Number of Titles: 1014
  e-mailpassword

  Mechanikos inžinerija

  Dizaino intelektas / Design Intelligence

  Rūta Valušytė, Lorenzo Piazzi (sudarytojai)

  Šiame leidinyje pristatomas parodos „Dizaino intelektas“ dalyvių indėlis apibrėžiant terminą „Dizaino intelektas“. Tai smulkūs ar kompleksiški projektai, objektai, unikalių sprendinių ar procesų pavyzdžiai, konceptualios idėjos, eksperimentai ar tiesiog interpretacija. Prie kiekvieno kūrinio pateikiamas autoriaus tekstas apie tai, kaip dizaino intelektas atsispindi jo darbe. Paroda vyko rugsėjo 21–27 d. „Lietuvos dizaino savaitės 2020“ metu Kaune, meno galerijoje „Laboratorija“ (Laisvės al. 72b 7). This publication presents the contribution of the participants of the exhibition Design Intelligence in defining the term ‘Design Intelligence’. These are small or complex projects, objects, examples of unique solutions or processes, conceptual ideas, experiments, or simply interpretation. Each work is accompanied with the author’s text on how design intelligence is reflected in their work. The exhibition took place on September 21–27, during Design Week Lithuania 2020, at the art gallery Laboratorija, Laisvės 72b 7, Kaunas City, Lithuania.

  Eismo srautų tyrimai ir modeliavimas

  Janina Jablonskytė, Artūras Keršys, Robertas Keršys

  Knygoje aptarta transporto inžinerijos sritis. Skaitytojas įgis žinių ir praplės praktinius įgūdžius saugaus eismo, valdymo, modeliavimo ir transporto eismo srautų prognozavimo klausimais. Metodinę priemonę sudaro trys teorijos skyriai, kur kiekviename iš jų pateikta trumpa teorinė dalis, iliustruota praktinio pobūdžio pavyzdžiais su sprendimais bei paaiškinimais, ir uždaviniai, skirti studentų savarankiškam darbui. Kituose dviejuose skyriuose išdėstyta projekto vykdymo seka, pateiktos ataskaitos rengimo gairės. Knyga skirta transporto inžinerijos srities studentams ir norintiems praplėsti transporto eismo srautų teorines ir praktines žinias.

  Valdomų savybių medžiagos – magnetoreologiniai ir elektroreologiniai skysčiai

  Darius Mažeika, Egidijus Dragašius, Joris Vėžys, Rasa Kandrotaitė-Janutienė

  Mokomojoje knygoje aptariama išmaniųjų medžiagų bei nanomedžiagų samprata, pateikiamas jų skirstymas bei konkretus pritaikymas mechatroniniuose įrenginiuose. Leidinyje pateikiami KTU sukurtų mechatroninių įrenginių sisteminė analizė ir praktiniai darbai, kuriuos atliekant įgyjamos žinios apie aktyvių ir valdomų savybių medžiagas, jų panaudojimą mechatroninėms sistemoms projektuoti, apie mechatroninių ir adaptyvių sistemų sandarą. Knyga skirta ne tik mechantronikos pagrindinių studijų programų studentams. Naudingos informacijos ras gamybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos bei transporto inžinerijos programų studentai.

  Medžiagų mechanikos laboratoriniai darbai

  Saulius Diliūnas, Paulius Griškevičius, Audrius Jutas, Vitalis Leišis, Daiva Zeleniakienė

  Laboratoriniai darbai parengti atsižvelgiant į naujus Europos ir pasaulio standartus, pritaikant kompiuterinę ir programinę įrangą. Knygoje pateikiama bendra laboratorinių darbų aprašymo struktūra, kurią sudaro darbo aprašymas ir eksperimentinė dalis. Laboratorinio darbo aprašyme glaustai pateikiama teorija, reikalingos formulės, numatomi rezultatai ir paaiškinama, kaip reikia interpretuoti gautus bandymų rezultatus. Leidinys skirtas ne tik studentams, studijuojantiems medžiagų mechaniką, bet ir kitiems techniškųjų specialybių studentams, besimokantiems apie medžiagų atsparumą bei inžinerinės medžiagų mechaniką.

  Theory of Road Vehicles. Methodological Guidelines for Individual Projects

  Rolandas Makaras, Artūras Keršys, Mantas Felneris, Janina Jablonskytė, Robertas Keršys, Vytautas Dzerkelis, Gintautas Labanauskas, Darius Juodvalkis

  This educational book is intended for students enrolled in the field of Transport Engineering taking the course of Theory of Road Vehicles and wishing to develop more extensive understanding of the research methodology and the specifics of vehicle movement (dynamics and kinematics). The subject goals and the learning outcomes are subject to the evaluation of the individual project: mastered knowledge of road vehicle operating characteristics modelling as well as the assessment and optimisation of their dynamics, ability to make qualitative and quantitative comparisons of vehicles in terms of their operating characteristics, regulations, abilities to apply the operating characteristics of road vehicles on the scale of different evaluation criteria, to model the vehicle behaviour in typical situations, and to forecast their control.

  General Differential Equations for the Calculation of the Displacement and Slope in the Cantilever and Simply Supported Overhanging Beams

  Audrius Jutas, Saulius Diliūnas

  This book discusses a technique for calculating the slope and displacement in the cantilever and simply supported one-sided overhanging beams. The material presented here covers the section “Slope and Displacement” of the subject Mechanics of Materials. In this book students will find an explanation how to express the elastic curve equation and what parameters should be taken into account if one wishes to write it correctly. This training tool may also be used by the students studying civil engineering and fundamental sciences.

  Mikromechaninių sistemų tyrimai ir taikymai

  Giedrius Janušas, Arvydas Palevičius, Andrius Vilkauskas

  Knygoje pateikiami eksperimentinės įrangos, modeliavimo ir eksperimentinių rezultatų aprašymo ir išvadų formulavimo pavyzdžiai, aprašytos sukurtos ir ištirtos mikromechaninės periodinės sistemos, skirtos jutikliams, kurie naudojami žmogaus sveikatinimo tikslams, bei pristatomi sukurti naujos kartos mikrorezonatoriai su valdomais parametrais, naudojant nanokompozitines medžiagas, pasižyminčias pjezoelektriniu efektu mikrometriniu lygmeniu. Mokomoji knyga skirta Mechanikos inžinerijos studijų programos magistro studijų pakopos studentams. Taip pat autoriai įsitikinę, kad šis leidinys padės integruoti mokslo rezultatus į studijų procesą, įtrauks studentus į inovatyvius ir perspektyvius tyrimus bei sudarys galimybes populiarinti mokslą.

