Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
PRATARMĖ
1. MECHATRONIKOS SISTEMŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMO ĮVADAS
1.1. Bendrosios žinios apie kokybę ir kokybės užtikrinimą
1.1.1. Produktų ir procesų kokybės svarba
1.1.2. Pagrindinės sąvokos
1.1.3. Kokybės rodiklių sklaida ir jos priežastys
1.1.5. Kokybės inžinerijos plėtojimosi tendencijos
1.1.6. Kokybės filosofija
2. KOKYBĖS REIKALAVIMAI
2.1. Kliento (vartotojo) reikalavimai
2.1.1. Techninių tarnybų ir visuomenės reikalavimai
3. STATISTINIS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
3.1. Skaitinės kokybės duomenų charakteristikos
3.1.1. Įvertinimas pagal kiekybinius požymius
3.1.2. Įvertinimas pagal kokybinius požymius
3.1.3. Uždaviniai savarankiškam darbui
3.1.4. Hipotezių tikrinimas
3.1.4.1. u- kriterijaus taikymas
3.1.4.2. Reikšmingumo tikrinimas, naudojant χ2 kriterijų
3.1.4.3. Stjudento kriterijus (t)
3.1.4.4. Dispersinė analizė
3.2. Atrankinė kontrolė
3.2.1. Atrankinė kontrolė pagal kokybinius požymius
3.2.1.1. Vienos pakopos atrankinė kontrolė
3.2.1.2. Dviejų pakopų atrankinė kontrolė
3.2.1.3. Daugiapakopė atrankinė kontrolė
3.2.1.4. Nuosekliojo kontrolės tęsimo planai
3.2.2. Atrankinė kontrolė pagal kiekybinius požymius. ISO 3951
3.2.2.1. Kokybės charakteristikos
3.2.2.2. Priėmimo sritis
3.2.2.3. Atrankinės kontrolės atlikimas
3.2.2.4. Atrankinės kontrolės planai pagal kokybinius požymius
4. TECHNOLOGINIO PROCESO KONTROLĖ
4.1. Nenutrūkstamoji atrankinė kontrolė
4.1.1. Nenutrūkstamojo proceso kontrolės planas ir rodikliai
4.1.2. Nenutrūkstamojo proceso kontrolės plano modifikacijos
4.2. Kokybės reguliavimo kortelės
4.2.1. Sandara ir naudojimas
4.2.2. KRK tipai
4.2.3. KRK pagal kokybinius rodiklius
4.2.3.1. KRK pagal defektų skaičių gaminyje
4.2.3.2. KRK pagal defektinių gaminių skaičių ėminyje
4.2.4. KRK pagal kiekybinius rodiklius
4.2.4.1. KRK skirstinio padėčiai valdyti
4.2.4.2. KRK sklaidos priežiūrai
4.2.4.3. Dviejų takelių KRK
4.2.5. KRK, kai pasirinktos ribinės produkto parametro reikšmės
4.2.5.1. Procesų tinkamumo analizė
4.2.5.2. KRK pagal vidurkius
4.2.5.3. KRK pagal medianas ir pirminės reikšmės
5. KOKYBĖS PLANAVIMAS
5.1. Produkto savybių planavimas
5.2. Klientų reikalavimų nustatymas
5.3. Techninių specifikacijų planavimas
5.4. Kitų priemonių planavimas
5.5. Kokybės funkcijos išskaidymas
5.6. QFD esmė ir eiga
5.6.1. QFD taikymas
6. METROLOGINIS KOKYBĖS LAIDAVIMAS
6.1. Matavimo ir kontrolės priemonių parinkimas
6.2. Kontrolės priemonių priežiūra
6.3. KPP tikslai ir uždaviniai
6.4. Kontrolės priemonių tinkamumo įvertinimas
6.5. Priežiūros kontrolė. Kontrolės dinamizavimas
7. GAMINIŲ BANDYMAI
7.1. Bandymų apibūdinimas
7.2. Funkcionalumo bandymai
7.3. Patikimumo bandymai
7.4. Vibraciniai bandymai
7.5. Klimatiniai bandymai
7.6. Bandymų laboratorijos
8. REIKALAVIMAI KOKYBĖS VADYBOS SISTEMAI
8.1. Kokybės vadybos standartų serijos ISO 9000 kilmė
8.2. Bendrosios ISO 9001:2000 nuostatos ir principai
LITERATŪROS SĄRAŠAS

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.