Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
VERSLO ĮMONIŲ APSKAITOS PRAKTINĖS UŽDUOTYS
TURINYS
PRATARMĖ
1. VERSLO ĮMONIŲ APSKAITOS TEISINIO REGLAMENTAVIMO IR ORGANIZAVIMO ASPEKTAI
1.1. Verslo įmonių apskaitos rūšys
1.2. Pagrindinės įstatymų ir Verslo apskaitos standartų nuostatos
2. SKIRTINGŲ TIPŲ VERSLO ĮMONIŲ APSKAITOS YPATYBĖS
3. APSKAITOS PROCESO ORGANIZAVIMAS SKIRTINGOSE VERSLO ĮMONIŲ SRITYSE
3.1. Nematerialinių ir materialinių vertybių apskaita
3.2. Prekių įsigijimai, pardavimai ir atsiskaitymai už jas
3.3. Nuosavo kapitalo apskaitos ypatumai
3.4. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai įmonėje
3.5. Pardavimo savikainos įvertinimas
4. FINANSINĖS IR MOKESTINĖS APSKAITOS SUDERINIMAS
4.1. Finansinės ir mokestinės apskaitos ataskaitų bruožai
4.2. Verslo įmonių mokami mokesčiai
4.3. Finansinės ir mokestinės apskaitos neatitikimo analizė
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.