  Sparčioji gamyba. Laboratorinių darbų metodiniai nurodymai

  Marius Rimašauskas, Rūta Rimašauskienė, Inga Skiedraitė

  Esant ant ketvirtosios pramonės revoliucijos slenksčio, pramonėje 3D spausdinimo technologijos keičia požiūrį į gamybą ir naują gamybos kultūrą. Didėjant vartotojų lūkesčiams, inžinieriai susiduria su įvairiomis problemomis, kurios aptartos knygoje. Leidinyje pateikiama informacijos ir praktinių užduočių Gamybos inžinerijos studijų krypties magistrantūros studentams, pagal Mechatronikos, Pramonės inžinerijos ir vadybos, Gamybos inžinerijos, Grafinių komunikacijų inžinerijos studijų programas studijuojantiems modulius Kompiuterinis gamybos integravimas ir 3D spausdinimo technologijos. Taip pat knyga bus įdomi tiems, kurie domisi naujų technologijų galimybėmis ir jų praktiniu panaudojimu.

  Ansys taikymas strypinių konstrukcijų analizei

  Evaldas Narvydas

  Ši knyga papildo ir atnaujina 2009 m. išleistos knygos „Kompiuterinė konstrukcijų analizė: principai ir tipiniai pavyzdžiai“ praktinę dalį, skirtą strypinėms konstrukcijoms. Papildytoje knygoje pateikiamas santvarų ir rėmų analizės uždavinių sprendimo aprašas naudojant „klasikinę“ – ANSYS Mechanical APDL (APDL) ir naujesnę – ANSYS Workbech (WB) programų aplinkas. Leidinį sudaro praktinių pavyzdžių sprendimas ir individualaus darbo užduotys. Knyga kaip pagalbinė priemonė skiriama pagrindinių studijų studentams, klausantiems studijų modulį „Kompiuterinė konstrukcijų analizė“.

  Automation of Production Processes

  Jolanta Baskutienė, Ramūnas Česnavičius, Arūnas Žvironas, Marius Gudauskis, Rolandas Girčys, Andrius Vilkauskas

  This laboratory manual explains the architecture of MILI and MURO finite state machines, the principles of their operation and their formation techniques, describes Festo Didactic modular manufacturing systems, the processing and handling numerical control and programming, CNC lathes, CNC milling machines and CNC machining centers programming using Manual Guide i and Siemens Sinumerik Shopmill programming environment. The book is useful for the students of mechanical engineering, mechatronics and other manufacturing engineering-related fields.

  Kelių transporto priemonių priežiūra ir diagnostika. Laboratoriniai darbai

  Ramūnas Skvireckas, Rolandas Makaras, Vaidas Lukoševičius

  Mokomoji knyga skiriama transporto inžinerijos specialybės studentams, studijuojantiems kelių transporto priemonių inžinerijos kursą ir atliekantiems transporto priemonių priežiūros bei remonto laboratorinius darbus, taip pat visiems, kurie domisi šiais klausimais.

  Theory of Mechanisms and Machines

  Rymantas Tadas Toločka, Valdas Eidukynas, Vytautas Grigas, Kristina Kazlauskienė, Alvydas Kondratas, Kęstutis Pilkauskas, Anatolijus Šulginas

  This book is intended to cover the field of mechanical engineering usually described as mechanisms (their structure, properties and functions), kinematics and dynamics of machines as well as the underlying engineering design. It provides the foundation for the study of displacements, velocities, accelerations, and static and dynamic forces, methods and means of their analysis and synthesis required for the proper design and investigation of linkages, cams, and geared systems.

  Geležinkelio riedmenų konstrukcijų elementai. Laboratoriniai darbai

  Žilvinas Bazaras, Ramūnas Skvireckas, Robertas Keršys, Laurencas Raslavičius

  Leidinyje aptartos riedmenų konstrukcijos ir jų mazgai, išnagrinėti atskirų sistemų veikimo principai bei jų įtaką traukinio darbui. Plačiausiai yra nagrinėjami Lietuvos geležinkelio sistemoje eksploatuojami riedmenys. Tai leidžia atlikti laboratorinius darbus geležinkelio depuose, nagrinėjant realias konstrukcijas, ir šitaip pagilinti gautas teorines žinias. Atskirą darbų dalį sudaro įvairių konstrukcijų vagonų analizė bei lokomotyvų konstrukcijų nagrinėjimas. Knyga skirta studentams, studijuojantiems geležinkelių riedmenų konstrukcijų kursą ir siekiantiems plačiau susipažinti su riedmenų konstrukcijomis ir pagrindinių agregatų veikimo principais.

  Transporto priemonių bandymai

  Vaidas Lukoševičius, Rolandas Makaras, Algis Pakalnis, Ramūnas Skvireckas

  Mokomoji knyga skiriama transporto inžinerijos specialybės studentams, studijuojantiems kelių transporto priemonių inžinerijos kursą ir atliekantiems transporto priemonių priežiūros bei remonto laboratorinius darbus, taip pat visiems, kurie domisi šiais klausimais.

  Įvadas į medijų inžineriją

  Edmundas Kibirkštis, Kęstutis Vaitasius, Juozas Margelevičius, Asta Kabelkaitė-Lukoševičė, Vaidas Bivainis, Laura Gegeckienė, Ingrida Venytė, Valdas Miliūnas, Nijolė Buškuvienė, Darius Pauliukaitis, Ingrida Andriukaitienė

  Knygoje supažindinama su tradicinės, elektroninės ir medijų leidybos pagrindais, poligrafinių gaminių asortimentu ir jo dizaino kūrimo principais, pagrindinėmis spalvų charakteristikomis ir jų sinteze, spausdinimo būdais, brošiūravimo-įrišimo įranga. Pateikiama žinių ir apie leidybos sistemas, pakuočių reklaminės fotografijos dizainą ir kompoziciją, reklamos priemonių gamybos technologiją, trimatę kompiuterinę vizualizaciją. Žinios apie grafinių medijų inžineriją paskatins gilintis į vis spartėjančio „skaitmeninio amžiaus“ moderniąsias šios srities technologijas. Knyga bus vertinga ne tik KTU, VGTU bei Kauno kolegijos studentams, bet ir besidomintiems šios srities technologijomis.

  Statikos kontrolinių užduočių rinkinys

  Jūratė Mikučionienė, Robertas Mikalauskas

  Leidinys parengtas KTU dėstytojų, siekiančių geriau organizuoti darbą ir padėti studentams geriau pasirengti kontroliniams darbams. Knygoje pateikti trumpi uždaviniai su atsakymais, kurie padės studentams efektyviau išmokti pagrindinius statikos dėsnius, teoremas bei palengvins pasiruošimą kontroliniams darbams, kolokviumui ar egzaminui. Atlikus pateiktus uždavinius, bus galima lengviau ir greičiau išmokti bendruosius jėgų sistemų ir kūnų pusiausvyros dėsnius, juos pritaikyti sprendžiant inžinerinius uždavinius. Ši knyga skirta mechanikos inžinerijos ir statybos inžinerijos studijų krypčių studentams bei visiems, besidomintiems teorinės mechanikos statikos kursu.

