Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
INFORMACINIŲ SISTEMŲ INŽINERIJOS METODAI IR MODELIAI
TURINYS
1. INFORMACINIŲ SISTEMŲ INŽINERIJOS SĄVOKOS
1.1. Informacija
1.2. Sistema
1.3. Informacinė sistema
1.4. Inžinerija
1.6.1. Sistemos pakartotinė inžinerija
1.6.2. IS inžinerijos principai
Savikontrolės klausimai
2. IS IS GYVAVIMO CIKLO MODELIAI IR KŪRIMO METODOLOGIJOS
2.1. Sistemos gyvavimo ciklo samprata
2.2. Sistemos gyvavimo ciklo modeliai
2.2.1. Klasikinis SGCM
2.2.2. Struktūrizuotas SGCM
2.2.3. Evoliucinis SGCM
2.2.4. „Fontano“ SGCM
2.2.5. „Spiralinis“ SGCM
2.2.6. „Konstruok ir fiksuok“
2.2.7. „Sinchronizuok ir stabilizuok“
2.2.8. Greitasis programinės įrangos kūrimas
2.2.9. Jungtinis taikomųjų programų kūrimas
Savikontrolės klausimai
3. IS KŪRIMAS IR AGILE METODAI
3.1. Agile metodų principai
3.2. Agile metodai
3.2.1. Ekstremalaus programavimo metodas
3.2.2. Dinaminis sistemos kūrimo metodas
3.2.3. „Scrum“ metodas
3.2.4. Crystal šeimos metodologijos
3.2.5. Savybių nulemtas kūrimo procesas
3.2.6. Adaptyvusis programų sistemų kūrimas
3.3. Agile metodų apibendrinimas
Savikontrolės klausimai
4. FROM FUZZY TO FORMAL (F3) METODOLOGIJA
4.1. F3 metodologijos principai
4.2. F3 modeliai ir įrankiai
4.3. Organizacijos veiklos modelis
4.3.1. Tikslų modelis
4.3.2. Konceptų modelis
4.3.3. Veiklos ir panaudojimo modelis
4.3.4. Aktorių modelis
4.3.5. Informacinės sistemos reikalavimų modelis
4.3.6. Ryšiai tarp EM modelių
4.3.7. Organizacijos veiklos modeliavimo procesas
4.4. Taikymas praktikoje ir OVM evoliucija
Savikontrolės klausimai
5. MERODE METODAS
5.1. Pagrindinės sąvokos, savybės
5.1.1. Spręstos problemos
5.1.2. IS architektūra
5.1.3. Sistemos kūrimo etapai
5.1.4. Veiklos objektų tipų ir įvykių tipų identifikavimas
5.2. Organizacijos veiklos modeliavimo priemonės
5.2.1. Egzistavimo priklausomybių grafas
5.2.2. Objektų įvykių lentelė
5.2.2.1. Propagavimo taisyklė
5.2.2.2. Įtraukimo taisyklė
5.2.2.3. Kontrakto taisyklė
5.2.2.4. Sudėtinis propagavimas
5.2.3. Nuoseklumo apribojimai
5.2.4. Organizacijos veiklos modelio papildymas detalėmis
5.2.5. Sudėtingesnių sąvokų modeliavimas
5.2.6. Performuluotos taisyklės
5.3. Funkcionalumo sluoksnis
5.3.1. Informaciniai objektai
5.3.2. Išvedimo posistemė
5.3.3. Įvedimo posistemė
5.3.4. Neprieštaringi įvykių tipai ir uždaviniai
5.4. Realizavimo schemos
5.5. Metodo palaikymas
Savikontrolės klausimai
6. UNIFIKUOTASIS PROCESAS IS KURTI
6.1. Statinė proceso struktūra
6.2. Dinaminė proceso struktūra
6.3. Modeliai
6.3.1.1. Sistemos reikalavimų modelis
6.3.1.2. Organizacijos veiklos modeliavimas
6.3.1.3. Nuo veiklos modelio – prie sistemos reikalavimų modelio
6.3.2. Sistemos analizės modelis
6.3.3. Sistemos projekto modelis
6.3.4. Sistemos realizacijos modelis
6.3.5. Sistemos testavimo modelis
Savikontrolės klausimai
7. ICONIX PROCESAS
7.1. Reikalavimų etapas
7.2. Analizė arba preliminarusis projektavimas
7.3. Detalusis projektavimas
7.4. Realizavimas
Savikontrolės klausimai
8. OBJEKTŲ IR PROCESŲ METODAS
8.1. Pagrindiniai modeliavimo elementai
8.2. Statinių aspektų modeliavimas
8.3. Dinaminių aspektų modeliavimas
8.4. Sistemos sudėtingumo valdymas
Savikontrolės klausimai
9. VEIKLOS PROCESŲ MODELIAVIMAS KOMUNIKACINĖMIS KILPOMIS
9.1. Statinių aspektų modeliavimas
9.2. Dinaminių aspektų modeliavimas
9.3. Pragmatinių aspektų modeliavimas
9.4. Modeliavimo procesas
10. SĄSAJOS TARP SKIRTINGŲ METODOLOGIJŲ, METODŲ
Savikontrolės klausimai
LITERATŪRA
SANTRUMPŲ IR TERMINŲ ŽODYNĖLIS
DALYKINĖ RODYKLĖ

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.