Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
ĮVADAS
1. INFORMACIJOS SRAUTŲ IR JŲ APTARNAVIMO ANALIZĖS METODAI
1.1. Inžinerinis metodas ir analizė
1.2. Kontroliniai klausimai ir užduotys
2. TAIKOMOJI STATISTIKA IR TIKIMYBIŲ TEORIJA INFORMACINĖMS SISTEMOMS ANALIZUOTI
2.1. Atsitiktiniai kintamieji
2.1.1. Diskretieji atsitiktiniai kintamieji
2.1.2. Tolydieji atsitiktiniai kintamieji
2.2. Normalusis skirstinys
2.3. Eksponentinis skirstinys
2.4. Puasoninis procesas
2.5. Hipereksponentinis skirstinys Hk
2.6. Erlango k-osios eilės skirstinys Ek
2.7. Hipoeksponentinis skirstinys Hk, kai kiekviena fazė yra skirtingo laiko
2.8. Cox skirstinys Ck
2.9. Veibulo skirstinys
2.10. Lognormalusis skirstinys
2.11. Daugiamačiai atsitiktiniai kintamieji
2.12. Transformacijos
2.12.1. z-transformacija
2.12.2. Laplaso transformacija
2.13. Tikimybinių skirstinių parametrų įvertinimas
2.13.1. Momentų metodas skirstinio parametrams įvertinti
2.13.2. Skirstinio parametrų įvertinimas maksimalaus tikėtinumo būdu
2.14. Skirstinio parametro pasikliaujamasis intervalas
2.15. Markovo procesai
2.15.1. Diskretaus laiko Markovo grandinės (DLMG)
2.15.2. Tolydaus laiko Markovo grandinės
2.15.3. Stacionarių procesų tolydaus laiko Markovo grandinė
2.15.4. Stacionaraus nykimo ir dauginimosi proceso TLMG
2.16. Litlo formulė ir jos panaudojimas telekomunikacijų sistemoms analizuoti
2.17. Kontroliniai klausimai ir užduotys
3. SISTEMŲ SU NUOSTOLIAIS ANALIZĖ
3.1 Paprastasis paraiškų srautas, aptarnaujamas visiško pasiekiamumo linijų pluoštu su nuostoliais
3.2. Primityvusis paraiškų srautas, aptarnaujamas visiško pasiekiamumo linijų pluoštu su nuostoliais
3.3. Kontroliniai klausimai ir užduotys
4. SISTEMŲ SU EILĖMIS ANALIZĖ
4.1. M/M/∞/N sistemos būsenų tikimybės
4.2. M/M/∞/∞/N sistemos būsenų tikimybės
4.3. M/M/1 sistemos analizė
4.4. M/D/1 sistema
4.5. M/G/1 sistema su eile
4.6. M/M/1/S sistema
4.7. Paprastojo paraiškų srauto, aptarnaujamo visiško pasiekiamumo linijų pluoštu su neribota eile, tyrimas
4.8. Sistemos su ribota eile tyrimas
4.8.1. Sistemos analitinio modelio sudarymas
4.8.2. Analitinio modelio rezultatai
4.9. Paprastasis paraiškų srautas, aptarnaujamas sistemos, esant ribotam laukimo laikui eilėje
4.10. Visiško pasiekiamumo linijų pluoštas, aptarnaujantis primityviojo srauto paraiškas, kurių dalis palieka eilę
4.10.1. Imitacinis sistemos modelis
4.11. Daugiakanalių sistemų su eilėmis ir nuostoliais, esant skirtingai paraiškų skirstymo į laisvus kanalus tvarkai, analiziniai modeliai
4.11.1. Daugiakanalės sistemos analiziniai modeliai, aptarnaujant paprastąjį paraiškų srautą
4.11.2. Sistemos analizė, skirstant paprastojo srauto paraiškas į sparčiau veikiančius aptarnavimo kanalus
4.11.3. Sistemos analizė, paskirstant primityvaus srauto paraiškas į sparčiau veikiančius aptarnavimo kanalus
4.11.4. Daugiakanalės sistemos su eile analiziniai modeliai, aptarnaujant primityviojo srauto paraiškas, esant skirtingai paraiškų skirstymo į laisvus kanalus tvarkai
4.12. Apkrovos srautų sujungimas ir aptarnavimo kokybė
4.12.1. Agregatuotų duomenų paketų srautų apibūdinimas
4.12.2. Agregatuotų duomenų paketų srautų analizė
4.13. Kontroliniai klausimai ir užduotys
5. ĮVADAS Į GRANDINIŲ IR PAKETŲ KOMUTAVIMO TECHNOLOGIJAS
5.1. Grandinių komutavimo technologija
5.2. Paketinės komutacijos technologijos
