Viso knygų: 970
el. paštaskodas
ADMINISTRACINĖ TEISĖ
TURINYS
TEISĖS TEORIJOS PAGRINDAI
1. TEISĖS SAMPRATA
1.1. Teisės sampratų įvairovė
1.2. Teisės funkcijos, reguliavimo objektas, metodai
2.2. Teisės akto sąvoka, rūšys, hierarchija ir galiojimas
2.3. Teisės normų sisteminimas
3. TEISINIAI SANTYKIAI, JŲ SAMPRATA, POŽYMIAI IR STRUKTŪRA
4. TEISĖS PAŽEIDIMAS IR TEISINĖ ATSAKOMYBĖ
4.1. Teisėtas elgesys, teisės pažeidimas, požymiai ir rūšys, teisinės atsakomybės rūšys
4.2. Teisės pažeidimo sudėtis, jos elementai ir požymiai
ADMINISTRACINĖ TEISĖ
1. VIEŠOJO VALDYMO ESMĖ
1.1. Bendroji valdymo sąvoka, rūšys, jų bruožai
1.2. Viešojo valdymo santykis su viešuoju administravimu ir vykdomąja valdžia
2. ADMINISTRACINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA
2.1. Administracinės teisės samprata
2.2. Administracinės teisės reguliavimo objektas, metodai, funkcijos, sistema ir principai
3. ADMINISTRACINĖS TEISĖS NORMOS IR JŲ REALIZAVIMAS. VALDYMO AKTAI
3.1. Administracinės teisės normos sąvoka, bruožai, struktūra ir rūšys
3.2. Administracinės teisės normų įgyvendinimas
3.3. Administracinės teisės šaltiniai
3.4. Valdymo aktai, jų skirtumai nuo kitų teisės aktų irdokumentų
4. ADMINISTRACINIAI TEISINIAI SANTYKIAI, JŲ YPATUMAI IR STRUKTŪRA IR RŪŠYS
5. ADMINISTRACINĖS TEISĖS SUBJEKTAI
5.1. Administracinės teisės subjektų rūšys
5.2. Vykdomosios valdžios institucijos sąvoka, požymiai ir klasifikavimas
5.3.Vykdomosios valdžios institucijų hierarchija
5.3.1.Lietuvos Respublikos Prezidentas
5.3.2.Lietuvos Respublikos Vyriausybė
5.3.3. Ministerijos
5.3.4. Vietos savivaldos institucijos
5.4. Viešojo valdymo kontrolė
5.5. Privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys kaip administracinės teisės subjektai
6. VALSTYBĖS TARNYBA IR VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
6.1. Valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojų sąvoka irpareigybės
6.2. Priėmimo į valstybės tarnybą procedūra
6.3. Valstybės tarnautojų pareigos ir teisės
6.4. Valstybės tarnautojų atsakomybė ir atleidimas iš pareigų
7. ADMINISTRACINĖS TEISĖS PAŽEIDIMAS
7.1. Administracinio teisės pažeidimo sąvoka, požymiai, priežastys ir skirtumai nuo kitų teisės pažeidimų
7.2. Juridinė administracinio teisės pažeidimo sudėtis
8. ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ
8.1. Administracinės atsakomybės sąvoka, požymiai, sandara ir principai
8.2. Nepilnamečių administracinės atsakomybės ypatumai
8.2.1. Nepilnamečio sąvoka, pažeidimus įtakojantys veiksmai, amžius, nuobaudos
8.2.2. Nepilnamečių minimali ir vidutinė priežiūra
8.3. Administracinę atsakomybę šalinančios aplinkybės
9. ADMINISTRACINĖS PRIEVARTOS PRIEMONĖS
9.1. Valstybinio valdymo metodų sąvoka ir rūšys
9.2. Administracinių nuobaudų rūšys, jų ypatumai
10. ADMINISTRACINIO PROCESO YPATUMAI
10.1. Administracinis proceso sąvoka
10.2. Administracinių ginčų nagrinėjimo procesas
10.3. Administracinių teisės pažeidimų nagrinėjimo procesas (bylų teisena)
Šaltiniai
Santrumpos
Užduotys

Knyga neprieinama