Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
IŠVESTINIAI INSTRUMENTAI TARPTAUTINĖSE FINANSŲ RINKOSE
TURINYS
ĮVADAS
1.2. Finansų rinkų esmė ir funkcijos. Kapitalo samprata
1.3. Finansų rinkų skirstymas
1.4. Finansų rinkų globalizacija
2. VERTYBINIŲ POPIERIŲ RINKOS ESMĖ IR ORGANIZAVIMO YPATUMAI
2.1. Vertybinių popierių rinkos esmė
2.2. Pirminė vertybinių popierių rinka ir jos organizavimas
2.3. Antrinė vertybinių popierių rinka ir jos organizavimas
3. PINIGŲ RINKA IR JOS FINANSINIAI INSTRUMENTAI.TARPTAUTINĖ PINIGŲ RINKA
3.1. Pinigų rinkos pagrindai. Elektroninė brokerių tarpininkavimosistema
3.2. Pinigų rinkos finansiniai instrumentai
3.2.1. Indėliai bankuose
3.2.2. Indėlių sertifikatai
3.2.3. Bankų akceptai
3.2.4. Pinigų rinkos fondų investiciniai vienetai
3.2.5. Komerciniai popieriai
3.2.6. Atpirkimo sutartys
3.2.7. Dilerių elgsenos ypatumai atpirkimo sutarčių rinkoje
3.2.8. Iždo vekseliai
3.2.9. Užsienio valiutos mainų (apsikeitimo) sandoriai
3.3. Tarptautinė pinigų rinka
4. AKCINIŲ BENDROVIŲ OBLIGACIJŲ RINKA
4.1. Akcinių bendrovių obligacijų rūšys
4.2. AB obligacijų pelningumo rodikliai ir teikiamų pajamų formos
4.3. Obligacijų rizika ir jos įvertinimas
4.3.1. Obligacijų rizikos rūšys
4.3.2. Palūkanų normų rizikos matas – trukmė
4.4. Konvertuojami vertybiniai popieriai, kaip išvestiniai instrumentai
4.4.1. Konvertuojamų vertybinių popierių bruožai
4.4.2. Konvertuojamų vertybinių popierių įkainojimo ypatumai
4.4.3. Konvertuojamų akcijų ir obligacijų praktinis kainų įvertinimas
5. IŠANKSTINIAI PALŪKANŲ SANDORIAI
5.1. Išankstinių palūkanų sandorių esmė ir kotiravimo ypatumai
5.2. Išankstinių palūkanų sandorių naudojimo analizė
5.2.1. Išankstinių palūkanų sandorių naudojimo pagrindai
5.2.2. Išankstinio palūkanų sandorio naudojimo analizė,atsiskaitant periodo pabaigoje
5.2.3. Išankstinio palūkanų sandorio naudojimo analizė,atsiskaitant periodo pradžioje
6. FINANSINIŲ MAINŲ RINKA
6.1. Finansinių mainų tipai ir naudojimo motyvai
6.1.1. Finansinių mainų tipai
6.1.2. Valiutos mainų sandorio naudojimo motyvaitarptautinėse finansų rinkose
6.2. Palūkanų normų mainų esmė
6.3. Palūkanų normų mainų terminologija.Tarpininkų vaidmuo mainų rinkoje
6.4. Mainų normų kotiravimas
6.5. Antrinė mainų sandorių rinka
6.6. Palūkanų normų mainų rūšys
6.6.1. Bazės mainai
6.6.2.Valiutos palūkanų normų mainai
6.6.3. Išankstiniai mainai
6.6.4. Nulinio kupono mainai
6.6.5. Pratęsiamieji mainai
6.6.6. Amortizaciniai, augantieji ir „amerikietiškųjų kalnelių“ mainai
6.6.7. Naujos kartos produktai palūkanų normų mainų rinkoje
6.7. Palūkanų normų mainų sandorių naudojimo pranašumai ir kryptys
6.7.1. Turto ir įsipareigojimų palūkanų normų rizikos draudimas,naudojant mainų sandorius
6.7.2. Turto ir įsipareigojimų pinigų srautų suderinimas,naudojant mainų sandorius
