Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
ELEKTROMAGNETINIS LAUKAS
TURINYS
PRATARMĖ
ĮVADAS
SVARBIAUSIŲJŲ DYDŽIŲ ŽYMENYS IR VIENETAI
TRUMPA ISTORIJOS APŽVALGA
1 skyrius. ELEKTROMAGNETINIO LAUKO ŠALTINIAI IR MAXWELLO LYGTYS
1.1. Pagrindiniai elektromagnetinio lauko vektoriai
1.2. Maxwello lygčių integralinė forma
1.2.1. Gausso dėsnis
1.2.2. Gausso dėsnis magnetiniam laukui
1.2.3. Ampère′o visuminės srovės dėsnis
1.2.4. Faraday′aus elektromagnetinės indukcijos dėsnis
1.2.5. Maxwello lygčių sistema
1.3. Kai kurios vektorių algebros formulės
1.3.1. Skaliarinės funkcijos gradientas
1.3.2. Vektoriaus divergencija
1.3.3. Vektorinės funkcijos rotorius (rotacija)
1.3.4. Skaliarinės funkcijos gradiento divergencija
1.3.5. Gausso teorema
1.3.6. Stokeso teorema
1.3.7. Gradiento, divergencijos, rotoriaus ir gradiento divergencijos sutrumpinti žymenys
1.4. Maxwello lygčių diferencialinė forma
1.4.1. Gausso dėsnis
1.4.2. Gausso dėsnis magnetiniam laukui
1.4.3. Ampère′o visuminės srovės dėsnis
1.4.4. Faraday′aus elektromagnetinės indukcijos dėsnis
1.4.5. Maxwello lygčių sistema
1.5. Pirmojo skyriaus savikontrolės klausimai
2 skyrius. ELEKTROSTATINIS LAUKAS
2.1. Elektrostatinio lauko lygčių sistema
2.2. Poissono ir Laplace′o lygtys
2.3. Elektrostatinio lauko kraštinės sąlygos
2.4. Elektrostatinio lauko skaičiavimo metodų apžvalga
2.5. Taškinio krūvio elektrostatinis laukas
2.6. Elektrinės ašies elektrostatinis laukas
2.7. Tolygiai įelektrinto begalinio plokščiojo paviršiaus elektrostatinis laukas
2.8. Superpozicijos principas
2.9. Dviejų taškinių krūvių elektrostatinis laukas
2.10. Elektrinio dipolio laukas
2.11. Dviejų lygiagrečių elektrinių ašių su priešingų ženklų vienodais linijiniais krūviais elektrostatinis laukas
2.12. Dviejų apvalių lygiagrečių cilindrų elektrostatinis laukas
2.13. Dviejų tolygiai įelektrintų lygiagrečių begalinių plokščių paviršių elektrostatinis laukas
2.14. Atspindžių metodas
2.15. Elektrinės talpos apskaičiavimas
2.16. Įelektrintų laidininkų sistemos elektrostatinis laukas
2.17. Grafinis plokščiojo elektrostatinio lauko analizės metodas
2.19. Elektrostatinio lauko energija
2.20. Elektrostatinio lauko jėgos
Pavyzdys P1. Plokščiojo kondensatoriaus su dviejų sluoksnių dielektriku elektrostatinis laukas
Pavyzdys P2. Cilindrinio kondensatoriaus su dviejų sluoksnių dielektriku elektrostatinis laukas
Pavyzdys P3. Plokščių elektrodų kondensatoriaus elektrostatinis laukas, kai tarp elektrodų yra kampas
Pavyzdys P4. Sferinio kondensatoriaus su dviejų sluoksnių dielektriku elektrostatinis laukas
Pavyzdys P5. Kondensatoriaus su kūginiais elektrodais elektrostatinis laukas
2.21. Antrojo skyriaus savikontrolės klausimai
3 skyrius. NUOLATINĖS SROVĖS ELEKTRINIS LAUKAS
3.1. Nuolatinės srovės elektrinio lauko apibrėžtis
