Number of Titles: 1014
  e-mailpassword

  Matematika

  Investavimas finansų rinkose

  Eimutis Valakevičius

  „Investavimas finansų rinkose“ – tai anksčiau leisto vadovėlio tuo pačiu pavadinimu papildyta ir atnaujinta versija. Vadovėliu siekiama supažindinti skaitytoją su pagrindinėmis investavimo į finansų rinkas strategijomis bei metodais. Leidinyje pateikti klasikinės finansų matematikos teorijos pagrindai, išsamiai analizuojama ateities ir išankstinių sandorių rinka, rizikos valdymas su ateities sandoriais, nuostolių rizikos matas, plačiau supažindinama su Brauno procesu bei Black-Scoles-Merton modeliu. Kiekvieno skyriaus pabaigoje nurodytos užduotys, kuriose pateiktos realios situacijos, skatinančios kūrybinį mąstymą. Vadovėlis skirtas ne tik studentams, studijuojantiems taikomosios matematikos, ekonomikos, finansų bei investicijų valdymo srities dalykus, bet ir visiems tiems, kurie dirba su investavimu finansų rinkose.

  Matematinė analizė 1. Individualaus darbo vadovas

  Mantas Landauskas, Daiva Petkevičiūtė-Gerlach

  Ši knyga yra skirta KTU Taikomosios matematikos studijų programos pirmo kurso studentams, sprendžiantiems matematinės analizės individualius namų darbus. Leidinį sudaro teorijos skyriai apie matematinę indukciją, sekos ribą, funkcijos ribą, funkcijų tolydumą, funkcijų grafikus ir funkcijų tyrimą bei užduočių rinkinys savarankiškam darbui. Leidinyje vartojamos sąvokos ir taikomos teoremos yra grafiškai iliustruotos pavyzdžiais, pateikti sprendimai.

  Matematikos savamokslis studentams. Serija „žaliems“. Pirmasis žingsnis

  Vilija Dabrišienė, Violeta Kravčenkienė, Kristina Šutienė, Aušra Žvironienė, Loreta Mačėnaitė, Liepa Bikulčienė, Sandra Aleksienė, Rita Baublienė

  Šiame leidinyje yra novatoriškai išdėstytas klasikinis aukštosios matematikos kursas, kurio mokomasi viso pasaulio aukštosiose mokyklose. Knygos paskirtis yra suteikti galimybę norinčiam mokytis, tačiau neturinčiam pakankamai pradinių žinių ir savarankiško mokymosi įgūdžių studentui suprasti pagrindines aukštosios matematikos idėjas, išmokti spręsti uždavinius, tačiau svarbiausia – išmokti skaityti ir analizuoti matematinį tekstą. Knygoje kiekviena teorinė taisyklė yra iliustruota, pateikiama daug pavyzdžių. Leidinys bus naudingas visų universitetų ir kolegijų studentams, besimokantiems matematikos.

  Matematika 1. Tiesinė algebra ir matematinė analizė

  Audrius Kabašinskas, Kristina Šutienė, Violeta Kravčenkienė

  Ši mokomoji knyga yra ankstesnių laidų atnaujinta ir papildyta versija, pritaikyta šiuolaikinėms studijoms. Leidinyje išdėstyti tiesinės algebros ir analizinės geometrijos pagrindai ir taikymo ekonomikoje pavyzdžiai, ribų ir diferencialinio skaičiavimo bei jų taikymo elementai, integralinio skaičiavimo metodai ir pagrindinės taikymo sritys. Daug dėmesio skirta nagrinėjamų temų taikymui, ypač versle ir ekonomikoje. Leidinys skirtas socialinių mokslų studentams.

  Matematika 2. Diferencialinės lygtys, tikimybių teorija ir matematinė statistika

  Audrius Kabašinskas, Kristina Šutienė, Jūratė Ragulskienė

  Ši mokomoji knyga yra ankstesnių laidų atnaujinta ir papildyta versija, pritaikyta šiuolaikinėms studijoms. Leidinyje išdėstyti pirmosios ir antrosios eilių diferencialinių lygčių sprendimo ir taikymo ekonomikoje pagrindai, tikimybių teorija, vienmačių ir dvimačių imčių matematinė statistika. Daug dėmesio skirta nagrinėjamų temų taikymui, ypač versle ir ekonomikoje. Ši mokomoji knyga skirta socialinių mokslų studentams.

  Lecture Notes in Linear Algebra and Differential Calculus

  Jonas Valantinas

  The book is based on lectures given by the author over a number of years to students of International Studies Centre studying engineering. In designing this course the author tried to select the most important mathematical facts and present them so that the reader could acquire the necessary mathematical conception and apply mathematics to other branches of science.

  Matematinė logika, II d. Predikatų logika

  Narimantas Listopadskis, Romualdas Markauskas

  Mokomojoje knygoje supažindinama su dviem predikatų logikos aprašymais: predikatų algebra ir predikatų skaičiavimu. Taip pat pateikiamos užduotys savarankiškam darbui.

  Neraiškioji logika ir jos praktiniai taikymai

  Ojeras Purvinis, Povilas Šukys

  Leidinyje pateikiama  ekonominių veiksnių analizės ir sprendimų priėmimo modeliai, paremti neraiškiąja logika. Šis matematinio modelio sudarymo metodas yra gana efektyvus verslo aplinkos analizei, kai tą aplinką tenka įvertinti ne tik kiekybiškai, bet ir kokybiškai.

  Sistemų stabilumas ir chaosas

  Laima Papreckienė

  Knyga skirta KTU Fundamentaliųjų mokslų fakulteto  studentams bei magistrantams, pasirinkusiems modulį P130M001 SISTEMŲ STABILUMAS IR CHAOSAS. Leidinio tikslas supažindinti studentus su diferencialinių lygčių kokybine teorija, padėti įsisavinti tiesinių sistemų sprendimo metodus bei suformuluoti sprendinių stabilumo tyrimo įgūdžius.        

  Matematinė inžinerinio eksperimento teorija. Eksperimento planavimas ir jo rezultatų matematinis apdorojimas

  Vidmantas Pekarskas

  Matematika. Studijuojantiems socialinius mokslus

  Genovaitė Zaksienė, Violeta Kravčenkienė

  Mokomosios knygos tikslas – pateikti matematikos kursą glaustai ir suprantamai bei padėti studentams suvokti sudėtingų matematinių metodų praktinio taikymo esmę. Knyga skirta pirmų kursų universitetų studentams, pasirinkusiems socialinių mokslų studijų kryptis. 

  Tikimybių teorijos ir statistikos praktikumas

  Alfonsas Bačinskas, Vytautas Janilionis, Arvydas Jokimaitis

  Mokomoji knyga skirta KTU studentams ir yra parengta pagal studijų modulio P160B003 (Tikimybių teorija ir statistika) 4 kreditų programą, kad studentai galėtų savarankiškai išmokti spręsti pagrindinius tikimybių teorijos ir statistikos uždavinius. Ja taip pat gali naudotis ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai.