Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
CHEMIJOS INŽINERIJA
TURINYS
PRATARMĖ
ĮVADAS
CHEMIJOS INŽINERIJOS KURSO OBJEKTAS IR UŽDAVINIAI
1 DALIS TVERMĖS DĖSNIAI
1.1. Masės tvermės dėsnis
1.2. Energijos tvermės dėsnis
1.3. Impulso tvermės dėsnis
2 DALIS PUSIAUSVYROS DĖSNINGUMAI
2.1. Termodinaminės pusiausvyros sąlygos
2.2. Fazių taisyklė
2.3. Pusiausvyros lygtys ir linijos
3 DALIS IMPULSO, ENERGIJOS IR MASĖS PERNAŠOS DĖSNIAI
3.1. Bendrosios hidraulikos žinios
3.1.1. Realų skystį veikiančios jėgos
3.1.2. Pagrindinės srauto charakteristikos
3.2. Pagrindinė substancijos pernašos lygtis
3.2.1. Vientisojo srauto dėsnis
3.2.2. Šilumos pernašos lygtis
3.2.3. Masės pernašos lygtis
3.2.4. Judėjimo kiekio pernašos lygtys
4 DALIS CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS PROCESŲ MODELIAVIMAS
4.1. Apibendrintų kintamųjų metodas
4.2. Matmenų analizės metodas
4.3. Analitinis apibendrintų kintamųjų gavimo metodas
4.4. Hidrodinaminių procesų panašumas
4.5. Matematinis modeliavimas
5 DALIS SRAUTŲ HIDRODINAMINĖ STRUKTŪRA
5.1. Srauto dalelių judėjimas ir buvimo cheminiuose aparatuose trukmė
5.2. Idealizuoti srautų hidrodinaminės struktūros modeliai
5.3. Realiųjų srautų struktūros hidrodinaminiai modeliai
6 DALIS HIDROMECHANINIAI PROCESAI IR APARATAI
6.1. Pagrindinė hidrostatikos lygtis
6.1.1. Rimties būsenos skysčio slėgis į indo dugną ir sieneles
6.1.2. Hidrostatinės mašinos
6.1.3. Slėgio matavimo prietaisai
6.1.4. Skysčio kiekio rezervuaruose išmatavimas
6.2. Bernulio lygtis
6.3. Hageno ir Puazeilio lygtis
6.4. Vamzdynų ir aparatų hidraulinis pasipriešinimas
6.5. Vamzdynų ir aparatų skersmens skaičiavimas
6.6. Skysčių ištekėjimas pro angas ir antgalius
6.7. Skysčio ir dujų debito matavimas
6.8. Skysčių aptekėjimas apie kietuosius kūnus
6.9. Skysčio judėjimas per grūdinės medžiagos arba įkrovossluoksnį
6.9.1. Srauto judėjimas per nejudantį grūdinį sluoksnį
6.9.2. Pseudoverdančiojo sluoksnio hidrodinamika
6.10. Plėvelinis skysčio judėjimas
6.11. Barbotažo hidrodinamika
6.12. Skysčių dispergavimas
6.12.1. Skysčių dispergavimo metodai
6.12.2. Lašų smulkinimas
6.13. Neniutoninių skysčių tekėjimas
7 DALIS MAIŠYMAS
7.1. Mechaninis maišymas
7.1.1. Skysčio judėjimas aparatuose su maišikliu
7.1.2. Maišyklių skaičiavimas
7.1.3. Maišyklių konstrukcija
7.2. Pneumatinis maišymas
7.3. Cirkuliacinis maišymas
7.4. Specialieji maišymo būdai
8 DALIS SKYSČIŲ TRANSPORTAVIMAS (SIURBLIAI)
8.1. Pagrindiniai siurblių parametrai
8.2. Tūriniai siurbliai
8.2.1. Stūmokliniai siurbliai
8.2.2. Krumpliaratiniai siurbliai
8.2.3. Sraigtiniai siurbliai
8.2.4. Plokštiniai rotaciniai siurbliai
8.2.5. Pneumatiniai skysčio kėlikliai
8.3. Dinaminiai siurbliai
8.3.1. Išcentriniai siurbliai
8.3.2. Sūkuriniai siurbliai
8.3.3. Ašiniai siurbliai
8.3.4. Čiurkšliniai siurbliai
8.3.5. Oriniai skysčio kėlikliai