  Statics Control Tasks Set

  Jūratė Mikučionienė, Robertas Mikalauskas

  This training book on statics is intended to develop the practical skills needed for the activity of a broad range of specialists. The practical tasks outlined in the book are targeted at profound understanding of the general laws of equilibrium of various systems of forces applied to rigid bodies and are comparable to real-life tasks faced by engineers.

  Design of Mechanical Detail Drawings and 3D Modelling with CAD Systems

  Vidmantas Nenorta, Tilmutė Pilkaitė, Nomeda Puodžiūnienė

  The textbook and training book is intended for students taking the computer drawing course at Kaunas University of Technology. Before starting this course, students must be familiar with the basics of Engineering Graphics and Computer Science. By studying computer drawing, students gain first experience of work with computer-aided design systems AutoCAD and Autodesk Inventor Professional. They are trained to create detailed two-dimensional (2D) drawings, get familiarized with 2D graphical data base creation with the AutoLISP programming language, and design three-dimensional (3D) parametrical objects. The acquired knowledge will be extensively applied in further studies as well as practical work in preparing graphical material and mechanical design works. The issue is designed for the first year students of Kaunas University of Technology and composed according to the study program prepared at the Department of Mechanical Engineering.

  Detalių ir junginių kompiuterinis projektavimas. Laboratorinių darbų metodiniai nurodymai

  Ramūnas Česnavičius, Romualdas Dundulis, Sigitas Kilikevičius, Kristina Liutkauskienė, Povilas Krasauskas

  Šiais laikais projektuojant skirtingus objektus – nuo paprasčiausių detalių ar junginių iki sudėtingiausių inžinerinių sistemų – naudojama kompiuterinio projektavimo programinė įranga, orientuota į erdvinį parametrinį modeliavimą. Naudojant kompiuterines projektavimo sistemas, galima greitai ir patogiai projektuoti patikimus, patvarius, patrauklios išvaizdos gaminius už prieinamą kainą. Mokomojoje knygoje pateikiama kompiuterinio projektavimo metodika, kaip projektuoti detales, junginius ir sudaryti brėžinius naudojant sistemą SolidWorks. Leidinys skirtas kompiuterinio projektavimo ir erdvinio modeliavimo studentams. Jis bus naudingas ir inžinieriams projektuotojams, dirbantiems kompiuterine projektavimo sistema SolidWorks.

  Hydromechanics. Laboratory Works

  Algimantas Balčius, Kęstutis Buinevičius, Vytautas Dagilis, Martynas Gylys, Juozas Gudzinskas, Rolandas Jonynas, Gintautas Miliauskas, Valdas Lukoševičius, Linas Paukštaitis, Egidijus Puida, Robertas Poškas, Liutauras Vaitkus

  This book provides methodical instructions for the laboratory works in the course of Fluid Mechanics. The purpose of the laboratory work is to consolidate the knowledge of fluid mechanics acquired through lectures and consultations, as well as during exercises and individual work. By performing laboratory work, the student not only relates theoretical knowledge with practice but also learns how to carry out experiments, how to process measurement results, draw graphs, analyze the ob¬tained material and draw conclusions The book is intended to be used by the KTU students taking the “Applied Fluid Mechanics” and other similar courses as well as bachelor students of Energy Engineering, Production Engineering, Mechanical Engineering, and Transport Engineering.

  Techninių brėžinių sudarymas ir 3D modeliavimas naudojant CAD sistemas

  Vidmantas Nenorta, Tilmutė Pilkaitė, Nomeda Puodžiūnienė

  Mokomoji knyga skirta studentams, besimokantiems kompiuterinę braižybą ir dirbantiems su AutoCAD ir Inventor projektavimo sistemomis bei įsisavinusiems inžinerinės grafikos ir informatikos dalykus. Studijuodami kompiuterinę braižybą, studentai įgyja pirmuosius darbo su grafiniais paketais įgūdžius, išmoksta braižyti brėžinius, modeliuoti trimačius parametrinius objektus. Įgytos žinios taikomos tolesnėms studijoms, taip pat praktiniame darbe rengiant grafinę medžiagą.

  Basics of Machinery Mechanics. Gear Mechanisms. Kinematic analysis

  Genovaitė Baurienė, Ginas Čižauskas, Kęstutis Pilkauskas

  This educational book is intended for the development of practically-oriented skills of students in the field of kinematic analysis of gear mechanisms by focusing on real-life problems. The book also includes numerous tasks for individual studies.

  Mašinų mechanikos pagrindai. Krumpliniai mechanizmai. Kinematinė analizė

  Genovaitė Baurienė, Ginas Čižauskas, Vytautas Grigas, Kęstutis Pilkauskas

  Krumpliniai mechanizmai, sudaryti iš didesnio ar mažesnio skaičiaus ir pagal įvairias struktūrines schemas sujungtų krumpliaračių, yra vieni pamatinių daugumos mašinų mechanizmai. Tai plačiausiai paplitę mechanizmai, naudojami paprastose buitinės paskirties mašinose, aukšto technologinio lygmens bei transporto technologinėse mašinose, intelektualiose informacinėmis technologijomis grįstose inžinerinėse sistemose. Norint išspręsti mašinų projektavimo ir analizės uždavinius, būtina gerai suprasti krumplinių mechanizmų kinematines savybes. Ši mokomoji knyga skirta studentų praktiniams įgūdžiams lavinti. Joje pateikti evolventinių krumpliaračių bei iš jų sudarytų perdavų geometriniai parametrai, judesio parametrų transformavimo krumpliniais mechanizmais principai.

  Hidromechanika

  Algimantas Balčius, Kęstutis Buinevičius, Vytautas Dagilis, Martynas Gylys, Juozas Gudzinskas, Rolandas Jonynas, Gintautas Miliauskas, Valdas Lukoševičius, Linas Paukštaitis, Egidijus Puida, Robertas Poškas, Liutauras Vaitkus

  Šioje knygoje pateikti hidraulikos laboratorinių darbų metodiniai nurodymai. Knyga skirta studijuojantiems Taikomosios hidromechanikos ir kitus panašius modulius, taip pat studijų krypčių – energijos inžinerijos, gamybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos, aeronautikos inžinerijos – bakalauro studijų programos studentams. Visų laboratorinių darbų tikslas – įtvirtinti hidraulikos teorijos žinias, įgytas per paskaitas, konsultacijas, taip pat atliekant pratimus ir savarankišką darbą. Atlikdamas ir pateikdamas laboratorinius darbus, studentas ne tik susieja teorines žinias su praktika, bet taip pat išmoksta, kaip reikia atlikti eksperimentus, apdoroti matavimo rezultatus, braižyti grafikus, analizuoti gautąją medžiagą ir daryti išvadas.

