Number of Titles: 1065
  e-mailpassword

  Informatika

  Verslo duomenų analitika: žaidimas „Kietas riešutas“

  Eugenijus Bagdonas, Irena Stanislava Bajorūnienė, Dalia Kunigėlienė, Irena Patašienė, Martynas Patašius, Vytautas Skvernys, Evaldas Vaičiukynas

  Egzistuoja daugybė mokymosi procesą palengvintančių priemonių: muzika, tam tikros programėlės telefone, programos kompiuteriuose ir kt. Tačiau kai kalba pasisuka apie verslą, ar duomenų analitiką ir ekonominius procesus, sugalvoti įdomų ir naudingą mokymosi metodą nėra taip lengva. Remdamiesi prancūzų mokslininkų patirtimi, kaip verslo duomenų analitikos procesą paversti įtraukiančiu ir skatinančiu konkurencingumą, knygos autoriai kviečia išbandyti jų sukurtą žaidimą „Kietas riešutas“, kuris padės pajusti tikro verslininko patirtį ir išmokti tiek vadovauti, tiek dirbti komandoje. Knygoje pristatyta nauja ketvirtoji verslo žaidimo „Kietas riešutas“ versija. Šioje versijoje imituojama įmonių veikla priartina prie realios įmonės veiklos, o pateiktos finansinių metų ataskaitos atitinka pagrindinius LR apskaitos standartų reikalavimus. Kaina, produktų paklausa ir kiti duomenys knygoje atspindi LR ūkio realijas. Žaidimas „Kietas riešutas“ glaudžiai siejasi su šiomis dienomis vyraujančia ekonomika ir koja kojon eina kartu su technologijų raida. Kadangi šis žaidimas yra studijų programos dalykas, tai kartu su savimi jis atsineša žinių kompleksą, kurį studentai įsisavina žaisdami ir taip įtvirtina sukauptas žinias.

  Vaizdų apdorojimas Matlab aplinkoje

  Armantas Ostreika, Liudas Motiejūnas, Rytis Maskeliūnas, Alfonsas Misevičius, Andrius Lauraitis

  Knygoje išsamiai analizuojami skaitmeninių vaizdų apdorojimo metodai, gausiai pateikta pavyzdžių pasitelkiant MATLAB realizuotas funkcijas. Skaitytojai supažindinami su MATLAB duomenų ir paveikslėlių tipais, bazinėmis operacijomis, vaizdų filtravimu ir tiesinių filtrų projektavimu, transformacijomis dažnių srityje, morfologinėmis operacijomis. Leidinys skirtas KTU Informatikos magistrantūros studijų programos moduliui „Vaizdų apdorojimas ir kompiuterinė rega“, tačiau bus naudingas ir kitų studijų programų bei techniškųjų fakultetų studentams, siekiantiems susipažinti su egzistuojančiais ir turinčiais savo realizacijas įvairiuose programiniuose paketuose skaitmeninių vaizdų apdorojimo metodais.

  Duomenų bazių kūrimas Microsoft SQL Server priemonėmis

  Tomas Danikauskas, Kęstutis Kapočius, Rimantas Butleris, Tomas Skersys

  Šiame leidinyje aptarti duomenų bazių organizavimo ir programavimo principai naudojantis duomenų bazių valdymo sistema Microsoft SQL Server, taip pat išanalizuoti duomenų aprašymo ir manipuliavimo kalbos Transact-SQL naudojimo aspektai. Duomenų bazės serverio procedūrų ir trigerių programavimo principai iliustruoti pavyzdžiais. Naudodamiesi šiuo leidiniu studijuojantieji galės greičiau perprasti aprašytus užklausų optimizavimo ir duomenų bazės lentelių indeksavimo principus, XML duomenų apdorojimo Microsoft SQL Server platformoje operacijas ir transakcijų valdymo mechanizmus. Leidinys skirtas ne tik studentams, bet ir kuriantiems reliacines duomenų bazes ar norintiems pagilinti šios srities žinias.

  Duomenų bazės kūrimas. Nuo esybių-ryšių modelio iki duomenų įvedimo ir išvedimo formų

  Rita Butkienė, Algirdas Šukys, Tomas Danikauskas, Linas Ablonskis, Voldemaras Žitkus, Mantas Jurgelaitis, Kristina Magylaitė

  Šiame leidinyje paaiškinta, kaip sukurti tam tikros dalykinės srities duomenų bazę ir ją naudojančią programų sistemą. Duomenų bazės ir formų sukūrimas iliustruotas konkrečiais pavyzdžiais. Naudodamiesi šiuo leidiniu studentai galės greičiau perprasti knygoje aprašytus įrankius (MagicDraw, MariaDB, PHPMyAdmin, PHP, EclipseIDE) ir sėkmingai atlikti praktines užduotis. Knyga skirta duomenų bazių dalyką studijuojančių studentų praktiniams darbams atlikti.

  Informacinių sistemų projektų vadybos technologijos. Laboratoriniai darbai su Microsoft Project 2016 ir Microsoft Project Server 2016

  Lina Čeponienė, Jonas Čeponis, Vaidotas Drungilas, Mantas Jurgelaitis, Gintarė Kriščiūnienė

  Leidinys skirtas supažindinti studentus su projektų valdyme naudojamais programiniais įrankiais, jų taikymo galimybėmis ir specifika. Knygą sudaro septynių laboratorinių darbų aprašymai su pavyzdžiais ir užduotimis darbui su MS Project 2016, MS Project Server 2016 ir MagicDraw UML18.5 įrankiais. Pateiktų laboratorinių darbų pagrindinis uždavinys – sukurti pasirinktos srities projektą, jį parametrizuoti, stebėti ir valdyti.

  Operacinės sistemos

  Nijolė Sarafinienė

  Knyga skirta Informatikos fakulteto studentams, studijuojantiems operacinių sistemų kursą, bei visiems tiems, kurie domisi, kaip veikia kompiuteris, kas vyksta vartotojui pradėjus vykdyti vieną ar kelias užduotis, kaip valdomi atminties įtaisai, kaip vykdomos programos, kaip sprendžiami klausimai, susiję su kompiuterių sistemos veiksmais.

  Veiklos analitikos įvadas su Microsoft Excel 2016 Power Pivot ir Power BI

  Vigintas Šakys

  Knygoje aptarta naujos informcinių technologijų srities – veiklos analitikos (VA) paskirtis, pagrindinės sąvokos bei Excel 2016 Power Pivot priedėlis, nemokama įmonių padaliniams skirta darbastalio programa Power BI Desktop ir prenumeruojama debesų kompiuterijos paslauga Power BI Service. Išsamiai išanalizuotos VA platformų rinkos ypatybės, jų taikymo vidutinio dydžio įmonėms pranašumai ir ypatybės, taip pat pristatytos Microsoft firmos veiklos analitikos programos. Leidinys skirtas universitetų ir kolegijų studentams, aukštesniųjų klasių moksleiviams, taip pat bus naudingas informacinių technologijų profesionalams, visų tipų ir rangų vadybininkams, padalinių vadovams ir specialistams, atsakingiems už tam tikrą dalykinę sritį, verslo ir finansų analitikams, įmonių vadovams.

  Approximation and Visualisation of 3D Objects

  Rimantas Barauskas

  This book explains the mathematical methods of creation of graphical objects and their images. It covers certain fields of computer graphics (CG) by explaining the following issues: how to represent the position changes and movements of 3D geometric objects on the screen; how to create complex geometric shapes of curves and surfaces; how to create the effects of lighting and textures; how to design and to control the positions and motion of complex 3D systems by using skeleton models.

  Programinės įrangos inžinerijos klausimai ir galimi atsakymai

  Rimantas Šeinauskas

  Leidinyje pateikiamos programinės įrangos inžinerijos pagrindinės sąvokos, klausimai ir galimi atsakymai. Metodinė priemonė skirta programinės įrangos inžinerijos kurso studentams. Leidinio medžiagą skaitytojas galės panaudoti savikontrolei, tai padės įvertinti savo žinias bei pasirengimą egzaminui.

  Elektroninių paslaugų sauga

  Nerijus Morkevičius, Audronė Janavičiūtė, Vaidas Jukavičius

  Pastaruoju metu vis daugiau kasdienio gyvenimo sričių perkeliama į skaitmeninę erdvę, kurioje teikiamos įvairios elektroninės paslaugos. Vienos labiausiai paplitusių el. paslaugų yra žiniatinklio programos ir žiniatinklio paslaugos. Knygoje detaliai aprašyta, kaip dažniausiai iškylančias žiniatinklio programų ir paslaugų saugos problemas galima išspręsti panaudojant standartines Java EE platformos priemones. Pateikta informacija padės išspręsti praktines problemas, iškylančias integruojant Java EE programas su įvairiais autentifikavimo ir prieigos teisių valdymo sprendimais. Leidinys bus naudingas ne tik Informacijos ir informacinių technologijų saugos magistrantūros studijų studentams, bet ir sistemų administratoriams ar programuotojams, dirbantiems su Java EE technologijomis.

  Kompiuterinių sistemų prototipų projektavimas

  Jevgenijus Toldinas, Algimantas Venčkauskas, Darius Birvinskas, Ignas Martišius, Stasys Maciulevičius, Nerijus Jusas

  Sistemos prototipas – pradinis sistemos pavyzdys ar modelis, skirtas kuriamos sistemos koncepcijai patikrinti ir naudojamas šios sistemos darbui analizuoti. Prototipai skirti dirbančios sistemos charakteristikoms pateikti vietoj teorinių apskaičiavimų ar samprotavimų. Prototipų panaudojimas svarbus vartojimo prekių plėtrai. Pramonės dizaineriai, inžinieriai mechanikai, pakuotės dizaineriai, grafikos dizaineriai, rinkodaros specialistai naudoja prototipus vizualizuoti, produkto veikimui praktiškai suprasti ir jo patrauklumui vartotojų akimis įvertinti. Studijuojant „Kompiuterių architektūros“ modulį, svarbios kompiuterinių sistemų prototipų platformos, jų panaudojimo klausimai. Žinioms ir įgūdžiams apie šias platformas įgyti atliekamas laboratorinis darbas. Mokomojoje knygoje pateikta teorinė medžiaga ir praktinės užduotys, reikalingos laboratoriniam darbui atlikti.

