Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Turinys
ĮVADAS
1. DETALĖS PROJEKTAVIMO EIGA
2.1. DOKUMENTO PARAMETRŲ NUSTATYMAS
2.1.1. MATMENŲ PATEIKIMO STANDARTO PASIRINKIMAS
2.1.2. TIESINIŲ IR KAMPINIŲ MATMENŲ KEITIMAS
3. ESKIZO BRAIŽYMO APLINKA
3.1. DOKUMENTO KŪRIMAS SOLID WORKS APLINKOJE
3.1.1. ERDVINIO MODELIO KŪRIMAS
3.1.1.1. TINKLELIO IR PRIESAJOS PARAMETRŲ PARINKIMAS
3.1.1.2. PERĖJIMAS Į ESKIZO BRAIŽYMO REŽIMĄ
3.1.1.3. KLAIDŲ PARODYMAS SOLID WORKS
3.1.1.4. SPALVINIAI ESKIZO KODAI
3.1.1.5. KOORDINAČIŲ PRADŽIA
3.1.1.6. SOLID WORKS PATEIKIAMA INFORMACIJA
3.1.1.7. RYŠIŲ ĮVEDIMAS
3.1.1.8. KREIPIAMOSIOS LINIJOS
3.1.1.9. ĮRANKIS SELECT (PASIRINKTA)
3.1.1.10. LINIJOS BRĖŽIMAS
3.1.1.11. LANKŲ BRAIŽYMAS PAGAL KOMANDĄ LINE (LINIJA)
3.1.1.12. PAGALBINIŲ LINIJŲ BRĖŽIMAS
3.1.1.13. GEOMETRINIŲ KONSTRUKCIJŲ VILKIMAS
3.1.1.14. APSKRITIMO BRAIŽYMAS
3.1.1.15. LANKŲ BRAIŽYMAS
3.1.1.16. LANKO BRĖŽIMAS PAGAL NURODYTAS CENTRO KOORDINATES
3.1.1.17. OBJEKTĄ LIEČIANČIO LANKO BRAIŽYMAS
3.1.1.18. LANKO BRĖŽIMAS PER TRIS TAŠKUS
3.1.1.19. ELIPSĖS BRAIŽYMAS
3.1.1.20. ELIPSĖS LANKAS
3.1.1.21. PARABOLINĖS KREIVĖS BRĖŽIMAS
3.1.1.22. TOLYDŽIOJI KREIVĖ (SPLINE)
3.1.1.23. VALDYMO TAŠKŲ PAPILDYMAS
3.1.1.24. STAČIAKAMPIAI
3.1.1.25. PASUKTO STAčIAKAMPIO (LYGIAGRETAINIO) BRAIŽYMAS
3.1.1.26. TAISYKLINGŲ DAUGIAKAMPIŲ BRAIŽYMAS
3.1.1.27. PAGALBINIAI OBJEKTAI
3.1.1.28. NEREIKALINGŲ OBJEKTŲ PAŠALINIMAS
3.1.1.29. MASTELIO IR VIETOS KEITIMAS
4. ESKIZO PROFILIO REDAGAVIMAS
4.1. KIRPIMAS
4.2. IŠTEMPIMAS
4.3. SUAPVALINIMAI
4.4. NUOŽULŲ SUDARYMAS
4.5. PASLINKIMAS
4.6. VEIDRODINIS ATSPINDYS
4.6.1. ESKIZO VEIDRODINIO ATSPINDŽIO DINAMINIS SUDARYMAS
4.7. ESKIZO ELEMENTŲ PASTŪMIMAS, SUKIMAS, MASTELIO KEITIMAS
4.7.1. ESKIZO PASTŪMIMAS
4.7.2. ESKIZO ELEMENTO SUKIMAS
4.7.3. ESKIZO KOPIJAVIMAS
4.7.4. ESKIZO MASTELIO KEITIMAS
4.7.5. ESKIZO ELEMENTŲ MASYVŲ MODELIAVIMAS
4.7.5.1. TIESINIŲ ESKIZO ELEMENTO MASYVŲ SUDARYMAS
