Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
ES EKONOMINĖ INTEGRACIJA: PRIEŽASTYS, RAIDA, PERSPEKTYVOS
TURINYS
ĮŽANGA
1. EUROPOS VIENIJIMOSI BENDRIEJI BRUOŽAI
1.1. Ankstyvųjų idėjų vieningos Europos link raida
1.2. Europos šalių ekonomikų integracijos raida po antrojo pasaulinio karo: ankstyvoji stadija
1.3. Europos Bendrijų formavimasis (1950–1957 m. laikotarpis)
1.4. Europos Sąjungos sukūrimas ir plėtra
Klausimai kartojimuisi ir diskusijoms
1 skyriaus literatūra
2. EKONOMINIAI EUROPOS INTEGRACIJOS PROCESO YPATUMAI
2.1. Ekonominės integracijos proceso principai
2.2. Integracijos proceso etapai
2.3. Ekonominės integracijos procesus skatinančios priemonės
2.4. Naujasis požiūris į integracijos proceso esmę ir pasekmes
2.5. Šalių ekonomikų integracijos efektai
Klausimai kartojimuisi ir diskusijoms
2 skyriaus literatūra
3. EUROPOS BENDRIJŲ BENDROJI PREKYBOS POLITIKA
3.1. Europos Bendrijų bendrosios prekybos politikosprincipai
3.2. Kliūčių laisvai tarptautinei prekybai tipai
3.3. Prekybos reguliavimo priemonės, taikomos plėtojant ES ir trečiųjų šalių prekybinius santykius
Klausimai kartojimuisi ir diskusijoms
3 skyriaus literatūra
4. EUROPOS BENDRIJŲ VIDAUS RINKOS FUNKCIONAVIMO PRINCIPAI
4.1. Laisvas prekių judėjimas
4.2. Laisvas paslaugų judėjimas
4.3. Laisvas darbo jėgos judėjimas
4.4. Laisvas kapitalo judėjimas
Klausimai kartojimuisi ir diskusijoms
4 skyriaus literatūra
5. EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETAS
5.1. Biudžetas kaip valstybės narės vykdomos ekonomikos politikos priemonė
5.2. Europos Sąjungos biudžeto sudarymo principai
5.3. Europos Sąjungos biudžeto formavimo raida ir tendencijos
5.4. Europos Sąjungos biudžeto pajamų struktūra
5.5. Europos Sąjungos biudžeto sudarymo procedūra
5.6. Europos Sąjungos finansinės perspektyvos struktūra
Klausimai kartojimuisi ir diskusijoms
5 skyriaus literatūra
6. MOKESČIŲ HARMONIZAVIMAS EUROPOS SĄJUNGOJE
6.1. Mokesčių harmonizavimo esmė
6.2. Mokesčių harmonizavimo procesas
6.3. Tiesioginių mokesčių harmonizavimo principai
6.4. Netiesioginių mokesčių harmonizavimo principai
6.5. Visuminiai mokesčių dydžiai Europos Sąjungos valstybėse
Klausimai kartojimuisi ir diskusijoms
6 skyriaus literatūra
7. EUROPOS ŠALIŲ MONETARINĖS INTEGRACIJOS PRINCIPAI
7.1. Europos monetarinės integracijos ištakos ir kūrimosi periodai
7.2. Monetarinės integracijos procesas, nauda ir kaštai
7.3. Euro diegimo Lietuvoje procesas ir pamokos
Klausimai kartojimuisi ir diskusijoms
7 skyriaus literatūra
8. EUROPOS SĄJUNGOS EKONOMIKA GLOBALIU MASTU
8.1. Europos Sąjungos ekonominė situacija
8.2. ES santykiai su pagrindiniais prekybos partneriais
8.3. Europos Sąjungos siekiai ir jų įgyvendinimo perspektyvos
Klausimai kartojimuisi ir diskusijoms
8 skyriaus literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.