3.2. Nuolatinės srovės elektrinio lauko lygčių sistema
3.3. Elektros grandinė − dalinis nuolatinės srovės elektrinio lauko atvejis
3.4. Kraštinės sąlygos dviejų laidžių aplinkų paviršiuje
3.5. Elektrostatinio ir nuolatinės srovės elektrinio lauko analogija
3.6. Varža
3.7. Įžemiklio elektrinis laukas
3.8. Nuolatinės srovės elektrinio lauko energija
Pavyzdys P6. Dvilaidės linijos laidžioje aplinkoje elektrinis laukas
3.9. Trečiojo skyriaus savikontrolės klausimai
4 skyrius. MAGNETINIS LAUKAS
4.1. Magnetinio lauko lygčių sistema
4.2. Skaliarinis magnetinis potencialas
4.3. Vektorinis magnetinis potencialas
4.4. Kraštinės sąlygos dviejų medžiagų su skirtingomis magnetinėmis skvarbomis ribos paviršiuje
4.5. Magnetinių laukų analizės metodai
4.6. Srovės elemento magnetinis laukas
4.7. Begalinio tiesaus plono laidininko srovės magnetinis laukas
4.7.1. Vektorinis magnetinis potencialas
4.7.2. Skaliarinis magnetinis potencialas
4.8. Apskrito srovės kontūro vektorinis magnetinis potencialas
4.9. Apskrito srovės kontūro skaliarinis magnetinis potencialas
4.10. Srovės, tekančios tiesiu apvaliu storu laidininku, magnetinis laukas
4.11. Dvilaidės linijos srovės magnetinis laukas
4.12. Solenoido magnetinis laukas
4.13. Magnetinis dipolis
4.14. Induktyvumas
4.15. Magnetinio lauko energija
4.16. Magnetinio lauko jėgos
4.17. Magnetinis laukas medžiagose
4.18. Elektrostatinio ir magnetinio laukų analogija
Pavyzdys P7. Bendraašio kabelio magnetinis laukas
4.1. Ketvirtojo skyriaus savikontrolės klausimai
5 skyrius. KINTAMASIS ELEKTROMAGNETINIS LAUKAS
5.1. Lygčių sistema
5.2. Energijos srautas. Poyntingo vektorius
5.3. Elektromagnetinio lauko lygčių sistemos sprendinių vienareikšmiškumas
5.4. Kintamojo elektromagnetinio lauko potencialai
5.5. Banginės lygtys
5.6. Plokščioji banga vienalyčiame dielektrike
5.7. Plokščiosios elektromagnetinės bangos perėjimas iš vienos aplinkos į kitą
5.8. Kintamojo elektromagnetinio lauko apskaičiavimas
5.9. Penktojo skyriaus savikontrolės klausimai
6 skyrius. ELEKTROMAGNETINIO LAUKO TECHNOLOGIJOS IR ĮRENGINIAI
6.1. Elektrostatinis laukas
6.1.1. Separavimas elektrostatiniame lauke
6.1.2. Dalelių filtrai
6.1.3. Dalelių nusodinimas
6.1.4. Ištįsusių dalelių orientavimas
6.1.5. Dalelių maišymas
6.1.6. Biologinės technologijos
6.1.7. Elektrofotografija
6.1.8. Elektrostatinių krūvių neutralizavimas
6.1.9. Elektrostatinių laukų naudojimas matavimo technikoje
6.1.10. Joniniai ventiliatoriai
6.1.11. Šilumos ir masės mainų intensyvinimas, naudojant elektrinius laukus
6.1.12. Elektrinių laukų naudojimo technologiniuose procesuose pranašumai
6.2. Nuolatinės srovės elektrinis laukas
6.3. Magnetinis laukas
6.4. Kintamasis elektromagnetinis laukas
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.