Number of Titles: 1065
  e-mailpassword

  Muzika

  Lietuviška muzika pianolai

  Rimantas Astrauskas, Darius Kučinskas

  Antologijoje supažindinama su unikaliu muzikos instrumentu pianola, lietuviškais pianolos muzikos įrašais. Taip pat nagrinėjama Amerikos lietuvių muzikinė kultūra XX a. pradžioje. Gilinamasi į lietuvių kompozitorių kūrybą pianolų repertuare, lietuviškos pianolų muzikos žanrinę charakteristiką bei kitataučių autorių kūrinius JAV lietuvių bendruomenei skirtuose pianolų ritinėliuose.

  Statistiniai muzikos teksto tyrimai

  Mindaugas Kavaliauskas, Darius Kučinskas, Edita Besasparytė

  Šioje metodinėje priemonėje aptarti šiuolaikiniai statistiniai muzikos tyrimo metodai, taikomi pasaulio mokslininkų analizuojant ir tiriant muzikos kūrinius, bei atliktas praktinis eksperimentas, atskleidžiantis šių metodų pritaikomumą bei tikslumą.

  Psichologiniai muzikinės darnos aspektai

  Rytis Ambrazevičius

  Monografijoje nagrinėjama viena iš Lietuvoje mažai žinomų muzikos psichologijos sričių - muzikinės darnos (intervalų sistemos) suvokimas: dėsningumai, jų psichofiziniai, akustiniai, kognityviniai, kultūriniai, raidos aspektai. Aptariami tiksliųjų mokslų metodai (visų pirma statistiniai, akustiniai ir psichoakustiniai), naudojami muzikinių darnų tyrime, analizuojamos jų taikymo problemos. Pateikiami originalūs lietuvių tradicinio dainavimo (sutartinių ir solinio) darnų tyrimo rezultatai, analizuojamos psichoakustinės sutartinių intervalikos prielaidos, kognityviniai ir statistiniai solinio dainavimo intervalikos dėsningumai. Aptariami tradicinio muzikinio mąstymo ypatumai.  

   
  Our website uses cookies. More about used cookies.