6.7.3. Turimos skolos formos pakeitimas į kitos formos skolą,naudojant mainų sandorius
6.7.4. Investavimo ir skolinimosi arbitražas, naudojant mainų sandorius
6.8. Naujos kryptys mainų sandorių rinkoje
7. NEDELSIAMOJI IR IŠANKSTINĖ VALIUTŲ RINKA
7.1. Nedelsiamieji ir išankstiniai valiutų kursai
7.2. Kryžminiai valiutų kursai
7.3. Užsienio valiutos rizikos valdymas nedelsiamojoje irišankstinėje rinkose
7.4. Spekuliavimas užsienio valiutų rinkoje
7.5. Efektyvusis valiutos kursas ir jo įtaka šalies konkurencingumui
8. ARBITRAŽAS UŽSIENIO VALIUTŲ RINKOJE
8.1. Arbitražo esmė. Erdvinis arbitražas
8.2. Trijų valiutų arbitražas
8.3. Padengtų palūkanų arbitražo teorija ir praktinis jos taikymas
8.3.1. Padengtų palūkanų arbitražo algebrinės formulės
8.3.2. Padengtų palūkanų arbitražo praktinė analizė
8.3.3. Palūkanų normų pariteto grafinis vaizdavimas
9. PASIRINKIMO SANDORIŲ PAGRINDAI: SKIRSTYMAS, ĮKAINOJIMAS, NAUDOJIMAS
9.1. Pasirinkimo sandorių esmė ir skirstymas
9.2. Pirkimo pasirinkimo sandoris, jo pelno ir nuostolio grafikai
9.3. Pardavimo pasirinkimo sandoris, jo pelno ir nuostolio grafikai
9.4. Pardavimo ir pirkimo pasirinkimo sandorių paritetas
9.5. Pasirinkimo sandorių vertė ir ją veikiantys veiksniai.Svarbiausios sandorių įvertinimo išvados
9.6. Vertybiniai popieriai, kurių sudėtyje įkomponuoti pasirinkimo sandoriai
9.6.1. Atšaukiamosios obligacijos
9.6.2. Varantai
9.6.3. Konvertuojamosios obligacijos
9.6.4. Finansinių mainų pasirinkimo sandoriai
9.6.5. Sudėtiniai pasirinkimo sandoriai
9.7. Blacko ir Scholeso pasirinkimo sandorių įkainojimo modelis
9.8. Binominis pasirinkimo sandorių įkainojimo modelis
9.8.1. Pasirinkimo sandorių tikrosios vertės nustatymas
9.8.2. Pasirinkimo sandorių pusiausvyros ir rinkos kainų nesutapimų pasekmės
9.8.3. Pasirinkimo sandorių draudimosi koeficiento nustatymas
9.9. Pasirinkimo sandorių derinimas ir grafinis vaizdavimas
9.10. Bendrovės nuosavo kapitalo vertės prognozės taikant pirkimo pasirinkimo sandorį
9.11. Bazinių pasirinkimo sandorių strategijų naudojimoanalizė draudimosi tikslais
9.12. Valiutos pasirinkimo sandoriai
9.12.1. Valiutos pasirinkimo sandorių esmė, atsiradimo priežastys
9.12.2. Valiutos pasirinkimo sandorių skirstymas ir jų vertės veiksniai
9.12.3. Spekuliantų ir rizikos draudėjų požiūris į valiutos pasirinkimosandorių kainas
9.12.4. Valiutos pasirinkimo sandorių kotiruotė
9.12.5. Rizikos draudimo ypatumai valiutos pasirinkimo sandorių rinkoje
9.13. Palūkanų normų pasirinkimo sandoriai ir jų naudojimasdraudžiant palūkanų normų riziką
9.13.1. Skolininkų ir kreditorių palūkanų normų pasirinkimo sandoriai
9.13.2. Palūkanų normų sutartys ir jų interpretacija, taikant palūkanųnormų pasirinkimo sandorius
