Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Maisto mikrobiologijos laboratoriniai darbai
TURINYS
MAISTO MIKROBIOLOGIJOS LABORATORINIŲ DARBŲ PROGRAMA
DARBO MIKROBIOLOGIJOS LABORATORIJOJE TAISYKLĖS
1. REAGENTŲ, FERMENTŲ IR ANTIBIOTIKŲ TIRPALŲ RUOŠIMAS
2. MITYBOS TERPĖS
2.1. Mitybos terpių klasifikavimas
2.2. Mitybos terpių kokybės kontrolė
2.3. Mitybos terpė bendrajam mikroorganizmų skaičiui nustatyti
2.4. Mitybos terpės koliforminėms bakterijoms nustatyti
2.5. Mitybos terpės Escherichia coli nustatyti
2.6. Mitybos terpė mielėms ir pelėsiniams grybams nustatyti
2.7. Mitybos terpė mezofilinių anaerobinių laktatus skaidančių bakterijų sporoms nustatyti
2.8. Mitybos terpė sulfitus redukuojančių bakterijų sporoms nustatyti – geležies sulfitinis agaras
2.9. Mitybos terpė proteolitinėms bakterijoms nustatyti
2.10. Mitybos terpės salmonelėms nustatyti
2.11. Mitybos terpės listerijoms nustatyti
2.12. Mitybos terpė Bacillus cereus nustatyti
2.13. Mitybos terpės stafilokokams nustatyti
3. MĖGINIŲ ĖMIMAS IR SKIEDINIŲ RUOŠIMAS
3.1. Tiriamųjų mėginių, pradinių suspensijų ir dešimtkarčių skiedinių ruošimas
3.2. Skiedikliai
3.3. Priemonės sanitarinei būklei įvertinti
3.4. Pradinės suspensijos ruošimas
4. NUSTATYMO METODAI
4.1. Mikroorganizmų skaičiaus nustatymas
4.2. Koliforminių bakterijų kolonijų skaičiaus nustatymas
4.3. Koliforminių bakterijų skaičius nustatymas tikėtiniausio skaičiaus metodu
4.4. Escherichia coli nustatymas
4.5. Proteolitinių bakterijų nustatymas
4.6. Mezofilinių anaerobinių laktatus skaidančių bakterijų sporų nustatymas
4.7. Pieno rūgšties bakterijų nustatymas
4.8. Sulfitus redukuojančių klostridijų sporų nustatymas
4.9. Koagulazę gaminančių stafilokokų nustatymas
4.10. Salmonelių nustatymas
4.11. Listerijų nustatymas
4.12. Bacillus cereus nustatymas
4.13. Proteus bakterijų nustatymas
4.14. Mielių ir pelėsinių grybų skaičiaus nustatymas
4.15. Fermentinio rūgimo bandinys
4.16. Bulvinės ligos nustatymas miltuose ir duonos gaminiuose
4.17. Konservų pramoninio sterilumo nustatymo metodas
4.18. Mikroskopavimo metodas
4.19. Mėsos šviežumo įvertinimas mikroskopuojant
4.20. Mielių kokybės įvertinimas mikroskopuojant
4.21. Mielių keliamosios galios nustatymas
4.22. Bakteriofago rauge nustatymas
4. 23. Sanitarinės būklės įvertinimas
4.24. Instrumentiniai mikroorganizmų nustatymo metodai
5. INHIBITORIŲ NUSTATYMAS
5.1 Mikrobiologiniai metodai
5.1.1. Antibiotikų ir sulfamidų piene nustatymas naudojant Delvotest testą
5.1.2. Antibiotikų ir sulfamidų piene nustatymas naudojant LPT preparatą
5.2. Fermentiniai (spartieji) metodai
5.2.1. Antibiotikų piene nustatymas naudojant Penzym testą
5.2.2. Antibiotikų, turinčių beta-laktaminį žiedą, piene nustatymas naudojant BetaStar preparatus
5.2.3. Antibiotikų piene nustatymas naudojant SNAP testą
5.2.4. Antibiotikų piene nustatymas naudojant ROSA testą
NAUDOTA LITERATŪRA
PRIEDAI
1 priedas. Kontroliniai maisto mikrobiologijos laboratorinių darbų gynimo klausimai
2 priedas. Pieno rūgšties bakterijų seni ir nauji pavadinimai
3 priedas. Raugo sudėtis ir mikroskopinis vaizdas
4 priedas. Svarbesnieji maisto produktų gamyboje pasitaikantys mikroorganizmai
5 priedas. Lietuvos higienos norma HN 26 “Maisto mikrobinio užterštumo kriterijai”
6 priedas. Pieno kokybės rodikliai

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.