Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
HIDRAULINĖS IR PNEUMATINĖS SISTEMOS
TURINYS
Įvadas
1. Bendrosios žinios apie hidraulines ir pneumatines sistemas
1.1. Hidraulinių sistemų apžvalga, ypatybės ir taikymas
1.2. Pneumatinių sistemų apžvalga, ypatybės ir taikymas
1.3. Hidraulinių ir pneumatinių pavarų analizės ir sintezės principai
1.4. Hidraulinių ir pneumatinių pavarų principinių schemų sudarymas
1.5. Hidraulinių ir pneumatinių sistemų elementų ženklinimas
2. Hidraulinių ir pneumatinių sistemų elementai
2.1. HPS sandarinimo renginiai
2.1.1. Neišardomosios sandariosios jungtys
2.1.2. Išardomosios nejudamosios sandariosios jungtys
2.1.3. Išardomosios judamosios sandariosios jungtys
2.1.4. Sandariųjų junginių skaičiavimas ir parinkimas
2.2. Hidrauliniai stiprintuvai
2.3. Membraniniai ir čiurkšliniai HPS valdymo elementai
2.4. Suslėgto oro paruošimo ir paskirstymo įrenginiai
2.4.1. Kompresoriai
2.4.2. Oro paruošimo įranga
2.4.3. Oro paskirstymas
2.5. Pneumatinių sistemų valdymo ir reguliavimo įrenginiai
2.5.1. Skirstytuvai
2.5.2. Vožtuvai
2.5.3. Valdymo signalų apdorojimo įrenginiai
2.6. Pneumatinių sistemų vykdymo įrenginiai
3. Pneumatinės valdymo sistemos
3.1. Pneumatinės valdymo sistemos su vienu vykdymo įtaisu
3.2. Pneumatinės valdymo sistemos su keliais vykdymo įtaisais
3.2.1. Judesių suderinimas
4. Hidraulinių ir pneumatinių pavarų schemotechnikos pagrindai
4.1. Varomosios grandies greičio ir sukuriamos jėgos (sukimo momento) reguliavimas
4.2. Automatinis kelių fiksuotų varomosios grandies greičių perjungimas
4.3. Varomosios grandies stabdymas
4.4. Nuosekliai vienas po kito vykstančių judesių sinchronizavimas
4.5. Lygiagrečiai tuo pačiu metu vykstančių judesių sinchronizavimas
4.6. Hidraulinių akumuliatorių naudojimas
4.7. Sekos (programinio valdymo) pavaros
5. Hidraulinių ir pneumatinių sistemų teorijos ir projektinio skaičiavimo pagrindai
5.1. Energetiniai skaičiavimai
5.2. Hidrauliniai skaičiavimai
5.2.1. Hidraulinių pavarų skaičiavimas
5.2.1.1. Hidraulinių variklių parinkimas
5.2.1.2. Skysčio debitų ir hidraulinų variklių greičių skaičiavimas
5.2.1.3. Slėgio hidrauliniuose varikliuose apskaičiavimas
5.2.1.4. Darbinio skysčio parinkimas ir jo parametrų nustatymas
5.2.1.5. Hidraulinių linijų parinkimas
5.2.1.6. Hidraulinės aparatūros parinkimas
5.2.1.7. Hidraulinių slėgio nuostolių skaičiavimas
5.2.1.8. Kelio nuostolių skaičiavimas
5.2.1.9. Vietinių slėgio nuostolių vamzdžiuose skaičiavimas
5.2.1.10. Slėgio nuostolių hidrauliniuose aparatuose apskaičiavimas
5.2.1.11. Pavaros sunaudojamo slėgio apskaičiavimas
5.2.1.12. Siurblio parinkimas
5.2.1.13. Pavaros naudingumo koeficiento nustatymas
5.2.1.14. Tikrinamojo pavarų skaičiavimo ypatumai
5.2.2. Pneumatinių pavarų skaičiavimas
5.2.2.1 Pneumatinių variklių parinkimas
5.2.2.2. Suslėgto oro slėgių, debitų ir tūrių apskaičiavimas
5.2.2.3. Pneumatinių pavarų elementų parinkimas ir hidrauliniai skaičiavimai
5.3. Šiluminiai skaičiavimai
5.4. Dinaminiai skaičiavimai
5.4.1. Hidraulinių pavarų dinaminiai skaičiavimai
5.4.2. Pneumatinių pavarų dinaminiai skaičiavimai
6. Hidrodinaminės pavaros
6.1. Bendrosios žinios
6.2. Hidraulinės movos
6.3. Hidrauliniai transformatoriai
7. Hidraulinių ir pneumatinių pavarų patikimumas, gedimų techninė diagnostika ir eksploatacija
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.