  Guidelines for Preparing Master's Final Degree

  Marija Eidukevičiūtė, Rasa Kandrotaitė-Janutienė, Ramūnas Česnavičius, Rūta Ramašauskienė

  Grafinių medijų technologijos. Individualaus projekto metodiniai nurodymai

  Asta Kabelkaitė-Lukoševičė

  Leidinys skirtas medijų inžinerijos bakalauro studijų krypties studentams. Mokomojoje knygoje pateikiami grafinių medijų technologijų modulio individualaus projekto metodiniai nurodymai, kuriuose pateikiami bendrieji projekto rengimo nurodymai, darbo struktūra, aptariamos atskiros projekto dalys ir darbo eigos metodika.

  Pramoninių robotų programavimo pagrindai. ABB robotai ir Rapid programavimo kalba

  Vytenis Sinkevičius, Aurimas Česnulevičius, Dainius Vaičiulis

  Ši mokomoji knyga yra skirta studentams ir dėstytojams, norintiems išmokti valdyti ABB pramoninius robotus. Leidinyje pateikiama žinių robotikos, automatikos ir valdymo, mechatronikos, mechanikos inžinerijos studentams ir firmų, naudojančių robotus, darbuotojams, inžinieriams, supažindinama ir su ABB pramoninių robotų valdymui naudojama RAPID programavimo kalba, pramoninių robotų kunstrukcija, jų pagrindinėmis sistemomis ir jų galimybėmis spręsti įvairias problemas – manipuliavimo objektais erdvėje, paletavimo ir depaletavimo, suvirinimo, dažymo, mechaninio apdirbimo lazeriu arba plazma, matavimo ir kitas.

  Robotų maketų rinkimas ir programavimas naudojant Robix Racal konstravimo rinkinius. Laboratorinių darbų metodiniai nurodymai

  Faustas Tubelis, Jolanta Baskutienė

  Robotikos laboratorinių darbų metodiniai nurodymai skirti to paties pavadinimo modulį studijuojantiems mechatronikos, mechanikos inžinerijos magistro studijų studentams. Knygoje pateikta laboratoriniams darbams atlikti būtina medžiaga, darbų užduotys, darbų atlikimo tvarka, saugos reikalavimai ir kontroliniai klausimai. Aptariami darbų ataskaitai keliami reikalavimai, laboratorinių gynimo tvarka, pateiktos rekomendacijos.

  Detalių kompiuterinis projektavimas. Laboratorinių darbų metodiniai nurodymai

  Romualdas Dundulis, Ramūnas Česnavičius

  Mokomojoje knygoje nagrinėjamas objektų modeliavimas programiniu paketu Autodesk Inventor. Leidinys yra skirtas mechaninių specialybių studentams, taip pat naudingas inžinieriams konstruktoriams, dirbantiems su programiniu paketu Autodesk Inventor.

  Technologinių procesų automatizavimas. Laboratorinių darbų metodiniai nurodymai

  Jolanta Baskutienė, Ramūnas Česnavičius, Arūnas Žvironas, Marius Gudauskis, Rolandas Girčys

  Mokomoji knyga skirta mechanikos ir mechatronikos specialybių studentams. Šioje knygoje supažindinama su MILI ir MURO automatų architektūra, funkcionavimo principais ir jų sudarymo metodika, taip pat pateikiama informacijos apie modulinės gamybos sistemos Festo Didactic apdirbimo ir transportavimo modulių valdymą ir programavimą, CNC staklių valdymą ir programavimą naudojant Manual Guide i programavimo aplinką.

  Kompiuterinio gamybos ir kokybės valdymo sistemos

  Irma Senkuvienė, Rasa Mankutė

  Mokomojoje knygoje pateikiamos bendros žinios apie kompiuterizuotų gamybos ir kokybės valdymo sistemų ypatumus. Analizuojami gamybinėje įmonėje vykstantys procesai, pateikiami kompiuterizuoto jų valdymo privalumai, pabrėžiama kokybės užtikrinimo svarba, aiškinama gamybinės įmonės išteklių ir kokybės valdymo sistemų (ERP ir CAQ) paskirtis, struktūra, atliekamos funkcijos, sistemų integravimo metodai.

  Konstrukcinių elementų atsparumo uždavinių sprendimo metodiniai nurodymai

  Paulius Griškevičius, Kazimieras Petkevičius, Daiva Zeleniakienė

  Mokomojoje knygoje yra pateikiama plokščių ir erdvinių statiškai išsprendžiamų arba neišsprendžiamų strypinių konstrukcijų, kurios gali būti apkrautos statiškai arba dinamiškai veikiančiomis apkrovomis, uždavinių sprendimo pavyzdžių. Aprašoma, kaip nustatomas konstrukcijų ir jų elementų atsparumas.

  Trumpo teorinės mechanikos kurso uždavinių rinkinys

  Jūratė Mikučionienė,Tatjana Sokolova, Egidijus Sližys, Marija Eidukevičiūtė

  Mokomojoje knygoje pateikti teorinės mechanikos uždavinių sprendimo pavyzdžiai ir užduotys apimančios teorinės mechanikos dalis: statiką, kinematiką, dinamiką ir analizinės mechanikos elementus. Leidinys skirtas nemechaniškos pakraipos inžinerinėms studijoms.

  Inžinerinės medžiagos. Laboratorinių darbų metodiniai nurodymai

  Gintautas Žaldarys, Liudas Kuliavas

  Mokomojoje knygoje pateikiama pagrindinių technikoje naudojamų konstrukcinių lydinių mikrostruktūros, tyrimo metodai, dėstoma apie lydinių mechaninių savybių priklausomybę nuo struktūros, lydinių panaudojimo sritis, aiškinama apie terminio poveikio įtaka lydiniams, pateikiami terminio poveikio technologijų taikymo pavyzdžiai. Leidinys skirtas Elektros ir valdymo inžinerijos fakulteto studentas, taip pat gali tikti ir Mechanikos ir mechatronikos fakulteto studentams, studijuojantiems „Medžiagų inžinerijos ir medžiagotyros“ modulį.