  Kompiuterių architektūra

  Stasys Maciulevičius, Egidijus Kazanavičius, Algimantas Venčkauskas

  Vadovėlyje išsamiai aptarta kompiuterių vystymosi raida, tipai, šiuolaikinių kompiuterių kūrimo principai. Daug dėmesio skirta kompiuterių architektūrai: komandų ir atminties sistemoms, procesorių struktūrai ir našumui, grafikos įtaisams, magistralėms. Nagrinėjami naujausi kompiuterių ir procesorių architektūros (Intel, AMD, ARM) procesoriai, pateikti programavimo Intel x86 asemblerio kalba principai ir metodai. Teorinė medžiaga gausiai iliustruota pavyzdžiais. Leidinys gali būti naudojamas studijuojant kompiuterių architektūros ir programavimo asemblerio kalba dalykus.

  Objektinio programavimo įvadas

  Vytautas Bukšnaitis, Jonas Blonskis, Vacius Jusas, Romas Marcinkevičius, Aleksas Riškus

  Mokomoji knyga skirta studentams, jau turintiems tvirtus pradinius programavimo įgūdžius ir žinantiems tokias statines duomenų struktūras, kaip skaliariniai kintamieji, masyvai ir klasės. Mokomojoje knygoje pateikiama praktinių įgūdžių ugdymo medžiaga, skirta dinaminės atminties valdymo ir susietųjų sąrašų žinioms ugdyti. Knygą sudaro 7 skyriai ir priedas, skirtas Visual Studio 2012 programavimo aplinkai ir Javos programavimo aplinkai NetBeans pristatyti.

  Sistemų imitacinis modeliavimas ir analizė ARENA aplinkoje

  Agnė Paulauskaitė-Tarasevičienė, Kristina Šutienė

  Mokomojoje knygoje pateikti sistemų imitacinio modeliavimo pagrindai. Leidinyje plačiai nagrinėjami procesų ir sistemų modeliavimo pavyzdžiai, kuriuose aiškinama konceptualaus, grafinio ir animacinio modelio sudarymo metodika ir statistinės analizės atlikimo eiga. Šie pavyzdžiai realizuojami ARENA aplinkoje, papildomi savarankiškomis užduotimis skaitytojui. Knyga skirta studentams ir norintiems išmokti kurti bei analizuoti animuotus imitacinius modelius.

  Skaitmeninės logikos pagrindų laboratoriniai darbai

  Darius Birvinskas, Nerijus Jusas, Pranas Kanapeckas, Ignas Martišius, Antanas Mikuckas, Arūnas Vrubliauskas

  Mokomoji knyga, skirta Informatikos fakulteto pirmosios pakopos studentams, padės pasirengti Skaitmeninės logikos pradmenų modulio laboratoriniams darbams ir sėkmingai juos atlikti. Mokomojoje knygoje pateikti teoriniai ir praktiniai Bulio funkcijų realizavimo aspektai, taip pat realizavimui skirta Lattice Diamond projektavimo priemonė.

  Programavimo pagrindai

  Vacius Jusas, Romas Marcinkevičius,Vytautas Bukšnaitis, Sigitas Drąsutis, Alfonsas Misevičius

  Mokomojoje knygoje nuosekliai pateikti programų pavyzdžiai, padedantys studentui sklandžiai atlikti laboratorinius darbus: kurti programas pagal individualias projektines užduotis, atlikti pateiktų programų elementus, stebėti tarpinius rezultatus, susipažinti su programų kūrimo etapais, programavimo technologijos elementais, objektinio programavimo priemonėmis.

  Skaitmeniniai signalai ir grandynai

  Rolandas Girčys, Egidijus Kazanavičius, Arūnas Vrubliauskas

  Knygelė skiriama informacinių technologijų programų studentams, studijuojantiems Skaitmeninių signalų ir grandynų dalyką. Taip pat knyga bus naudinga vyresniųjų kursų studentams, studijuojantiems telekomunikacijos, multimedijos technologijos specialybes, ir visiems, kurie dirba skaitmeninio signalų apdorojimo srityje.

  Computation and Data Visualization in MATLAB Environment

  Tatjana Dulinskienė, Vitalija Jakštienė, Vaida Petreikienė, Rima Sturienė, Igor Anufriejav

  Leidinyje aprašyti pagrindiniai darbo MATLAB aplinkoje principai, supažindinama su aritmetiniais, simboliniais ir kitais matematiniais skaičiavimais, nagrinėjami veiksmai su masyvais, didelis dėmesys skiriamas duomenų vizualizacijai kuriant 2D ir 3D grafikus, trumpai pristatomi algoritmavimo ir programavimo pradmenys. / Main principles of the work in the MATLAB environment are described in this textbook; arithmetic, symbolic and other mathematical calculations are described; actions with arrays are analyzed; a great emphasis is placed on data visualization using 2D and 3D graphs; the basics of algorithmization and programming are presented in brief.