5.3. Asinchroninio perdavimo būdo tinklų analizė
5.3.1. ATM ląstelių šaltinių modeliai
5.3.2. Srauto vaizdavimas atėjusių paraiškų skaičiumi per tam tikrą laikotarpį
5.3.3. ATM ląstelių srautų skirstinių panaudojimas STM sistemoms analizuoti
5.3.4. ATM ląstelių šaltinio srautų intensyvumai
5.4. ATM tinklo šaltinių sukuriamos apkrovos modelis
5.4.1. ATM tinklo balso šaltinių sukuriamo srauto parametrai
5.4.2. Balso šaltinių sukuriamų ATM ląstelių srautų multipleksavimas
5.4.3. Diskrečių būsenų tolydaus laiko Markovo modelis vaizdo šaltinių generuojamam ląstelių srautui analizuoti
5.4.4. Vaizdo šaltinio sukuriamo ATM ląstelių srauto imitacinis modelis
5.4.5. Sistemos su eile modelis ląstelių aptarnavimui ATM tinkle
5.4.6. M/M/1 sistemos modelio naudojimas ATM tinklo darbui analizuoti
5.5. Kontroliniai klausimai ir užduotys
6. APKROVOS TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLUOSE MATAVIMO TECHNIKA
6.1. Apkrovos matavimo teoriniai uždaviniai ir metodai
6.2. Matavimo rezultatų tikslumas
6.3. Aptarnautos apkrovos matavimo paklaidos
6.4. Aptarnautos apkrovos be galo didelį įrenginių skaičių turinčioje sistemoje matavimas
6.5. Apkrovos matavimo periodinės apklausos būdu paklaida
6.6. Apkrovos matavimo paklaidos baigtinės talpos linijų pluoštuose
6.7. Apkrovos srautų žinybiniuose tinkluose statistinė analizė
6.7.1. Apkrovos intensyvumo matavimo principai
6.7.2. Matavimų varianto parinkimas
6.7.3. Maksimalios apkrovos valandos nustatymas
6.7.4. Paraiškų aptarnavimo trukmių pasiskirstymo dėsnio nustatymas
6.7.5. Laiko intervalų tarp gretimų paraiškų atėjimo momentų pasiskirstymo dėsnio nustatymas
6.7.6. Paraiškų skaičiaus (0,T) laikotarpiu pasiskirstymo dėsnio nustatymas
6.8. Kontroliniai klausimai ir užduotys
7. PARAIŠKŲ SRAUTŲ APTARNAVIMO MAŽOS TALPOS AUTOMATINĖSE TELEFONO STOTYSE YPATUMŲ TYRIMAS
7.1. Sistemos analitinio modelio sudarymas
7.2. Analitinio modelio rezultatai
7.3. ATS darbo imitacinis modelis
7.4. Duomenų perdavimo tinklo abonentų sukuriamo duomenų srauto intensyvumas
7.5. Informacijos vėlinimo duomenų perdavimo tinkluose tyrimas
7.5.1. Duomenų perdavimo tinklo matematinis modelis
7.6. Balso perdavimo interneto tinklu charakteristikų tyrimas
7.6.1. Balso perdavimo interneto tinklu sistemos struktūra
7.6.2. Duomenų paketų srautų IP tinkle analizė
7.6.3. Balso perdavimo IP tinklu charakteristikų tyrimo analitiniai modeliai
7.7. Kontroliniai klausimai ir užduotys
8. ASIMETRINIŲ SISTEMŲ DARBO ANALIZĖ
8.1. Asimetrinės M/M/2 sistemos analizė, užimant laisvą sparčiau veikiantį kanalą
8.2. Asimetrinės M/M/2 sistemos darbo analizė atsitiktine tvarka užimant skirtinga sparta veikiančius kanalus
8.3. Asimetrinės M/M/2/2 sistemos su nuostoliais analizė
8.4. M/M/2/S asimetrinės sistemos su eile, esant ribotai buferio talpai K, analizė
8.5. Kontroliniai klausimai ir užduotys
9. PRIORITETINIO APTARNAVIMO SISTEMOS SU EILĖMIS
9.1. Nepirmenybinio prioriteto eilės aptarnavimo M/G/1 sistemoje analizė
9.2. M/M/1 sistemos, aptarnaujančios nepirmenybiniu prioritetu paraiškas, analizė
9.3. Pirmenybiniu prioritetu dirbančios su paraiškos perdavimo atnaujinimu M/G/1 sistemos analizė
9.4. Kontroliniai klausimai ir užduotys
PRIEDAI
P1 priedas
P2 priedas
P3 priedas
SUTRUMPINIMAI
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.