  Skerspjūvio geometrinės charakteristikos: paprastai ir ne tik

  Saulius Diliūnas, Nerijus Meslinas, Audrius Jutas, Vytautas Čapas

  Knygoje pateikiama skerspjūvių geometrinių charakteristikų skaičiavimo teorija, įvairiapusiai uždavinių sprendimo variantai, su humoru, lengva ironija ir net trupučiuku sarkastiškumo aptariamos apmaudžiai daromos skaičiavimo klaidos, bandoma parodytiu, kad ilgi, monotoniški skaičiavimai gali būti pakankamai smagūs, lengvai suprantami, taikytini. Mokomoji knyga skirta mechanikos inžineriją, statybos ir architektūrą studijuojantiems studentams, taip pat ir kitiems, besidomintiems medžiagų mnechanika. 

  Mašinų gamybos technologijos savarankiškų darbų metodiniai nurodymai

  Egidijus Juzėnas, Marius Rimašauskas

  Šie metodiniai nurodymai pirmiausia yra skirti mechanikos inžinerijos ir gamybos inžinerijos studijų krypčių studentams, rengiantiems savarankiškus mašinų ir jų elementų gamybos technologijos darbus. Pateikta informacija ir darbų atlikimo metodika taip pat bus naudinga bakalauro studijų studentams, rengiantiems baigiamuosius darbus gamybos technologijų tematika. Tokių darbų tikslas – padėti studentams įgyti technologinių procesų parinkimo ir projektavimo, panaudojant šiuolaikines technologijas bei įrangą, įgūdžius.

  Pjovimo procesų laboratoriniai darbai. Žurnalas

  Virginija Gylienė, Stanislovas Markauskas

  Lokomotyvai

  Žilvinas Bazaras, Romualdas Dundulis

  Skiriama transporto inžinerijos specialybės studentams, studijuojantiems „Lokomotyvai“ kursą, taip pat gamybininkams, besidomintiems šiais klausimais.

  Maisto pramonės įrenginiai – II

  Lionginas Paulauskas

  Mokomoji knyga skirta KTU Mechanikos ir mechatronikos fakulteto bakalauro studijų programos modulio T210B131 studijoms.

  Maisto pramonės įrenginiai – I

  Lionginas Paulauskas

  Mokomoji knyga skirta KTU Mechanikos ir mechatronikos fakulteto studentams.

  Slėgikliai (siurbliai, kompresoriai, ventiliatoriai)

  Liutauras Vaitkus, Stanislovas Žiedelis

  Mokomoji knyga skirta termoinžinerijos studijų studentams, studijuojantiems slėgiklių (siurblių, kompresorių, ventiliatorių) modulį. Joje pateikiami metodiniai nurodymai, kaip atlikti šio modulio darbo programoje numatytus laboratorinius darbus, taip pat duomenys bei pagalbinė informacija, reikalinga laboratorinių darbų rezultatams apdoroti bei grafiškai atvaizduoti.

  Transporto sistemų analizė

  Algirdas Jurkauskas

  Mokomojoje knygoje aptariami klausimai, kuriuos turi nagrinėti doktorantai transportininkai. Tarp nagrinėjamų klausimų yra transporto sistemos ir jos komponentų apžvalga, nagrinėjama įvairių transporto rūšių sąveika, supažindinama su pagrindinėmis transporto politikos ir ekonomikos nuostatomis. Didelė knygos dalis skirta Lietuvos ir Europos transporto sistemoms. Be globalinių klausimų aptariami viešojo transporto, avaringumo, pervežimų bei prognozės klausimai. Knyga gali būti naudinga magistrantams kaip papildoma mokomoji medžiaga.

  Viešasis transportas

  Algirdas Jurkauskas

  Knygoje supažindinama su pagrindinėmis viešojo transporto priemonėmis - esamomis ir ateities, su poreikio skaičiavimo pagrindiniais principais, šiuolaikinėmis transporto valdymo sistemomis, tyrimais ir analize transporte. Knyga skirta studentams transportininkams, gali būti naudinga praktikams.

  Hidraulinės ir pneumatinės sistemos

  Stanislovas Žiedelis

  Mokomoji knyga skirta transporto inžinerijos, mechatronikos ir kitų mechaniškųjų studijų studentams, siekiantiems pagilinti ir išplėsti hidraulinių ir pneumatinių sistemų analizės ir sintezės žinias. Pateikiama medžiaga remiasi žiniomis, studento įgytomis studijuojant taikomosios hidromechanikos ir mašinų elementų, taip pat fizikos, teorinės ir taikomosios mechanikos, inžinerinės grafikos ir kitus ankstesnių kursų studijų modulius.

  Guidelines for Professional Practice

  Jolanta Baskutienė, Rūta Rimašauskienė

  This textbook is the recommended reading for the final year undergraduate(Bachelor’s) studies students of Mechatronics and Manufacturing Engineering and Technologies. The book considers the aim, tasks and also the process of the professional practice, provides information on mandatory documents and gives the recommendations on preparation of the practice report.This textbook may be useful both for the final year students and their supervisors.

  Eksporto inžinerijos studijų programos bakalauro baigiamųjų darbų rengimas

  Arvydas Palevičius, Albinas Palionis, Giedrius Janušas

  Leidinyje apibūdinama bakalauro baigiamojo darbo paskirtis ir pobūdis, vadovų ir užduočių skyrimo tvarka, darbų tematika ir struktūra, išdėstoma darbų rengimo, gynimo ir vertinimo  tvarka.

  Fundamentals of Manufacturing Engineering. Laboratory works

  Inga Skiedraitė, Saulius Baskutis

  Trumpas teorinės mechanikos terminų rinkinys

  Aleksandr Bogoroš, Kazimieras Juzėnas, Laima Patašienė

  Šių terminų rinkinys skirtas naudoti mokymo procese, moksliniame-techniniame darbe ir autorių yra siūlomas universitetų, kolegijų ir kitų mokslo įstaigų dėstytojams bei tarptautinių studijų studentams.

  Kompiuterinis projektavimas. Laboratorinių darbų metodiniai nurodymai

  Romualdas Dundulis, Sigitas Kilikevičius, Kristina Liutkauskienė

  Mokomojoje knygoje nagrinėjama objektų modeliavimas paketu SolidWorks. Skirta studentams, studijuojantiems kompiuterinį projektavimą ir erdvinį modeliavimą. Ji gali praversti ir inžinieriams projektuotojams, dirbantiems su projektavimo paketu Solid Works.

  Teorinės mechanikos savarankiško darbo užduočių rinkinys. Kinematika

  Marija Eidukevičiūtė, Jūratė Mikučionienė, Kęstutis Tarasevičius, Vitalijus Volkovas

  Knygoje pateikiamos kinematikos savarankiškų darbų užduotys, tinkančios tiek mechanikos, tiek nemechaniškos pakraipos inžinerinių studijų programom.

