Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
PRATARMĖ
1. Elektromagnetiniai virpesiai ir bangos
1.1. Pagrindiniai dėsniai ir formulės
1.2. Metodiniai patarimai
1.3. Uždavinių analizė ir sprendimas
1.4. Uždaviniai
2. Šviesos interferencija
2.1. Pagrindiniai dėsniai ir formulės
2.2. Metodiniai patarimai
2.3. Uždavinių analizė ir sprendimas
2.4. Uždaviniai
3. Šviesos difrakcija
3.1. Pagrindiniai dėsniai ir formulės
3.2. Metodiniai patarimai
3.3. Uždavinių analizė ir sprendimas
3.4. Uždaviniai
4. Šviesos poliarizacija
4.1. Pagrindiniai dėsniai ir formulės
4.2. Metodiniai patarimai
4.3. Uždavinių analizė ir sprendimas
4.4. Uždaviniai
5. Šviesos bangų ir medžiagos sąveika
5.1. Pagrindiniai dėsniai ir formulės
5.2. Metodiniai patarimai
5.3. Uždavinių analizė ir sprendimas
5.4. Uždaviniai
6. Kvantinė optika
6.1. Pagrindiniai dėsniai ir formulės
6.2. Metodiniai patarimai
6.3. Uždavinių analizė ir sprendimas
6.4. Uždaviniai
7. Kvantinės mechanikos ir statistikos elementai
7.1. Pagrindiniai dėsniai ir formulės
7.2. Metodiniai patarimai
7.3. Uždavinių analizė ir sprendimas
7.4. Uždaviniai
8. Atomų ir molekulių fizikos elementai
8.1. Pagrindiniai dėsniai ir formulės
8.2. Metodiniai patarimai
8.3. Uždavinių analizė ir sprendimas
8.4. Uždaviniai
9. Kietojo kūno fizikos elementai
9.1. Pagrindiniai dėsniai ir formulės
9.2. Metodiniai patarimai
9.3. Uždavinių analizė ir sprendimas
9.4. Uždaviniai
10. Atomo branduolys ir elementariosios dalelės
10.1. Pagrindiniai dėsniai ir formulės
10.2. Metodiniai patarimai
10.3. Uždavinių analizė ir sprendimas
10.4. Uždaviniai
Priedai
1. Kai kurios algebros ir trigonometrijos formulės
2. Diferencialinio ir integralinio skaičiavimo formulės
3. Kai kurie pastovūs skaičiai ir apytikslės formulės
4. SI fizikinių dydžių matavimo vienetai
5. Nesisteminių ir SI vienetų tarpusavio sąryšis
6. Pagrindinės fizikinės konstantos
7. Vienetų pavadinimų dešimtainiai priešdėliai ir jų daugikliai
8. Kai kurių kietųjų kūnų parametrai
9. Kai kurių skysčių parametrai
10. Kai kurių dujų parametrai
11. Santykinė dielektrinė skvarba ε
12. Laidininkų savitoji elektrinė varža ρ (t = 20 ºC) ir temperatūrinis varžos koeficientas α
13. Elektrono išlaisvinimo darbas A
14. Para- ir diamagnetikų magnetinis jautris χ
15. Lūžio rodiklis n
16. Poliarizacijos plokštumos sukimas
17. Dviatomių molekulių konstantos
18. Masinis silpnėjimo koeficientas μm
19. Kai kurių izotopų masės
20. Kai kurių elementariųjų dalelių ir lengvųjų branduolių masės ir rimties energijos
21. Kai kurių radioaktyviųjų izotopų pusamžis
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.