  Informacijos išteklių valdymas

  Dominykas Baltrušaitis

  Mokomosios medžiagos tikslas – supažindinti su informacijos išteklių saugojimo, valdymo, pateikimo bei paieškos technologijomis ir metodais. Lavinti įgūdžius, kurie būtini projektuojant, tobulinant ir administruojant naujus informacijos valdymo modulius skirtus kursų ar turinio valdymo sistemoms, teminės informacijos duomenų bazėms, katalogams.

  Informacinių sistemų projektų vadybos technologijos. Laboratoriniai darbai su Microsoft Project 2010 ir Microsoft Project Server 2010

  Lina Čeponienė, Jonas Čeponis, Sigita Balzaravičienė, Gintarė Kriščiūnienė, Tomas Skersys

  Laboratorinių darbų pagrindinis uždavinys yra sukurti pasirinktos srities projektą, jį parametrizuoti, stebėti ir valdyti jo vyksmą. Tam naudojami specialūs įrankiai. Pradžioje projekto reikalavimai ir darbai apibrėžiami UML modeliavimo kalba ir jai skirtu įrankiu MagicDraw UML. Projektas planuojamas ir valdomas Microsoft Project 2010 ir Microsoft Project Server 2010 įrankiais. Per laboratorinius darbus galima planuoti ir valdyti bet kokį pasirinktą, tiek kompiuterizuotos sistemos kūrimo, tiek nekompiuterizuotų darbų valdymo, projektą. Šioje knygoje visų laboratorinių darbų aprašymuose bus pateikiami dviejų tipų pavyzdžiai: 1) viešbučių rezervavimo sistemos kūrimo projektas; 2) leidyklos ir spaustuvės knygų gamybos projektas.

  Duomenų bazių kūrimas Microsoft Office Access 2010

  Elvyra Zacharovienė, Alina Dėmenienė, Rita Laurikietytė, Sigita Glinskienė, Danguolė Striukienė

  Microsoft Office Access – tai duomenų bazių valdymo sistema. Ji leidžia vartotojui, nebūtinai patyrusiam programuotojui, kurti ir eksploatuoti gana sudėtingas duomenų bazes. Duomenys vaizduojami lentelių pavidalu, todėl yra lengvai suprantami ne tik sistemų kūrėjams, bet ir naudotojams bei vadybininkams. Microsoft Office Access leidžia saugoti beveik neribotą duomenų kiekį, organizuoti duomenis patogiausia forma, pagal pateiktus kriterijus atrinkti iš bazės informaciją, kurti patogias įvesties formas bei rengti gražias ir vaizdžias ataskaitas, kuriose gali būti pateikta duomenų, teksto, paveikslėlių ir garso įrašų. Ši knyga skirta ne tik socialinių mokslų studentams, bet ir visiems norintiems išmokti kurti duomenų bazes programa Microsoft Office Access.

  Programavimo įvadas

  Jonas Blonskis, Vytautas Bukšnaitis, Vacius Jusas, Romas Marcinkevičius, Tomas Stonys

  Šis pratimų rinkinys yra skirtas praktiškai patikrinti paskaitose pateiktą medžiagą. Pratimai suskirstyti į 5 skyrius, kurių kiekvienas yra siejamas su studento individualia užduotimi. Knygoje supažindinama su baziniais ir struktūriniais duomenų tipais, vartotojo duomenų tipų kūrimo elementais. Taip pat kaip algoritmai taikomi darbui su duomenimis skirtingose duomenų struktūrose, kaip jie modifikuojami. Knygoje pateikiami nesudėtingi algoritmai ir jų taikymas darbui su duomenimis konkrečiose duomenų struktūrose.

  Informacinių technologijų pagrindai. Duomenų bazių kūrimas su MS Access 2010. Laboratoriniai darbai

  Vitolis Sekliuckis, Tatjana Dulinskienė, Eimutis Karčiauskas, Vitalija Keršienė

  Leidinyje pateikti informacinių technologijų pagrindai. Supažindinama su duomenų bazių kūrimu su MS Access 2010. Taip pat pateikiami laboratoriniai darbai ir tipinių užduočių pavyzdžiai. Leidinys skirtas elektronikos informatikos ir informacinių technologijų studentams.

  Įmonės verslo apskaitos kompiuterizavimas

  Regina Misevičienė

  Mokomoji knyga skirta finansines apskaitos įgūdžių įtvirtinimui. Ji rekomenduojama studentams, susipažinusiems su finansinė apskaitos pagrindais, tačiau dar neturintiems darbo patirties kompiuterizuotoje apskaitoje. Ši metodinė medžiaga skirta ne tik apskaitos būsimiems specialistams (siekiantiems gauti sisteminių žinių apie įmonių kompiuterizuotos apskaitos tvarkymą), bet ir bendrovių buhalterių darbui tobulinti. Leidinyje analizuojamas apskaitos tvarkymas su programa Excel.