  Medžiagų mechanikos uždavinių sprendimo metodiniai nurodymai

  Paulius Griškevičius, Kazimieras Petkevičius, Daiva Zeleniakienė

  Technologinio proceso tikslumo įvertinimas

  Saulius Baskutis, Kęstutis Kanapeckas, Ramutis Krančiukas

  Skaitinė deformuojamų kūnų mechanika

  Kazimieras Petkevičius

  Kelių transporto priemonių priežiūra ir remontas

  Ramūnas Skvireckas, Rolandas Makaras

  Mokomoji knyga skirta sausumos transporto inžinerijos studijų krypties studentams, studijuojantiems kelių transporto priemonių inžinerijos kursą ir atliekantiems transporto priemonių priežiūros bei remonto laboratorinius darbus.

  Aviacijos ir sausumos transporto inžinerijos bakalauro baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai

  Nerijus Baublys, Artūras Keršys, Rolandas Makaras, Ovidijus Putnynas, Ramūnas Skvireckas

  Mokomoji knyga skirta aeronautikos ir sausumos transporto inžinerijos studijų krypčių studentams, rengiantiems bakalauro baigiamuosius darbus.

  Mechanizmų ir mašinų teorija. Mechanizmų sintezė ir analizė

  Rymantas Tadas Toločka, Genovaitė Baurienė, Ginas Čižauskas

  Mašinų elementai. Kompiuterizuoti laboratoriniai darbai

  Kristina Kazlauskienė, Valdas Eidukynas, Vytautas Grigas

  Gamybos padalinių projektavimas

  Algirdas Bargelis, Rasa Mankutė

  Šio vadovėlio tikslas – susisteminti mechanikos gamyklų ir atskirų cechų projektavimo bei rekonstravimo metodus, pagrįstus naujausiais mokslo ir tech­nikos laimėjimais. Gamybos padalinių projektavimo disciplina išsirutuliojo iš praktinės inži­nerinės veiklos diegiant įvairias technologijas ir naujų gaminių gamybą. Būtina nuolat siekti kapitalinių įdėjimų efektyvumo, racionaliai išnaudoti kiekvieną įrenginį ir darbo vietą. Šiandien svarbią reikšmę turi veikiančių gamy­klų ir cechų rekonstravimas, gamybos procesų mechanizavimas ir automatizavi­mas – nuo automatų iki lanksčios automatizuotos gamybos (LAG, angl. Flexible Manufacturing Systems, FMS) panaudojimo.

  Lakiųjų organinių junginių išlakos naftos produktų tiekimo sistemų įrenginiuose

  Antanas Sudintas

  Mokymo priemonė skiriama termoinžinerijos studijų programos kuro inžinerijos ir šilumos energetikos specializacijų studentams, studijuojantiems skystojo, kietojo ir dujinio kuro energetikos bei energijos šaltinių tiekimo sistemų modulius. Knygoje aprašomos skystųjų naftos produktų (degalų) tiekimo sistemos ir tiekimo metu susidarančių lakiųjų organinių junginių (LOJ) išlakos, išdėstyta metodika, kaip apskaičiuoti LOJ netektis iš konkrečių įrenginių, kai atliekamos technologinės operacijos, pateikti netekčių apskaičiavimo pavyzdžiai.

  Remonto technologija

  Remigijus Jonušas, Juozas Kalpokas, Petras Lazaravičius

  Plaukimo mechanika

  Danguolė Satkunskienė, Milda Bilinauskaitė

  Šaldymo procesų ir aparatų skaičiavimai

  Vincas Vytautas Vasiliauskas

  Knyga skirta bakalauro ir magistro termoinžinerijos studijų programos šaldymo inžinerijos ir termotechnologijų specializavimosi srities studentams, taip pat gali būti naudinga maisto technologijos ir inžinerijos studijų programą studijuojantiems studentams.

  Konstruktorinis ir technologinis gamybos rengimas

  Aurimas Česnulevičius, Danas Garuckas

  Mokomoji knyga skiriama mechanikos inžinerijos studijų krypties studentams, norintiems susipažinti su šiuolaikinėmis gaminio konstravimo bei technologinio gamybos rengimo metodikomis. Knygoje išdėstyta medžiaga taip pat gali būti naudinga studentams, studijuojantiems gamybos vadybą.

  Kompiuterinė konstrukcijų analizė: principai ir tipiniai pavyzdžiai

  Evaldas Narvydas

  Knyga skiriama pagrindinių studijų studentams, siekiantiems mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacijos ir besispecializuojantiems taikyti kompiuterines technologija mechaninių sistemų projektavimo  ir analizės srityje.

  Inžinerinė medžiagų mechanika

  Jonas Bareišis, Andrius Stasiškis

  Mokomoji knyga skirta statybos inžinerijos studentams.

  Erdvinis modeliavimas. Antra dalis

  Romualdas Dundulis, Algis Benjaminas Povilionis,Sigitas Kilikevičius

  Mokomoji knyga skirta studentams, studijuojantiems kompiuterinį projektavimą ir erdvinį modeliavimą. Ji gali praversti ir inžinieriams projektuotojams, dirbantiems su projektavimo paketu SolidWorks.

  Teorinės mechanikos pratybų testai

  Laima Patašienė

  Leidinys skirtas mechanikos studijų krypties studentams, studijuojantiems teorinę mechaniką ir turintiems fizikos bei matematikos mokslų, taip pat dėstytojams, skaitantiems teorinės mechanikos kurso statikos, kinematikos ir dinamikos skyrius.

  Tribologija. Laboratorinių darbų metodiniai nurodymai

  Egidijus Juzėnas, Kazimieras Juzėnas

  Mokomojoje knygoje pateikti tribologijos laboratorinių darbų aprašai.

  Automatizuotas metalo pjovimo įrankių projektavimas

  Algis Bražėnas, Romualdas Dundulis, Dainius Vaičiulis

  Automatizuoto projektavimo programos reikalingos studentams supažindinti su automatizuoto projektavimo galimybėmis bei išmokti jomis naudotis. Programos gali būti naudojamos mašinų gamybos įmonėse specialiems įrankiams projektuoti.

