Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
ŠILUMOS GENERATORIŲ IR TINKLO PARINKIMAS BEI SKAIČIAVIMAS
ĮVADAS
1. ŠILUMOS POREIKIAI IR JŲ APSKAIČIAVIMAS
1.1. Garo poreikiai technologijai
1.2. Karšto vandens poreikiai šildymui ir vėdinimui
1.4. Karšto vandens šiluminio apkrovimo grafikai
1.5. Šiluminių energetinių įrenginių apkrovimo skaičiavimo suvestinė
1.5.1. Garas technologijai
1.5.2. Karšto vandens poreikiai šildymui, vėdinimui ir buičiai
1.5.3. Bendras metinis šilumos kiekis, tiekiamas vartotojams
2. CENTRALIZUOTAS ŠILUMOS TIEKIMAS
2.1. Šilumos šaltiniai
2.2. Katilų parinkimas
3. NATŪRALAUS IR SUTARTINIO KURO POREIKIŲ SKAIČIAVIMAS
4. ŽALINGŲ MEDŽIAGŲ (TOKSOGENŲ) IŠSKLAIDYMO ATMOSFEROJE SKAIČIAVIMAS
4.1. Dujinio kuro katilinių kamino aukšio nustatymas
4.2. Kieto kuro katilinių kamino aukšio nustatymas
4.3. Skysto kuro katilinių kamino aukšio nustatymas
5. MAGISTRALINĖS ŠILUMOS TRASOS SKAIČIAVIMAS
5.1. Šilumos trasos vamzdžių skaičiavimas
5.2. Vamzdynų šilumos izoliacijos skaičiavimas
5.2.1. Izoliacinės medžiagos ir šilumos nuostolių normos
5.2.2. Izoliacinių konstrukcijų terminės varžos ir storio nustatymas
5.2.3. Antžeminių trasų, trasų pereinamuose kanaluose, kolektoriuose šilumos izoliacijos skaičiavimas
5.2.4. Požeminių trasų šilumos izoliacijos storio skaičiavimas
5.2.5. Pagrindinio izoliacinio sluoksnio paviršiaus temperatūros nustatymas
LITERATŪRA
PRIEDAI
1 priedas. Lietuvos stambesnių miestų klimatiniai duomenys
2 priedas. Šilumos apkrovimui skaičiuoti technologinių poreikių duomenys
3 priedas. Tipinis technologinio apkrovimo grafikas (% maksimalaus apkrovimo)
4 priedas. Šildymo ir vėdinimo šilumos poreikių skaičiavimo duomenys
5 priedas. Šilumos poreikiai pramonės įmonėms šildyti ir vėdinti
6 priedas. Šilumos poreikiai karštam vandeniui paruošti
7 priedas. Šildymui, vėdinimui ir karštam vandeniui paruošti tipinis metinis šilumos apkrovimo trukmės grafikas
8 priedas. Pramoninių garo katilų techninės charakteristikos
9 priedas. Vandens šildymo katilų techniniai duomenys
10 priedas. Kai kurių šilumos izoliacijos medžiagų laidumo koeficientai
11 priedas. Pagrindinio izoliacinės medžiagos sluoksnio vidutinė temperatūra
12 priedas. Grunto šilumos laidumo koeficiento priklausomybė nuo grunto drėgnio
13 priedas. Izoliacijos dangai naudojamų metalinių lakštų arba juostų storis
14 priedas. Skaičiuotinos šilumnešio temperatūros
15 priedas. Patalpose tiesiamų šilumos tinklų vamzdynų norminiai šilumos nuostoliai
16 priedas. Inžinerinių tinklų kolektoriuose tiesiamų šilumos tiekimo vamzdynų norminiai šilumos nuostoliai
17 priedas. Lauke virš žemės tiesiamų šilumos tinklų vamzdynų norminiai šilumos nuostoliai
18 priedas. Nepereinamuosiuose kanaluose tiesiamų šilumos tinklų vamzdynų norminiai šilumos nuostoliai
19 priedas. Bekanalių šilumos tinklų vamzdynų norminiai šilumos nuostoliai
20 priedas. Nepereinamuosiuose kanaluose tiesiamų garotiekių vamzdynų norminiai šilumos nuostoliai
21 priedas. Šilumos tiekimo trasose naudojami vamzdžiai
22 priedas. Minimalūs atstumai tarp vamzdžių ir statybinių konstrukcijų nepereinamuose kanaluose
23 priedas. Minimalūs atstumai tarp vamzdžių ir statybinių konstrukcijų pusiau pereinamuose ir pereinamuose kanaluose
TURINYS

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.