.3.3. Vibraciniai kūginiai trupintuvai
9 4.4. Rotoriniai trupintuvai
9.5. Malimas
10. MEDŽIAGŲ SIJOJIMAS IR SODRINIMAS
10.1. BENDROSIOS ŽINIOS
10.1.1. Mechaninis klasifikavimas
10.1.2. Hidraulinis klasifikavimas
10.1.3. Pneumatinis klasifikavimas
10.1.4. Elektromagnetinis klasifikavimas
10.2. SIJOJIMAS
10.2.1. Paruošiamasis sijojimas
10.2.2. Klasifikuojamasis sijojimas
10.2.3. Kontrolinis sijojimas
10.2.4. Atrankinis sijojimas
10.3. SIJOTUVAI
10.3.1. Plokštieji ardynai
10.3.2. Vibraciniai sijotuvai
10.3.2.1. Bendrosios žinios
10.3.2.2. Susibalansuojantieji sijotuvai
10.3.2.3. Rezonansiniai sijotuvai
10.3.3. Kūginiai sijotuvai
10.3.4. Būgniniai sijotuvai
10.4. SIETAI NERŪDINĖMS MEDŽIAGOMS SIJOTI
10.4.1. Bendrosios žinios
10.4.2. Metaliniai sietai
10.4.3. Polimeriniai sietai
10.5. SIJOTUVŲ SIETO PLOTO APSKAIČIAVIMAS
10.6. MEDŽIAGŲ PLOVIMAS
10.7. HIDRAULINĖ KLASIFIKACIJA
10.7.1. Bendrosios žinios
10.7.2. Kūginiai klasifikatoriai
10.7.3. Kameriniai hidroklasifikatoriai
10.7.4. Vertikalieji hidroklasifikatoriai
10.8. VANDENS ATSKYRIMO ĮRENGINIAI
10.8.1. Bendrosios žinios
10.8.2. Elevatoriniai nusausinimo įrenginiai
10.8.3. Spiraliniai nusausinimo įrenginiai
10.8.4. Centrifugos
11. NERŪDINIŲ MEDŽIAGŲ ĮRENGINIŲ KOMPONAVIMAS IR PERDIRBIMO TECHNOLOGINĖS SCHEMOS
11.1. BENDROSIOS ŽINIOS
11.2. NERŪDINIŲ MEDŽIAGŲ GAMYKLŲ TECHNOLOGINIŲ LINIJŲ PROJEKTAVIMO PRINCIPAI
11.2.1. Pradiniai duomenys
11.3. ĮRENGINIŲ KOMPONAVIMO PRINCIPAI
11.4. SKALDOS GAMYBOS TECHNOLOGINĖ SCHEMA
11.4.1. Bendrosios žinios
11.4.2. Granitinės skaldos gamyba
11.4.3. Skaldos gamyba iš nuosėdinių arba kitokių nevienodo stiprumo uolienų
11.5. KILNOJAMIEJI NERŪDINIŲ MEDŽIAGŲ PERDIRBIMO ĮRENGINIAI
11.6. RACIONALUS ŽALIAVŲ NAUDOJIMAS
11.6.1. Bendrosios žinios
11.6.2. Klintmilčių gamyba
11.6.3. Dekoratyviojo akmens gamybos atliekų perdirbimas
11.6.4. Skaldos atsijų perdirbimas
11.6.5. Skaldos ir smėlio gamyba iš pramonės atliekų
11.6.6. Gamyklų ir technologinių linijų patikimumas
11.6.7. Nerūdinių medžiagų transportavimas ir apsauga nuo sušalimo
12. NERŪDINIŲ MEDŽIAGŲ GAMYBOS POVEIKIS APLINKAI
12.1. ANTROPOGENINIS POVEIKIS
12.2. KASYBOS POVEIKIS APLINKAI
12.3. POVEIKIS ORO BASEINUI
12.4. POVEIKIS VANDENS BASEINUI
12.5. POVEIKIS KRAŠTOVAIZDŽIUI
12.6. ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO IR APSAUGOS TEISINIS REGULIAVIMAS
13. NERŪDINIŲ MEDŽIAGŲ GAVYBOS IR NAUDOJIMO VERTINIMO PRINCIPAI
13.1. BENDROSIOS ŽINIOS
13.2. ŽALIAVŲ TECHNINIO IR EKONOMINIO ĮVERTINIMO PRINCIPAI
13.3. UŽPILDŲ GAMYBOS EKONOMINIS EFEKTYVUMAS
NERŪDINIŲ MEDŽIAGŲ STANDARTŲ SĄRAŠAS
1. Bendrieji techniniai reikalavimai
2. Bandymo metodai
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.