Number of Titles: 1014
  e-mailpassword

  Inžinerinė grafika

  Engineering Drawing. Text, Training and Tasks Book of Engineering Drawing

  Tilmutė Pilkaitė, Nomeda Puodžiūnienė

  This text, training and task book focuses on developing professional academic skills for teaching engineering drawing. It aims to provide students with fundamental training in terms of the principles and practices of the graphic language for engineering. The topics include orthographic projection, sectioning, dimensioning, technical sketching, reading and detailing of assembly drawing.

  Detalių ir junginių projektiniai skaičiavimai. Laboratorinių darbų metodiniai nurodymai

  Ramūnas Česnavičius, Romualdas Dundulis, Sigitas Kilikevičius, Gražvydas Kazokaitis

  Šiais laikais įvairūs objektai ir gaminiai projektuojami naudojant kompiuterinio projektavimo sistemas, kurios užtikrina efektyvų darbą, suteikia patogius ir greitai pasiekiamus redagavimo įrankius, o suprojektuoti gaminiai pasižymi patikimumu, patvarumu, prieinama kaina ir patrauklia išvaizda. Knygoje aptariama mašinų elementų ir jų junginių kompiuterinių projektinių skaičiavimų metodika, pateikiama daug pavyzdžių. Leidinys skirtas studentams, studijuojantiems kompiuterinį projektavimą, tačiau bus naudingas ir mechaninių sistemų inžinieriams, dirbantiems su programiniu paketu Autodesk Inventor Professional.

  Reklaminė fotografija

  Nijolė Buškuvienė, Edmundas Kibirkštis

  Leidinys yra skirtas Dizaino ir technologijų fakulteto nuolatinių ir ištęstinių Žiniasklaidos inžinerijos bakalauro studijų formų studentams bei visiems besidomintiems fotografija.Knygoje pateikiama trumpa reklaminės fotografijos istorija, rekomenduojami fotografavimo nustatymai bei patarimai peizažui, portretui ir kitiems populiariausiems fotografijos žanrams. Taip pat apžvelgiami bendri Lietuvos fotografijos raidos bruožai, nurodomi žymiausi kūrėjai bei jų darbai, supažindinama su metodais bei patarimais, kaip sukurti sėkmingą reklamos projektą pasitelkiant fotografiją. Paskutiniame skyriuje pateikiami laboratoriniai darbai, skirti praplėsti ir pagilinti žinias fotografijos srityje bei praktinės užduotys, skirtos studentų kūrybiškumui lavinti, tobulinti gebėjimą analizuoti fotografinį atvaizdą.

  Parametrinio modeliavimo pagrindai Autodesk Inventor projektavimo sistema

  Vidmantas Nenorta, Tilmutė Pilkaitė, Nomeda Puodžiūnienė

  Šios mokomosios knygos tikslas – supažindinti vartotoją su Autodesk Inventor sistemos aplinka, parametrinio modeliavimo principais, išmokyti sudaryti erdvinius parametrinius modelius, jų sąrankas, darbo brėžinius, ruošti techninę dokumentaciją.      

  Grafinio dizaino raida. Ištakos, stiliai, tendencijos

  Aurimas Švedas

  Leidinys skirtas supažindinti su grafinio dizaino ištakomis, istorinių stilių raidos bruožais ir tendencijomis. Parodomi grafinio dizaino istorijos dėsningumai, atskleidžiama vizualiosios komunikacijos idėjų ir stilistikų kaita meno, kultūros ir technologijų vystymosi kontekste, padedama studijuojantiems surasti ir identifikuoti įvairiems stiliams būdingus elementus, įžvelgti istorinių stilių įtaką šiuolaikinio grafinio dizaino pavyzdžiuose.

  Engineering Graphics

  Vidmantas Nenorta, Tilmutė Pilkaitė, Nomeda Puodžiūnienė

  Kompiuterinė braižyba

  Pranas Kumpikas, Algimantas Vasylius

  Mokomojoje knygoje aprašomi techninių brėžinių braižymo kompiuteriu pagrindiniai principai ir ypatybės, pateikiami automatizuotos projektavimo sistemos AutoCAD 2002 pagrindai, supažindinama su jos pagrindinėmis braižymo ir redagavimo komandomis. Leidinys sudarytas pagal Lietuvos Respublikos techniškuose universitetuose galiojančią mokymo programą ir skirtas neakivaizdinių studijų studentams, studijuojantiems „Kompiuterinės braižybos" kursą.

  Inžinerinės grafikos teoriniai pagrindai

  Dalia Bendikienė, Robertas Keršys

  Vadovėlis skirtas aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studentams.

  Inžinerinės grafikos baziniai uždaviniai ir jų sprendimo algoritmai

  Vilhelmina Kavaliauskienė, Dalia Paukštienė, Valdas Paukštys

  Mokomoji knyga skirta pirmo kurso techninių studijų studentams. Ji padės savarankiškai įsisavinti braižomosios geometrijos ir braižybos žinias, ugdyti ir lavinti grafinius mokėjimus ir įgūdžius.

  Inžinerinė grafika. Paskaitų konspektas

  Aleksandra Laimutė Gulbinienė, Pranas Kumpikas, Algimantas Vasylius, Mykolas Žmuida