  Elektroninė skaičiuoklė Microsoft Excel 2010

  Jurgita Prunskienė

  Mokomoji knyga skirta dirbti su lietuviškąja elektroninės skaičiuoklės Microsoft Excel 2010 versija.

  Programų sistemų apsaugos inžinerija

  Vacius Jusas, Tomas Blažauskas, Šarūnas Packevičius

  Knygoje nagrinėjamos programų sistemų apsaugos inžinerijos pagrindinės koncepcijos ir principai, pavojų kilmė. Supažindinama su etika, įstatymais ir valdymu, aiškinamas saugumo integravimas į programinės įrangos kūrimo ciklą, formuluojami saugių programų sistemų reikalavimai. Taip pat aiškinamas saugių programų sistemų projektavimas, konstravimas, patikrinimas, atestavimas ir įvertinimas. Knygoje pateikta žinių apie saugių programų sistemų priemones ir metodus, procesus, projekto valdymą, saugių programų sistemų priežiūrą. Nurodomos dažniausiai pasitaikančios klaidos, pateikiama atakų atvejų analizė. Leidinyje aiškinama, kaip įsigyti saugių programų sistemas.

  Informacinių sistemų inžinerijos metodai ir modeliai. Paskaitų konspektas

  Rita Butkienė, Audrius Lopata

  Informacinių technologijų pagrindai 2. Laboratoriniai darbai Cheminės technologijos fakuteto studentams

  Kęstutis Simonavičius, Irena Mikuckienė

  Leidinio tikslas – lavinti studentų praktinius gebėjimus naudotis informacinėmis technologijomis, taikyti skaitinius kompiuterinius metodus, skirtus inžinerinėms problemoms spręsti.

  Trimatė kompiuterinė vizualizacija. Laboratoriniai darbai

  Darius Pauliukaitis

  Mokomojoje knygoje pateikiamos studijų modulio „Trimatė kompiuterinė vizualizacija“ laboratorinių darbų užduotys ir aprašymai, kuriuose supažindinama su 3D kompiuterinio modeliavimo principais programos „3ds Max“ bazėje, suteikiamos praktinės žinios apie trimačių objektų kūrimą, virtualių kamerų valdymą ir apšvietimą, objektų medžiagas ir animaciją. Paskutinei aprašytai užduočiai atlikti reikalinga „3ds Max 2010” ar naujesnė programos versija. Mokomoji knyga skirta bakalauro studijų programos studentams, studijuojantiems žiniasklaidos inžineriją.

  Duomenų saugyklos ir veiklos analitika. Laboratoriniai darbai

  Vigintas Šakys, Bronius Paradauskas

  Leidinyje pateikiami šiuo metu sparčiai plėtojamos informacinių technologijų krypties – veiklos analitikos, laboratorinių darbų aprašymai. 

  Maršrutų paieška belaidžiuose AD HOC tinkluose

  Rokas Zakarevičius, Rimantas Pleštys

  Programinės įrangos ir aparatūros testavimo principai

  Rimantas Šeinauskas

  Mokomoji knyga skiriama magistrantams, studijuojantiems Programų sistemų inžinerijos programą.Magistrantūros modulio Programų testavimo metodai tikslas – pagilinti programų sistemų testavimo žinias,lavinti praktinius programų sistemos testavimo gebėjimus, taip pat gebėjimus analizuoti testavimo procesus,suprasti programinės įrangos ir aparatūros testavimo skirtumus. Studijuodami šį kursą studentai įgyja žinių tam tikro tipo (realiojo laiko, paskirstytajai, kritinės saugos,įterptinei) programų sistemai testuoti, profesionalių praktinių įgūdžių, tobulina gebėjimus analizuoti ir vertinti programų sistemų kokybę, valdyti testavimo grupės darbą, priimti testavimo valdymo sprendimus, pasirinkti testavimo strategiją pagal sistemos tipą, vertinti programinį ir aparatinį realizavimą. Knygoje pagrindinis dėmesys telkiamas į naujausias testavimo tendencijas ir naujausius tyrimų rezultatus. Aptariami aktualiausi testavimo vykdymo klausimai, pateikiami kai kurie samprotavimai, papildantys paskaitų ir laboratorinių darbų medžiagą. Aprašoma, kaip naudojant Visual Studio paketą galima praktiškai sujungti testus, skirtus programos klaidoms tikrinti, su testais, skirtais aparatūros gedimams nustatyti, ir gauti kokybišką universalų testą įterptinėms sistemoms.

  Kompiuterių architektūra. Virtualios architektūros

  Laura Kižauskienė, Jevgenijus Toldinas, Algimantas Venčkauskas, Arūnas Vrubliauskas, Agnius Liutkevičius

  Informacinių technologijų pagrindai 1. Laboratoriniai darbai Cheminės technologijos fakuteto studentams

  Kęstutis Simonavičius, Irena Mikuckienė

  Leidinio tikslas – suteikti studentams praktinius informacinių technologijų naudojimo įgūdžius ir išmokyti juos taikyti studijų procese.

