Number of Titles: 980
  e-mailpassword

  Psichologija

  Studentų pasiekimų vertinimo metodai ir grįžtamasis ryšys

  Asta Daunorienė, Berita Simonaitienė, Kristina Ukvalbergienė, Audronė Daubarienė, Raimunda Česonienė, Milda Ratkevičienė

  Teacher Inspiration Guide

  Jurgita Barynienė, Asta Daunorienė, Jurgita Vizgirdaitė

  Krypties studijų programų vadovo kompetencijų ir studijų programos vystymas. Metodinė priemonė studijų programų vadovams

  Jurgita Šiugždinienė, Jurgita Vizgirdaitė, Asta Daunorienė, Gediminas Dapkus, Ignas Rumbutis

  Development of Study Programme Director Competences and Study Programme. Methodological tool for the study programme director

  Jurgita Šiugždinienė, Jurgita Vizgirdaitė, Asta Daunorienė, Gediminas Dapkus, Ignas Rumbutis

  Dėstytojo įkvėpimo vadovas

  Jurgita Barynienė, Asta Daunorienė, Jurgita Vizgirdaitė

  Šiandien visiems suprantama, kad kokybiškų studijų procese pagrindinį vaidmenį atlieka dėstytojas, ugdantis studentą ne tik kaip savo srities žinovą, bet ir kritiškai mąstantį, kūrybišką, įgijusį įvairiapusių žinių ir gebėjimų asmenį. Todėl labai svarbu sutelkti dėmesį į dėstytojų didaktikos kompetencijų ugdymą ir pagalbą visame studijų procese. Būtent 2014 m. KTU veiklą pradėjęs „EDU_Lab“ projektas šį tikslą ir plėtojo. Šis „Dėstytojo įkvėpimo vadovas“ – leidinys, padėsiantis iš naujo atrasti gerai žinomus, gal kiek primirštus svarbius dėstymo akcentus.

  Studentų socialinės kompetencijos raiška ir dinamika

  Rosita Lekavičienė, Dalia Antinienė

  Lietuvos akademinio jaunimo tautinis tapatumas

  Dalia Antinienė

  Monografijoje nagrinėjamos tautinio tapatumo genezės ir raiškos problemos, atskleidžiami kai kurie specifiniai tautinio tapatumo bruožai, aptariama jaunimo tautiškumo ugdymo svarba socializacijos procese.