8.4. Įvairių tipų siurblių teigiamybės ir trūkumai
9 DALIS DUJŲ SUSLĖGIMAS IR TRANSPORTAVIMAS
9.1. Dujų slėgimo termodinamikos pradmenys
9.2. Tūrinės kompresorinės mašinos
9.2.1. Stūmokliniai kompresoriai
9.2.2. Rotacinės kompresorinės mašinos
9.3. Dinaminės kompresorinės mašinos
9.4. Vakuuminiai siurbliai
10 DALIS NEVIENALYČIŲ SISTEMŲ PERSKYRIMAS
10.1. Nevienalyčių sistemų ir jų perskyrimo metodų klasifikavimas
10.2. Nusodinimas
10.2.1. Nusodinimas sunkio jėga
10.2.2. Nusodintuvai
10.2.3. Nusodinimas išcentrine jėga
10.2.4. Ciklonai ir nusodinamosios centrifugos
10.2.5. Nusodinimas elektriniame lauke
10.2.6. Elektriniai filtrai
10.3. Filtravimas
10.3.1. Filtrai
10.3.2. Filtruojamosios centrifugos
10.4. Šlapiasis dujų valymas
10.5. Aparato parinkimas nevienalytėms sistemoms perskirti
10.6. Nevienalyčių sistemų perskyrimo procesų paspartinimoir efektyvumo padidinimo metodai
11 DALIS MECHANINIAI PROCESAI
11.1. Smulkinimas
11.1.1. Pagrindiniai smulkinimo proceso rodikliai
11.1.2. Mechaniniai kietųjų medžiagų smulkinimo būdai
11.1.3. Teoriniai smulkinimo pagrindai
11.1.4. Smulkinimo įrenginių skirstymas, smulkinimo stadijos irciklai
11.1.5. Bendrieji reikalavimai smulkinimo įrenginiams
11.1.6. Trupintuvai
11.1.6.1. Žiauniniai trupintuvai
11.1.6.2. Kūginiai trupintuvai
11.1.6.3. Valciniai trupintuvai
11.1.6.4. Bėgūnai
11.1.6.5. Plaktukiniai trupintuvai ir malūnai
11.1.6.6. Dezintegratoriai ir dismembratoriai
11.2. Malimas
11.2.1. Malimo procesų dėsningumai
11.2.2. Malūnai
11.2.2.1. Rutuliniai malūnai
11.2.3. Malimo procesų optimizavimas ir intensyvinimas
11.2.4. Suspensijų dispergavimo malūnai
11.3. Minkštų augalinės ir gyvulinės kilmės medžiagų smulkinimoįrenginiai
11.4. Susmulkintų medžiagų klasifikavimas
11.4.1. Sijojimas. Bendros sijojimo procesų charakteristikos
11.4.2. Hidraulinė klasifikacija
11.4.3. Orinė susmulkintų dalelių separacija
11.4.4. Trejeriai
11.4.5. Inercinė-gravitacinė separacija
11.4.6. Magnetinė separacija
11.5. Presavimas
11.5.1. Skysčių išskyrimas iš šlapių medžiagų presavimu
11.5.2. Plastiškų masių presavimas
11.5.3. Birių medžiagų presavimas
11.6. Granuliavimas
11.7. Biriųjų ir plastiškųjų medžiagų maišymas
11.8. Plastiškų masių maišytuvai
11.9. Suspensijų, šlamų ir tešlų maišymas
11.10. Birių medžiagų transportavimas
11.10.1. Transportuojamų medžiagų savybės
11.10.2. Juostiniai transporteriai
11.10.3. Grandininiai transporteriai
11.10.4. Grandikliniai transporteriai
11.10.5. Kaušiniai elevatoriai
11.10.6. Sraigtiniai transporteriai
11.10.7. Ritinėliniai transporteriai
11.11. Pneumatinis transportas
PRIEDAI
Panašumo kriterijai ir kiti kompleksai
Tarptautinė vienetų sistema SI
Svarbesniųjų matavimo vienetų perskaičiavimo lentelė
Matematikos ženklų simbolika
Vadovėlyje vartojamos graikų ir lotynų kalbų raidės
LITERATŪRA
DALYKINĖ RODYKLĖ

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.