Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
PROFESINĖ CHEMIKŲ KALBA: UŽDUOTYS IR PATARIMAI
TURINYS
PRATARMĖ
1. PRATIMAI
1.1. TARTIS IR KIRČIAVIMAS
1.2. KIRČIAVIMO KARTOJIMO PRATIMAI
1.3. KONTROLINIAI KLAUSIMAI
1.4. LEKSIKA
1.5. ŽODŽIŲ DARYBA
1.6. MORFOLOGIJA
1.7. SINTAKSĖ
1.8. APIBENDRINAMIEJI PRATIMAI
1.9. KARTOJIMO PRATIMAI
1.10. KONTROLINIAI KLAUSIMAI
2. PRAKTINIAI KALBOS PATARIMAI
2.1. KIRČIAVIMO SISTEMA
2.1.1. KIRTIS IR PRIEGAIDĖ
2.1.2. VARDAŽODŽIŲ KIRČIUOTĖS
2.1.3. PRIEŠPASKUTINIOJO SKIEMENS TAISYKLĖ
2.1.4. DAUGISKAITOS NAUDININKO TAISYKLĖ
2.1.5. KELETAS ĮSIDĖMĖTINŲ KIRČIAVIMO TAISYKLIŲ
2.1.6. PRIEVEIKSMIŲ SU FORMANTU -(i)ai KIRČIAVIMAS
2.1.7. NEVEIKIAMOSIOS RŪŠIES ESAMOJO LAIKO DALYVIŲ KIRČIAVIMAS
2.1.8. BŪDVARDŽIŲ SU PRIESAGA -inis, -inė KIRČIAVIMAS
2.2. SPECIALYBĖS KALBOS LEKSIKOS NORMOS IR KLAIDOS
2.2.1. TERMININĖ LEKSIKA
2.2.2. BENDRIEJI IR SPECIALIEJI TERMINŲ KŪRIMO IR NORMINIMO PRINCIPAI
2.2.3. TERMINŲ STRUKTŪRA
2.2.4. TERMINŲ DARYBA
2.2.5. PAGRINDINIAI TERMINŲ TVARKYBOS BŪDAI
2.3. DAŽNESNĖS ŽODŽIŲ DARYBOS KLAIDOS
2.4. SINTAKSĖS KLAIDOS
2.4.1. BŪDINGESNĖS LINKSNIŲ VARTOJIMO KLAIDOS
2.4.2. BŪDINGESNI PRIELINKSNIŲ IR POLINKSNIŲ VARTOJIMO ATVEJAI
2.4.3. PUSDALYVIO IR PADALYVIO VARTOJIMAS
2.5. DAŽNESNĖS ĮVAIRIŲ FORMŲ VARTOJIMO KLAIDOS
2.6. FUNKCINIAI STILIAI DABARTINĖJE LIETUVIŲ KALBOJE
2.7. VIEŠOJO KALBĖJIMO SAMPRATA
2.7.1. VIEŠŲJŲ KALBŲ RŪŠYS IR STILIAI
2.7.2. VIEŠŲJŲ KALBŲ RENGIMAS
2.7.3. VIEŠOSIOS KALBOS KOMPOZICIJOS STILISTIKA
2.8. ARGUMENTO SAMPRATA IR ARGUMENTACIJA
2.9. SAVARANKIŠKIEJI RAŠTO DARBAI
2.9.1. MOKSLO DARBAI
3. PRIEDAI
3.1. TARPTAUTINIŲ IR DAŽNAI VARTOJAMŲ ŽODŽIŲ KIRČIAVIMAS
3.2. ŽODŽIŲ IR ŽODŽIŲ JUNGINIŲ TAISYMAI
3.3. TERMINŲ TAISYMAI
KNYGOJE NAUDOTA IR REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.