  Techninės informacijos vizualizavimas. MS Visio

  Birutė Budrytė, Tatjana Dulinskienė, Jūratė Pauliutė, Rima Sturienė

  Fizikine elgsena grįstos animacijos: standžiųjų kūnų sistemos

  Rimantas Barauskas, Ramutė Barauskienė

  Informatika 1. Skaičiuoklė. Laboratoriniai darbai

  Germanas Budnikas, Vytautas Dirvelis, Vitalija Jakštienė, Eimutis Karčiauskas, Regina Misevičienė, Kęstutis Nutautas, Kęstutis Simonavičius

  Leidinyje pateikti laboratoriniai darbai, kurie skirti skaičiuoklių kūrimui.

  Duomenų bazių programavimas Microsoft SQL Server priemonėmis

  Tomas Danikauskas, Kęstutis Kapočius, Rimantas Butleris

  Inovatyviosios informacinės technologijos

  Regina Misevičienė, Germanas Budnikas, Kristina Šutienė, Agnė Paulauskaitė-Tarasevičienė

  Mokomoji knyga skirta įgūdžiams įtvirtinti naudojant informacinių technologijų priemones bei efektyviai taikyti šias technologijas sprendžiant aktualias problemas. Knyga rekomenduojama studentams, turintiems informacinių technologijų pagrindus, tačiau dar neįgijusiems darbo patirties sprendžiant aktualias problemas virtualioje erdvėje.      

  Grafinis dokumentas su MICROSOFT VISIO

  Alina Dėmenienė, Aurimas Česnulevičius

  Šioje knygoje yra pateikiamos pradinės darbo su Microsoft Visio programa žinios. Pateiktos praktinės užduotys leis geriau įsisavinti šias žinias bei supažindins su kai kuriomis programos galimybėmis sudarant įvairios paskirties schemas (blokines schemas, hidraulinių sistemų schemas, patalpų planus, algoritmus).

  Sprendimų pagrindimo kompiuterizavimas

  Raimundas Jasinevičius, Vytautas Petrauskas

  Apskaitos sistemų projektavimas

  Regina Misevičienė, Germanas Budnikas

  Mokomoji knyga skirta suteikti išsamių žinių apie finansinės apskaitos sistemų projektavimo principus. Knygoje pateikiama, kaip apibrėžti apskaitos sistemas struktūrą, išskirti verslo įvykius ir paaiškinti, kaip jie grupuojami į verslo procesus, apibrėžti išteklių srautus tarp verslo procesų, parinkti apskaitos sistemos duomenų bazės struktūrą, suprojektuoti reikalingas duomenų įvedimo formas, užklausas ir finansines ataskaitas, analizuoti duomenis verslo sprendimams priimti. Taip pat pateikiama, kaip įgyvendinti pirkimo procesą reliacinėje duomenų bazėje.  

  Projektų vadybos informacinės technologijos

  Lina Čeponienė, Lina Nemuraitė

  Inžinerinių sistemų patikimumas

  Jolanta Janutėnienė

  Tinklų sauga

  Rimantas Plėštys, Dangis Rimkus, Ingrida Lagzdinytė, Nijolė Sarafinienė

  Telefonijos informacijos ir VoIP sauga

  Stasys Kašėta, Tomas Adomkus

  Kriptografinės sistemos

  Eligijus Sakalauskas, Narimantas Listopadskis, Gediminas Simonas Dosinas, Kęstutis Lukšys, Artūras Katvickis

  Kriptografijos teorija

  Eligijus Sakalauskas, Narimantas Listopadskis, Gediminas Simonas Dosinas

  Kompiuterių tinklų sauga

  Rimantas Plėštys, Dangis Rimkus, Rimantas Kavaliūnas, Ingrida Lagzdinytė, Nijolė Sarafinienė

  Kompiuterių ir operacinių sistemų sauga

  Algimantas Venčkauskas, Jevgenijus Toldinas

  Informacijos saugos vadyba

  Egidijus Kazanavičius, Algimantas Venčkauskas, Agnius Liutkevičius, Arūnas Vrubliauskas

  Elektroninės valdžios sauga

  Aurelijus Budnikas, Gediminas Činčikas, Brunonas Dekeris, Arūnas Žvironas

  Informacijos išteklių naudojimas

  Vytautas Skvernys, Irena Patašienė, Eugenijus Bagdonas, Valentinas Kiauleikis

  Informacijos išteklių integravimas

  Mindaugas Kiauleikis, Irena Patašienė, Vytautas Kiauleikis

  Informacijos inžinerija

  Valentinas Kiauleikis, Irena Patašienė, Mindaugas Kiauleikis

  Įvadas į programavimą VB.NET aplinkoje

  Armantas Ostreika, Jūratė Platužienė, Alfonsas Misevičius, Gintaras Palubeckis

  Programų sauga

  Egidijus Kazanavičius, Jevgenijus Toldinas, Jonas Čeponis

  Gebama suprasti ir išmokti naudoti esminius programų saugos metodus. Įgyjama žinių apie kenkėjišką programinę įrangą, programų saugos pažeidžiamumus, aparatinių priemonių galimybes, apsaugant programas ar duomenis nuo nelegalaus kopijavimo ar naudojimo. Išnagrinėjami žiniatinklio programoms kurti naudojami saugaus programavimo principai, gebama išanalizuoti programos kodą ir atlikti nesaugaus kodo modifikavimą. Suteikiami saugaus programavimo įgūdžiai .NET aplinkoje.

