Number of Titles: 970
    e-mailpassword

    Teisė

    Administracinė teisė

    Vidmantė Giedraitytė, Antanas Šenavičius

    Metodinė medžiaga yra viena iš priemonių supažindinti Socialinių mokslų fakulteto studentus su teisės teorijos pradmenimis, administracinės teisės, kaip viešosios teisės šakos (srities) pagrindiniais institutais. Metodinė medžiaga, kaip originaliai ir išradingai sukomponuotas leidinys, tikėtina bus naudingas ne tik studijuojant Teisės įvado, Administracinės teisės modulius, bet ir kitų KTU fakultetų studentams, klausantiems privalomą Teisės pagrindų kursą.