Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Turinys
1. ĮVADAS
2. ĮVADAS Į MATEMATINIO MODELIAVIMO PAKETĄ MATLAB
2.1. KINTAMIEJI
2.2. SEKOS, MASYVAI IR VEKTORIAI
2.3. VEKTORIŲ SUDARYMAS
2.4. KINTAMOJO ELEMENTŲ ADRESAVIMAS
2.7. SUDĖTINĖS KOMANDOS IR KOMENTARAI
2.8. ELEMENTŲ IR LAIKO INDEKSAVIMAS
2.9. VEKTORIAUS ILGINIMAS PRIDEDANT NULIUS
2.10. TIESINĖ ALGEBRA IR VEIKSMAI SU MATRICOMIS
2.11. DUOMENŲ VAIZDAVIMAS
2.12. M–FAILAI
3. 1 LABORATORINIS DARBAS. PAGRINDINIAI SIGNALAI
3.1. UŽDUOTIS
3.2. TEORINĖ DALIS
3.2.1. Pagrindiniai signalai
3.2.2. Statistikos panaudojimas skaitmeniniame signalų apdorojime
3.3. DARBO EIGA
4. 2 LABORATORINIS DARBAS. TOLYDINĖS INFORMACIJOS ĮVEDIMO IR IŠVEDIMO MODELIAVIMAS
4.1. UŽDUOTIS
4.2. TEORINĖ DALIS
4.2.1. Tolydinio signalo modeliavimas MATLAB
4.2.2. Analoginių filtrų modeliavimas
4.2.3. Diskretizavimo modeliavimas
4.2.4. Kvantavimo modeliavimas
4.2.5. Skaitmeninio signalo vertimo analoginiu modeliavimas
4.3. DARBO EIGA
5. 3 LABORATORINIS DARBAS. FIR FILTRO MATEMATINIO MODELIO SUDARYMAS
5.1. UŽDUOTIS
5.2. TEORINĖ DALIS
5.2.1. Filtro koeficientų nustatymas
5.2.2. Filtro perdavimo charakteristikų nustatymas
5.2.3. Filtravimo modeliavimas
5.3. DARBO EIGA
6. 4 LABORATORINIS DARBAS. SIGNALŲ KORELIACIJA IR JOS SAVYBIŲ TYRIMAS
6.1. UŽDUOTIS
6.2. TEORINĖ DALIS
6.2.1. Bendros žinios apie signalų koreliaciją
6.2.2. Koreliacijos taikymas atstumo nustatymui
6.2.3. Greitas koreliacijos skaičiavimas
6.2.4. Skaičiavimo trukmės matavimas MATLAB
6.3. DARBO EIGA
7. LABORATORINIŲ DARBŲ ATLIKIMO IR APIFORMINIMO REIKALAVIMAI
7.1. DARBO TVARKOS LABORATORIJOJE TAISYKLĖS
7.2. LABORATORINIŲ DARBŲ ATASKAITŲ REIKALAVIMAI
7.3. LABORATORINIŲ DARBŲ VERTINIMAS
8. LITERATŪRA
9. PRIEDAI

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.