  Operacinių sistemų architektūros

  Nijolė Sarafinienė, Ingrida Lagzdinytė-Budnikė, Darius Matulis, Gytis Vilutis, Rokas Zakarevičius

  Skaitiniai inžinerijos metodai

  Rimantas Barauskas

  Skaitiniai inžinerijos metodai MATLAB‘o terpėje

  Kostas Plukas, Rimantas Barauskas, Rimvydas Gaidys

  Operacijos su sveikaisiais skaičiais ir jų modeliavimas

  Stasys Maciulevičius, Algis Valys

  Elektroniniai duomenų tinklai ir duomenų vizualizacija

  Tomas Plankis

  Programavimas debesų kompiuterijos (cloud computing) aplinkoje

  Agnė Brilingaitė, Rimantas Kybartas

  Ši metodinė knyga pateikia debesų kompiuterijos paradigmos principus, architektūrinę dalį, technologijas, kurios įtakojo debesų technologijos atsiradimą, bei suteikia galimybę įgyvendinti atitinkamas priemones. Pagrindiniai debesų kompiuterijos komponentai yra išskiriami, remiantis SPI bei Linthicum modeliais. Knygoje paaiškinami keturi skirtingi debesų kompiuterijos tipai iš organizacinės perspektyvos. Kadangi debesų kompiuterija skirta ne tik profesionalams, bet ir galutiniams naudotojams, yra aptartos ir egzistuojančios programos, aplinkos, saugus naudojimas, integravimas į verslo aplinką. Dėl technologinių debesų kompiuterijos taikymo ypatumų ypatingas dėmesys yra skiriamas rizikoms ir privatumui bei duomenų ir pačios infrastruktūros saugumui. Virtualizacija, SOA architektūra bei skaičiavimų tinklai yra siejami su debesų kompiuterija. Knygoje taip pat pateikiama metodika, kaip nuo tradicinės IT infrastruktūros pereiti prie debesų kompiuterijos, įvertinant, kada verta tai daryti.

  Vaizdų ir signalų analizė ir apdorojimas

  Algimantas Juozapavičius, Tadas Meškauskas

  Mokymo priemonė „Vaizdų ir signalų analizė ir apdorojimas“ skirta skaitmeniniams signalams ir vaizdams, kurių mes šiais laikais tiek daug sutinkame mūsų aplinkoje, technologijose, prietaisuose, skaičiavimuose. Nelabai galime įsivaizduoti mūsų gyvenimo be signalų ir vaizdų, be jų skaitmeninio pobūdžio, be įvairiausių signalų ir vaizdų analizės ir apdorojimo funkcijų. Ypač aktyviai ši tendencija pradėjo reikštis per pastaruosius 40–50 metų, kai technologijos ir jomis grindžiami prietaisai pradėjo remtis kompiuterių darbo principais arba tiesiog savo konstrukcijose naudoti skaitmeninius procesorius.

  Žiniomis grindžiama sistemų inžinerija

  Saulius Gudas, Audrius Lopata

  Technologijomis grįsto mokymosi priemonės ir sistemos

  Aleksandras Targamadzė

  Saugumo patikros ir etiško įsilaužimo technologijos

  Antanas Čenys, Jonas Juknius

  Nusikaltimai elektroninėje erdvėje ir jų tyrimo metodikos

  Nikolaj Goranin, Dalius Mažeika

  Komponentinis programų sistemų projektavimas

  Tomas Blažauskas, Šarūnas Packevičius

  Informacijos sauga

  Gintaras Skersys

  Šiuolaikinėje visuomenėje informacijos sauga įgyja vis didesnę reikšmę. Šioje mokomojoje knygoje apžvelgiami įvairūs informacijos saugos aspektai. Knyga skirta informatikos studijų krypties įvairių specialybių studentams. Skaitytojas turi turėti programavimo, operacinių sistemų, duomenų bazių pagrindus. Supažindinama su informacijos saugumo pagrindais, operacinių sistemų apsaugos mechanizmais, kriptografinėmis informacijos saugos priemonėmis, kompiuterių tinklų saugumo pagrindais, saugių programų kūrimo metodais, duomenų bazių saugumo pagrindais.

  Informacinių technologijų saugos metodai

  Algimantas Venčkauskas, Egidijus Kazanavičius

  Atviri švietimo ištekliai

  Tomas Sabaliauskas, Rita Valterytė, Daiva Vitkutė-Adžgauskienė, Airina Volungevičienė

  Procesų modeliavimas ir nuotolinis valdymas

  Vytautas Pilkauskas

  Modulio „Procesų modeliavimas ir nuotolinis valdymas“ mokymo medžiaga skirta supažindinti studentus su interaktyvių imitacinių modelių sudarymu. Specifiniai tikslai: išmokyti aprašyti ir realizuoti programiškai imitacinius modelius, pritaikyti daugialypės terpės bei programų virtualizavimo technologijas modeliavimo proceso grafiniam pateikimui ir nuotoliniam valdymui.