  Įterptinių bevielio ryšio sistemų analoginės posistemės

  Algimantas Čitavičius

  ARM mikroprocesoriai kriptografinėse sistemose

  Eligijus Sakalauskas, Vytautas Deksnys

  Tamprumo ir plastiškumo teorija

  Antanas Žiliukas

  Tiesiaeigės mechatroninės sistemos

  Algimantas Juozas Poška, Zita Savickienė, Saulius Lisauskas

  Robotizuoti technologiniai kompleksai

  Bronius Bakšys

  Reguliuojamieji mechanizmai

  Rymantas Tadas Toločka

  Pjezomechanika

  Algimantas Bubulis, Vytautas Jūrėnas

  Mechatroninės sistemos: tyrimai ir diagnostika

  Vytautas Barzdaitis

  Mechaninių dydžių matavimai

  Andrius Eitutis, Saulius Kaušinis

  Inovacinės gamybos technologijos

  Algirdas Bargelis, Sauslius Baskutis, Remigijus Jonušas, Kazimieras Juzėnas, Juozas Kalpokas

  Mechaniniai virpesiai

  Pranas Žiliukas, Rimantas Barauskas

  Mechaniniai ir elektroniniai mechatronikos elementai

  Arūnas Andziulis, Eleonora Guseinovienė

  Valdomos struktūros ir medžiagos

  Egidijus Dragašius

  Valdymo sistemų komunikacijos

  Romas Rutkauskas

  Vaizdų apdorojimas

  Donatas Dervinis

  Šiuolaikinės elektros pavaros

  Saulius Lisauskas

  Šiuolaikinės automatinio valdymo sistemos

  Andrius Petrovas

  Robotikos sistemų modeliavimas ir valdymas

  Aurimas Česnulevičius, Danas Garuckas, Vytenis Sinkevičius, Dainius Vaičiulis

  Programuojamieji loginiai valdikliai

  Edvardas Matkevičius

  Produkto kūrimas

  Vytautas Ostaševičius

  Jutiklių tinklai

  Dainius Balbonas, Gintautas Daunys

  Gamybos procesų modeliavimas

  Algirdas Bargelis, Kazimieras Juzėnas, Rasa Mankutė, Marius Rimašauskas

  Įterptinės mašininės regos sistemos

  Gintautas Daunys

  Diskrečiosios automatinio valdymo sistemos

  Roma Rinkevičienė

  Biomedicininė kibernetika

  Vincas Laurutis

  Intelektualios mechatroninės sistemos

  Egidijus Dragašius, Arūnas Lipnickas

  Integruotos gamybos sistemos

  Algirdas Bargelis

  Adaptyvios mechatroninės sistemos. Praktiniai darbai

  Ramutis Bansevičius, Egidijus Dragašius, Inga Skiedraitė, Rymantas Tadas Toločka

  Lokomocinio aparato mechanika

  Albinas Palionis

  Mechatronikos sistemų kokybės užtikrinimas

  Albinas Palionis, Andrius Vilkauskas

  Konstrukcijų analizės uždaviniai pažengusiems ir jų sprendimas taikant programą ANSYSTM

  Evaldas Narvydas

  Tension and Compression

  Saulius Diliūnas, Audrius Jutas, Neringa Keršienė, Vitalis Leišis

  Dujų tiekimo sistemos

  Antanas Sudintas, Algirdas Kuprys

  Mokomoji knyga skirta studentams, studijuojantiems gamtinių dujų tiekimo vamzdynais pagrindus. Joje supažindinama su gamtinių dujų sudėtimi, savybėmis, vartojimu, nagrinėjama dujų tiekimo sistema, dujotiekių tipai ir jų ypatumai, pateikiamos žinios apie dujotiekio įrengimą grunte ir pastatuose, slėgio reguliavimą, šiems tikslams naudojamus įtaisus ir įrenginius. Taip pat supažindinama su dujų poreikio skaičiavimu, dujotiekio tinklo sudarymo principais, būdingais dujotiekio hidrauliniais skaičiavimais. Apibūdinami esminiai dujotiekio pridavimo ir eksploatacijos reikalavimai.

  Mechatronikos pagrindai

  Vytautas Barzdaitis

  Techninės diagnostikos laboratoriniai darbai

  Vitalijus Volkovas, Robertas Mikalauskas

  Mokomoji knyga skirta mechanikos inžinerijos mokslų krypties bakalaurantams, magistrantams ir doktorantams, studijuojantiems mechaninių sistemų techninę diagnostiką arba kitus su šia tematika susijusius modulius. Joje pateikiami techninės diagnostikos ir monitoringo bei neardomųjų bandymų laboratoriniai darbai. Knyga taip pat gali būti naudinga inžinerijos technikos darbuotojams ir kitiems specialistams, besidomintiems techninės diagnostikos ir monitoringo priemonių galimybėmis, naudojimu ir perspektyvomis.

  Technologinis transportas

  Jonas Vobolis

  Matavimai biomechanikoje

  Andrius Eitutis

  Mašinų elementai: skaičiavimai ir konstravimas

  Jonas Dulevičius, Valdas Eidukynas, Aldona Žėbienė, Liudvika Naginevičienė, Albinas Palionis, Kęstutis Pilkauskas, Stanislovas Žiedelis, Pranas Žiliukas, Vytautas Grigas

  Vadovėlis supažindina bazinį pasirengimą jau turintį aukštosios mokyklos klausytoją su technikoje labiausiai paplitusiais tipiniais mašinų, mechanizmų, prietaisų ir kitų techninių gaminių elementais, jų parinkimo, geometrinių ir kitų parametrų apskaičiavimo principais bei techninių gaminių, sudarytų iš tokių elementų, konstravimu. Skirtas aukštųjų mokyklų studentams. 2003 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos paskirta trečioji premija.

  Lydinių savybių keitimo terminiu poveikiu procesai ir technologijos

  Petras Ambroza, Lina Kavaliauskienė

  Nagrinėjami terminio apdorojimo būdai, technologijos, kaitinimo ir aušinimo įrenginiai, automatinės linijos. Pateiktos labiausiai paplitusių detalių, įrankių, štampų terminio apdorojimo technologijos.  

  Medžiagų mechanika

  Antanas Žiliukas

  Vadovėlyje pateikiamos temos, kurios yra svarbios tiriant ir įvertinant medžiagas ir pasirengiant spręsti konstrukcijų mechanikos uždavinius. Vadovėlis orientuotas į mechanikos inžinerijos studijų programas, tačiau jis bus naudingas ir statybinėms  bei elektrotechninėms studijoms.

  Mechanizmų ir mašinų teorijos kursinio projekto užduotys

  Rymantas Tadas Toločka, Genovaitė Baurienė, Ginas Čižauskas

  Leidinyje pateiktos mechanizmų ir mašinų teorijos kursinio projekto užduotys su paaiškinimais apie agregatų veikimą ir jų sudarančių mechanizmų sintezę. Leidinys skirtas Mechanikos ir mechatronikos fakulteto studentams.