10. EGZOTINIAI PASIRINKIMO SANDORIAI, JŲ RŪŠYS IR NAUDOJIMAS
10.1. Egzotiniai pasirinkimo sandoriai kaip finansų inžinerijos produktas
10.2. Barjero pasirinkimo sandorių esmė, jų rūšys
10.3. Barjero pasirinkimo sandorių taikymas
10.4. Kvanto pasirinkimo sandoriai ir jų strategijų analizė
10.5. Užrakinamieji pasirinkimo sandoriai
10.6. Reketo pasirinkimo sandoriai ir jų naudojimo ypatumai
10.7. Bermudų ir kopėčių pasirinkimo sandoriai
10.8. Į praeitį orientuoti pasirinkimo sandoriai
10.9. Azijietiškieji pasirinkimo sandoriai
10.10. Kitos egzotinių pasirinkimo sandorių rūšys
11. PREKYBA PASIRINKIMO SANDORIAIS BIRŽOSE
11.1. Prekybos pasirinkimo sandoriais organizavimas biržose
11.2. Pasirinkimo sandorių marža ir jos skaičiavimo būdai
11.3. Biržos pasirinkimo sandorių kotiruotė
12. AKCIJŲ IR AKCIJŲ INDEKSŲ PASIRINKIMO SANDORIŲ PREKYBOS BIRŽOJE YPATUMAI
12.1. Akcijų pasirinkimo sandorių prekybos biržoje ciklai
12.2. Akcijų pasirinkimo sandorių naudojimo kryptys ir tikslai
12.3. Akcijų indeksų pasirinkimo sandorių analizė
13. SUDĖTINGOS PASIRINKIMO SANDORIŲ STRATEGIJOS
13.1. Pasirinkimo sandorių spredų esmė ir jų sudarymo būdai
13.1.1. Vertikalusis buliaus spredas, naudojant valiutospirkimo pasirinkimo sandorius
13.1.2. Vertikalusis lokio spredas, naudojant valiutos pardavimopasirinkimo sandorius
13.1.3. Vertikalusis lokio spredas, naudojant valiutos pirkimopasirinkimo sandorius
13.1.4. Vertikalusis buliaus spredas, naudojant valiutos pardavimopasirinkimo sandorius
13.2. Pasirinkimo sandorių kaitumo strategijų esmė ir jų konstravimas valiutai
13.2.1. Stredlas
13.2.2. Strenglas
13.2.3. Spredas plaštakė
13.3. Akcijų pasirinkimo sandorių vertikalieji spredai
13.3.1. Ilgosios pozicijos buliaus akcijų spredas
13.3.2. Trumposios pozicijos buliaus akcijų spredas
13.3.3. Ilgosios pozicijos lokio akcijų spredas
13.3.4. Trumposios pozicijos lokio akcijų spredas
13.4. Akcijų pasirinkimo sandorių sudėtinga strategija plaštakė
13.4.1. Ilgosios pozicijos plaštakė
13.4.2. Trumposios pozicijos plaštakė
13.5. Pasirinkimo sandorių kaitumo strategijų palyginimas
13.6. Kitos pasirinkimo sandorių sudėtingos strategijos
14. FINANSINIŲ ATEITIES SANDORIŲ RINKA
14.1. Ateities sandorių esmė ir lyginimas su išankstiniais sandoriais
14.2. Prekybos ateities sandoriais mechanizmas
14.3. Akcijų indeksų ateities sandorių esmė ir ypatumai
14.4. Ateities sandorių kainos ir arbitražinis pelnas
14.5. Ateities ir pasirinkimo sandorių palyginimas
14.6. Ateities sandorių naudojimo tikslai
14.6.1. Rizikos draudimo ateities sandorių rinkoje pagrindai
14.6.2. Valiutos rizikos draudimas ateities sandoriais
14.6.3. Bazė. Tobulas ir netobulas rizikos draudimas ateitiessandorių rinkoje
14.6.4. Spekuliavimas ateities sandorių rinkoje

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.