Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Turinys
Pratarmė
PIRMA DALIS
1. Objektinio programavimo sąvokos
1.1. Objektinio programavimo istorija
1.2. Pagrindinės objektinio programavimo savybės
1.3. C++ kalbos istorija
Kontroliniai klausimai
2. Pagrindinės C++ kalbos konstrukcijos
2.1. Programos struktūra
2.2. Vardai ir tarnybiniai žodžiai
2.3. Kintamieji, konstantos ir priskyrimo sakinys
2.4. Programos komentarai
2.5. Išraiškos
2.6. Išraiškų skaičiavimo tvarka
2.7. Simbolių eilutės
2.8. Duomenų įvedimas ir išvedimas
2.9. Sąlygos sakinys if
2.10. Ciklo sakinys while
2.11. Ciklo sakinys for
2.12. Ciklo sakinys do-while
2.13. Ciklo kartojimo valdymas
2.14. Išrinkimo sakinys switch
Kontroliniai klausimai
3. Failai, failų srautų klasės
3.1. Pagrindinės sąvokos, trumpa srautų apžvalga
3.2. Failo atidarymas ir uždarymas
3.3. Įvedimas iš failo ir išvedimas į failą
3.4. Failų srautų protėvių klasės istream ir ostream
3.5. Klasės ios formato tvarkymo priemonės
3.5.1. Formato tvarkymo vėliavėlės
3.5.2. Manipuliatoriai
3.5.3. Metodai
3.6. Srautų klaidos
3.7. Pavyzdžiai
Kontroliniai klausimai
4. Funkcijos ir jų parametrai
4.1. Funkcijų paskelbimas ir iškvietimas
4.2. Funkcijos parametrai
4.3. Funkcijos grąžinama reikšmė
4.4. Parametrai-nuorodos
4.5. Užkloties funkcijos
4.6. Nutylėtosios parametrų reikšmės
4.7. Konstantiniai funkcijos parametrai
Kontroliniai klausimai
ANTRA DALIS
5. Pagrindiniai algoritmai
5.1. Pagrindinės sąvokos
5.2. Sudėtingi šakotieji skaičiavimai
5.3. Funkcijos reikšmių lentelės sudarymo algoritmas
5.4. Sumos, sandaugos ir kiekio skaičiavimas
5.5. Minimumo (maksimumo) paieška
5.6. Minimalios (maksimalios) reikšmės paieška, atsižvelgiant į nurodytas sąlygas
5.7. Programos pavyzdys
5.8. Savarankiško darbo pratimai
6. Vienmatis masyvas
6.1. Statinis masyvas
6.2. Reikšmių surašymas į masyvą
6.3. Masyvo reikšmių spausdinimas
6.4. Reikšmių šalinimas iš masyvo
6.5. Reikšmių įterpimas į masyvą
6.6. Sumos, sandaugos, kiekio, vidurkio skaičiavimas
6.7. Didžiausios (mažiausios) reikšmės paieška
6.8. Programos pavyzdys
6.9. Savarankiško darbo pratimai
7. Duomenų apdorojimo veiksmai
7.1. Reikšmių paieška masyve
7.2. Duomenų tvarkymas
7.3. Duomenų grupavimas
7.4. Masyvų organizavimo pavyzdžiai
7.5. Duomenų struktūrų pasirinkimas
7.6. Savarankiško darbo pratimai
8. Dinaminis masyvas
8.1. Adresas, rodyklė
8.2. Dinaminis kintamasis
8.3. Dinaminio masyvo organizavimas
8.4. Rodyklės ir adresai metodų parametruose
8.5. Programos pavyzdys
8.6. Savarankiško darbo pratimai
9. Dvimatis masyvas
9.1. Dvimačio masyvo aprašymas
9.2. Veiksmai su visos matricos elementais
9.3. Veiksmų matricos eilutėse ir stulpeliuose struktūra
9.4. Veiksmai i-ojoje matricos eilutėje
9.5. Veiksmai j-ajame matricos stulpelyje
9.6. Veiksmai su matricos dalimis
9.7. Kvadratinė matrica
9.8. Dinaminis atminties skyrimas dvimačiam masyvui
9.9. Matricos pertvarkymas
9.10. Dvimatis nereguliarus masyvas
9.11. Programos pavyzdys
9.12. Savarankiško darbo pratimai
10. Teksto analizė ir redagavimas
10.1. Teksto apdorojimo uždaviniai
10.2. Eilutės
10.3. Eilutės analizė
10.4. Faile esančio teksto analizė
10.5. Eilutės redagavimas
10.6. Teksto redagavimas faile
10.7. Programos pavyzdys
Savarankiško darbo pratimai
11. Struktūros ir struktūrų masyvai
11.1. Struktūros aprašymas, kintamieji
11.2. Statinis struktūrų masyvas
11.3. Algoritmai
11.4. Dinaminis struktūrų masyvas
11.5. Rezultatų dokumentai
11.6. Programos pavyzdys
11.7. Savarankiško darbo pratimai
12. Klasės ir objektai
12.1. Ryšys tarp klasės ir objekto
12.2. Klasės apibrėžimas
12.3. Klasės duomenys ir klasės metodų apibrėžimas
12.4. Klasės panaudojimas
12.5. Konstruktorius ir destruktorius
12.6. Konstruktorių užklojimas
12.7. Konstantiniai metodai
12.8. Sąsajos metodai
12.9. Klasės ir struktūros
12.10. Klasių naudojimo pavyzdys
Kontroliniai klausimai
TREČIA DALIS
13. Programų derinimas ir testavimas
13.1. Etapai
13.2. Duomenų analizė. Duomenų struktūros
13.3. Modulių dokumentavimas
13.4. Programos rašymas, derinimas
13.5. Testavimas
14. Savarankiško darbo pratimų atsakymai
5 skyriaus pratimų atsakymai
6 skyriaus pratimų atsakymai
7 skyriaus pratimų atsakymai
8 skyriaus pratimų atsakymai
9 skyriaus pratimų atsakymai
10 skyriaus pratimų atsakymai
11 skyriaus pratimų atsakymai
15. Savarankiško darbo užduotys
Priedai
1 priedas. Pažintis su C++Builder
1P.1. C++Builder darbo principai
1P.2. Elementariosios programos
2 priedas. C++ Builder konsolinis darbo režimas
3 priedas. Vadovėlio programose naudojami C++Builder komponentai
4 priedas. Programų taikymo pavyzdžiai
Duomenų stačiakampėje plokštumoje analizė
Kelio paieška labirinte
Šachmatų uždavinys
C++ programos dokumentacijos failo rengimas
Papildoma literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.