  Technologiniai įrenginiai ir įrankiai

  Vytautas Ostaševičius, Romualdas Dundulis

  Vadovėlyje apžvelgiamas gaminių gamybos mokslas. Čia nemokoma, kaip pagaminti atskirus gaminius arba panaudoti vienokias ar kitokias medžiagas, bet aiškinama, kaip nagrinėjamieji procesai gali būti pritaikomi daugeliui medžiagų ir daugeliui situacijų. Taip pat aptariamos galimybės organizuoti šiuos procesus ir pagrindinės organizacinės struktūros, leidžiančios tai daryti. 2006 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos paskirta trečioji premija.

  Fundamentals of Manufacturing Engineering

  Antanas Juozas Bražiūnas

  Mokomojoje knygoje glaustai pateikiami teoriniai mašinų gamybos technologijos pagrindai, nagrinėjama detalių paviršiaus kokybė, technologijos proceso projektavimo ir kompiuterizuotos integruotos gamybos esminiai klausimai. Skirtas Tarptautinio studijų centro studentams

  Gamybos paruošimas ir įrenginiai, I d.

  Egidijus Dragašius, Remigijus Jonušas, Juozas Kalpokas, Romas Petrikas, Irma Senkuvienė

  Mokomojoje knygoje pateikti pagrindiniai gamybos paruošimo principai, nauja gamybinių sistemų aplinka, gamybos tipai, naujo gaminio ruošimas, kompiuterių naudojimas gamybinėse sistemose, ruošinių parinkimo principai, racionalių valcuotų ruošinių išdėstymo schemų formavimas, šiuolaikinės ruošinių ir detalių formavimo technologijos.

  Bakalauro baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai

  Egidijus Dragašius, Remigijus Jonušas, Egidijus Juzėnas, Povilas Krasauskas, Albinas Palionis

  Metodiniai nurodymai skirti technikos inžinerijos studijų programos studentams, rengiantiems bakalauro baigiamąjį darbą.

  Kompiuterinis projektavimas 2

  Romualdas Dundulis

  Mokomojoje knygoje plačiau nagrinėjamas objektų modeliavimas paketu Mechanical Desktop Power Pack: darbo ašių, plokštumų ir taškų sudarymas, papildomus eskizų braižymas, matmenų ir ryšių metodai, detalių modelių kūrimas, paviršių ir junginių sudarymo būdai.

  Erdvinis modeliavimas

  Romualdas Dundulis, Algis Benjaminas Povilionis

  Mokomoji knyga skirta studentams, studijuojantiems kompiuterinį projektavimą  ir erdvinį modeliavimą. Ji gali praversti ir inžinieriams projektuotojams, dirbantiems su projektavimo paketu Solid Works.

  Mašinų elementai: konstravimo metodologija ir praktika

  Pranas Žiliukas, Albinas Palionis, Jonas Dulevičius, Manfredas Liutkevičius, Valdas Eidukynas, Aldona Žėbienė

  Vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų technologijos mokslo studijų programų studentams.

  Mašinų gamybos technologijos pagrindai

  Antanas Juozas Bražiūnas

  Vadovėlis skiriamas Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems mechaninę inžineriją. 2006 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos paskirta pirmoji premija.

  Kompiuterinis projektavimas 1

  Romualdas Dundulis, Algis Benjaminas Povilionis

  Mokomojoje knygoje išdėstyti projektavimo teoriniai pagrindai, istorija ir tendencijos.

  Mašinų elementai: analizė, konstravimas ir taikymas

  Pranas Žiliukas, Albinas Palionis, Manfredas Liutkevičius, Valdas Eidukynas

  Teorinės mechanikos savarankiško darbo kinematikos užduotys

  Jūratė Mikučionienė, Vladas Setkauskas, Kęstutis Tarasevičius, Vitalijus Volkovas

  Knygoje pateikta kinematikos užduočių, tinkančių tiek mechanikos, tiek nemechaniškos pakraipos inžinerinių studijų programoms.

  Robotų technika

  Bronius Bakšys, Algimantas Fedaravičius

  Vadovėlyje išdėstomi svarbiausi robotų technikos metodai ir principai, nagrinėjami pramoninių robotų struktūros ir jų komponavimo, manipuliatorių kinematikos ir dinamikos klausimai. Skirtas aukštųjų mokyklų studentams.  2007 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos paskirta antroji premija.

  Mechanizmų ir mašinų teorija. Savarankiškų darbų užduotys

  Rymantas Tadas Toločka, Genovaitė Baurienė, Ginas Čižauskas

  Leidinys skirtas studentams, studijuojantiems mechanizmų ir mašinų teoriją.

  Teorinės mechanikos savarankiško darbo užduotys. Statika

  Vladas Setkauskas, Vitalijus Volkovas

  Mokomoji knyga, skirta studentų savarankiškam darbui, įsisavinant teorinės mechanikos statikos kursą.

  Teorinė mechanika: teorijos pagrindai ir uždaviniai

  Algimantas Fedaravičius, Elvyra Jurkauskienė, Jūratė Mikučionienė, Nijolė Rudgalvienė

  Knyga studentams padės sėkmingai įsisavinti pagrindinius klasikinės teorinės mechanikos dėsnius ir teoremas, išmokys savarankiškai spręsti uždavinius, kurie daugeliu atvejų atspindi realias praktikoje pasitaikančias inžinerines situacijas.      

  Trumpas teorinės mechanikos kursas

  Viktoras Doroševas, Žaneta Vyšniauskienė

  Vadovėlyje pateiktas sutrumpintas teorinės mechanikos kursas, kuriame nors ir nėra kai kurių svarbių temų, tokių kaip virpesiai ar smūgis, tačiau leidžia nemechaniškojo profilio studentams, naudojant įgytas teorinės mechanikos žinias, sėkmingai spręsti praktinius inžinerinius uždavinius. Knygoje glaustai išdėstytos pagrindinės statikos, kinematikos ir dinamikos temos bei pateikti uždavinių sprendimo pavyzdžiai. Vadovėlis skirtas nemechaniškojo profilio studentams, t.y. būsimiesiems inžinieriams statybininkams, chemikams, elektrikams ir pan.  2008 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos paskirta trečioji premija.

  Šaldymo sistemos

  Vincas Vytautas Vasiliauskas

  Knygoje pateikta šaldymo sistemų klasifikavimas, dirbtinio šalčio gamybos ir tiekimo vartotojams schemos, nešvaraus šaldymo agento poveikis sistemos veiklai, kondensacijos šilumos atidavimo aplinkai būdai, šaldymo įrenginių parinkimo principai, vandens ir sauso ledo gamyba bei naudojimas, šaldymo sistemų automatizavimas, eksploatavimas ir techninis aptarnavimas.

  Mašinų gamybos technologijos laboratoriniai darbai

  Ramutis Krančiukas