4.7.5.2. APSKRITIMINIŲ ESKIZO ELEMENTO MASYVŲ SUDARYMAS
4.7.6. MASYVŲ REDAGAVIMAS
4.7.7. TEKSTO ĮKĖLIMAS Į ESKIZĄ
4.7.8. LANKO PARAMETRŲ KEITIMAS
4.7.9. DAUGIAKAMPIO PARAMETRŲ KEITIMAS
4.7.10. TOLYDŽIOSIOS KREIVĖS (SPLINE) PARAMETRŲ KEITIMAS
4.7.11. ELIPSĖS AR JOS LANKO PARAMETRŲ KEITIMAS
4.7.12. DINAMINIS ESKIZO ELEMENTŲ KEITIMAS IR KOPIJAVIMAS
4.7.13. ESKIZO SUSKAIDYMAS DALIMIS
5. ESKIZO GEOMETRINIŲ RYŠIŲ PAPILDYMAS
5.1. ESKIZO GEOMETRINIŲ RYŠIŲ PAPILDYMAS
5.1.1. RYŠIŲ PAPILDYMAS KOMANDA ADD RELATIONS (PAPILDYTI RYŠIUS)
5.1.2. AUTOMATINIAI RYŠIAI
5.1.3. ESKIZO MATMENŲ ĮVEDIMAS
5.1.4. HORIZONTALŪS IR VERTIKALŪS MATMENYS
5.1.5. KOORDINATINIAI (ORDINATE) HORIZONTALŪS IR VERTIKALŪS MATMENYS
5.1.6. RYŠIŲ PERŽIŪRA IR ANALIZĖ
5.1.7. ESAMŲ DOKUMENTŲ PERŽIŪRA
6. ALTERNATYVŪS ESKIZO MATMENŲ PATEIKIMO BŪDAI IR JO ELEMENTŲ PARAMETRAI
6.1. PROFESIONALIOS MATMENŲ ĮVEDIMO METODIKOS
6.1.1. IŠSKLEIDŽIAMAS LAUKAS HORIZONTAL DIMENSION (HORIZONTALŪS MATMENYS)
6.1.2. IŠSKLEIDŽIAMAS LAUKAS VERTICAL DIMENSIONS (VERTIKALŪS MATMENYS)
6.1.3. ATSTUMO MATAVIMAS
6.2. ERDVINIO MODELIO KŪRIMAS
6.2.1. ERDVINIO MODELIO KŪRIMAS IŠTEMPIANT ESKIZĄ
6.2.2. PLONASIENIŲ ELEMENTŲ KŪRIMAS
6.2.3. ERDVINIO ELEMENTO SUDARYMAS SUKANT ESKIZĄ
6.2.4. PLONASIENIAI SUKIMOSI KŪNAI
7. MODELIO VAIZDAVIMO ERDVĖJE BŪDAI
7.1. LAISVAS MODELIO SUKIMAS TRIMATĖJE ERDVĖJE
7.1.1. MODELIO SUKIMAS TRIMATĖJE ERDVĖJE APIE PASIRINKTĄ ELEMENTĄ
7.1.2. MODELIO PADĖTIES ERDVĖJE KEITIMAS
8. DARBO ELEMENTAI
8.1. DARBO ELEMENTŲ SUDARYMAS
8.2. DARBINĖS PLOKŠTUMOS
8.3. DARBO AŠYS
8.4. DARBO TAŠKAI
8.5. VARTOTOJO KOORDINAČIŲ SISTEMA
8.6. IŠTEMPIMO OPERACIJOS RIBINĖS SĄLYGOS
8.6.1. DETALĖS ELEMENTŲ IŠTEMPIMAS PASIRENKANT DALĮ SUDARYTO PROFILIO
8.6.2. IŠPJOVŲ SUDARYMAS
8.6.2.1. IŠPJOVŲ SUDARYMAS IŠTEMPIANT ESKIZĄ
9. DARBAS SU BRĖŽINIAIS
9.1. REŽIMAS Drawing (Brėžinys)
9.1.1. BRĖŽINIO DOKUMENTAS
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.