Number of Titles: 1025
  e-mailpassword

  Psichologija

  Product Development Project: Preparation Guidelines for Students

  Kristina Žukienė, Asta Daunorienė, Lina Šeduikytė, Ramunė Kasperė, Kęstutis Lukšys, Jūratė Maščinskienė, Gintaras Dervinis, Kęstutis Jankauskas, Valdas Grigaliūnas, Vitalija Gabrienė

  Produkto vystymo projekto rengimo gairės dėstytojui

  Kristina Žukienė, Asta Daunorienė, Lina Šeduikytė, Ramunė Kasperavičienė, Kęstutis Lukšys, Jūratė Maščinskienė, Gintaras Dervinis, Kęstutis Jankauskas, Valdas Grigaliūnas

  Besikeičiant mokymo(si) metodikoms dėstytojas tampa partneriu, gebančiu kartu mokytis su studentais, tačiau jam dažnai kyla vis naujų iššūkių ne tik organizuojant darbus ir užduotis, bet ir vertinant studentų atliktus darbus. Šioje edukacinėje priemonėje dėstytojams pateikiama idėjų, kaip organizuoti modulio „Produkto vystymo projektas“ dėstymą ir darbą pagal jį, kokias užduotis teikti studentams, kad šios įtrauktų į aktyvų, sąmoningą mokymąsi. Dėstytojas taip pat ras idėjų, kaip objektyviai vertinti studentų pasiektus studijų rezultatus. Leidinys naudingas ne tik Universiteto dėstytojams, studentams, bet ir kitų aukštųjų mokyklų dėstytojams, norintiems pritaikyti inovatyvius mokymo metodus.

  Produkto vystymo projekto rengimo gairės socialiniams partneriams

  Kristina Žukienė, Asta Daunorienė, Lina Šeduikytė, Ramunė Kasperavičienė, Kęstutis Lukšys, Jūratė Maščinskienė, Gintaras Dervinis, Kęstutis Jankauskas, Valdas Grigaliūnas, Virginijus Baranauskas

  Socialinių partnerių vaidmuo studijų procese yra reikšmingas tiek studentui, tiek Universitetui, tiek pačiam socialiniam partneriui. Ši knyga padės Universiteto socialiniams partneriams suprasti studijų modulio organizavimo etapus ir principus, atskleis, kaip partneriai galėtų įsitraukti įgyvendinant produkto vystymo projektą ir padėtų studentams siekti užsibrėžto tikslo, konstruktyviai teiktų jiems grįžtamąjį ryšį ir objektyviai vertinti studentų pasiekimus. Leidinys skirtas Universiteto studijų modulio „Produkto vystymo projektas“ mokymo procese dalyvaujantiems socialiniams partneriams.

  Produkto vystymo projekto rengimo gairės studentui

  Kristina Žukienė, Asta Daunorienė, Lina Šeduikytė, Ramunė Kasperavičienė, Kęstutis Lukšys, Jūratė Maščinskienė, Gintaras Dervinis, Kęstutis Jankauskas, Valdas Grigaliūnas, Vitalija Gabrienė

  Studentams dažnai kyla klausimų: kaip parengti ir apginti produkto vystymo projektą? Atsakymus galima rasti šioje knygoje, kurioje aptariama produkto vystymo eiga nuo idėjos iki maketo ar prototipo sukūrimo, ataskaitos sandara ir apimtis, gynimo ir vertinimo tvarka bei pateikiama patarimų, kaip parengti projektą, nurodoma gynimui reikalinga medžiaga. Leidinys skirtas Universiteto mokymosi procese dalyvaujantiems pirmosios studijų pakopos studentams, studijuojantiems „Produkto vystymo projekto“ modulį.

  Studentų pasiekimų vertinimo metodai ir grįžtamasis ryšys

  Asta Daunorienė, Berita Simonaitienė, Kristina Ukvalbergienė, Audronė Daubarienė, Raimunda Česonienė, Milda Ratkevičienė

  Teacher Inspiration Guide

  Jurgita Barynienė, Asta Daunorienė, Jurgita Vizgirdaitė

  Krypties studijų programų vadovo kompetencijų ir studijų programos vystymas. Metodinė priemonė studijų programų vadovams

  Jurgita Šiugždinienė, Jurgita Vizgirdaitė, Asta Daunorienė, Gediminas Dapkus, Ignas Rumbutis

  Development of Study Programme Director Competences and Study Programme. Methodological tool for the study programme director

  Jurgita Šiugždinienė, Jurgita Vizgirdaitė, Asta Daunorienė, Gediminas Dapkus, Ignas Rumbutis

  Dėstytojo įkvėpimo vadovas

  Jurgita Barynienė, Asta Daunorienė, Jurgita Vizgirdaitė

  Šiandien visiems suprantama, kad kokybiškų studijų procese pagrindinį vaidmenį atlieka dėstytojas, ugdantis studentą ne tik kaip savo srities žinovą, bet ir kritiškai mąstantį, kūrybišką, įgijusį įvairiapusių žinių ir gebėjimų asmenį. Todėl labai svarbu sutelkti dėmesį į dėstytojų didaktikos kompetencijų ugdymą ir pagalbą visame studijų procese. Būtent 2014 m. KTU veiklą pradėjęs „EDU_Lab“ projektas šį tikslą ir plėtojo. Šis „Dėstytojo įkvėpimo vadovas“ – leidinys, padėsiantis iš naujo atrasti gerai žinomus, gal kiek primirštus svarbius dėstymo akcentus.

  Studentų socialinės kompetencijos raiška ir dinamika

  Rosita Lekavičienė, Dalia Antinienė

  Lietuvos akademinio jaunimo tautinis tapatumas

  Dalia Antinienė

  Monografijoje nagrinėjamos tautinio tapatumo genezės ir raiškos problemos, atskleidžiami kai kurie specifiniai tautinio tapatumo bruožai, aptariama jaunimo tautiškumo ugdymo svarba socializacijos procese.