  Programinės įrangos diegimo tyrimas

  Virginija Limanauskienė, Kęstutis Motiejūnas

  Mokomojoje medžiagoje aprašomas programų inžinerijos projekto matavimo proceso planavimas ir vykdymas, proceso matavimai, programų sistemos dydžio, struktūros, kokybės matavimai, analizuojamas matavimų įvertinimas, nagrinėjami programų inžinerijos standartai, aptariami programų inžinerijos ekonomikos metodai ir sprendimai, rizikos vertinimo metodai, aiškinama matavimo rezultatų kokybė, analitiniai ir lyginamosios analizės metodai, aptariamas programos ar sistemos įvertinimas pagal testą, aprašomas programinės įrangos diegimas įmonėje, apžiūra ir vertinimas, analizuojamas programinės įrangos eksploatacinių savybių patikrinimas ir įvertinimas, aprašomas programų inžinerijos projekto užbaigimas veiklos, produkto pristatymo užsakovui ypatumai. Pateikiamos savarankiško darbo užduotys, reikiamų dokumentų ruošiniai, ataskaitų rengimo nurodymai.

  Kompiuterinė grafika ir vizualizacija

  Antanas Lenkevičius

  Supažindinama su pagrindiniais šiuolaikinių grafinių redaktorių ir sistemų metodais bei algoritmais, aptariamos jų galimybės ir ribotumai. Mokoma praktiškai naudotis vektorinės grafikos objektų kūrimo, koregavimo ir apipavidalinimo technologijomis, AutoCAD ir panašios paskirties projektavimo sistemomis. Ugdomi gebėjimai savarankiškai kurti ir retušuoti menines nuotraukas, montažus, interneto svetainių dizainą, reklamas. Pateikiama žinių, kaip parengti medžiagą spaudai ir publikavimui internete naudojant Adobe Photoshop ar panašios paskirties grafinį redaktorių.

  Kompiuterizuotos apskaitos aspektai

  Regina Misevičienė

  Mokomoji knyga skirta buhalterinės apskaitos įgūdžiams įtvirtinti. Rekomenduojama studentams, susipažinusiems su buhalterinės apskaitos pagrindais, tačiau dar neturintiems darbo patirties su kompiuterizuota apskaita.

  Programų priežiūra ir tobulinimas

  Vytautas Štuikys, Robertas Damaševičius

  Atkartojimo technologija programų inžinerijoje

  Vytautas Štuikys, Giedrius Ziberkas, Robertas Damaševičius

  Duomenų bazių kūrimas MICROSOFT OFFICE ACCESS 2007

  Elvyra Zacharovienė, Rita Laurikietytė, Sigita Glinskienė

  Informacijos apdorojimo technologijos

  Egidijus Kazanavičius, Vygintas Kazanavičius

  Mokomosios knygos tikslas -  supažindinti su Java kalba ir pagrindinėmis jos objektų paskirstymo technologijomis.

  Programinės įrangos projektų valdymas

  Eduardas Bareiša, Jonas Krivickas, Kęstutis Motiejūnas, Vitalija Keršienė, Algimantas Ambrazas

  Leidinys skiriamas programų inžineriją studijuojantiems studentams. Aprašyta programinės įrangos projektų valdymo specifika, valdymo procesai, žmogaus faktorius projektuojant rizikos valdymas, programinės įrangos kainos ir palaikymo sąnaudos, kokybės valdymas, dokumentacija, metrikos. Priede aprašyta projektų valdymo sistema MS Project, jos galimybė, komandos, reikalingos projektams kurti.

  Elektroninės komercijos pagrindai

  Tomas Blažauskas, Vitalija Keršienė, Virginija Limanauskienė

  Knygoje pateikta elektroninio verslo pažintinė medžiaga verslininkui, elektroninės parduotuvės aptarnaujančiam personalui, teledarbuotojui. Mokomojoje medžiagoje pristatyti kompiuterių tinklų tipai, elektroninio verslo rūšys, e.komercijos modelių pagrindiniai bruožai, įvairių strategijų įgyvendinimo ypatumai, piniginės operacijos, reklamos internete būdai, e. komercijos teisiniai aspektai, pavojai elektroninio verslo saugumui, dokumentų ir duomenų apsaugos būdai, saugus komunikavimas kompiuteriniais tinklais, logistika.

  Duomenų struktūrų objektinio programavimo praktikumas

  Darius Matulis

  Mokomąja knyga siekiama įtvirtinti objektiškai orientuoto programavimo žinias, todėl visi pateikti programų pavyzdžiai realizuoti pagal objektiškai orientuoto programavimo technologiją. Mokantis objektinio duomenų struktūrų programavimo svarbu pasirinkti duomenų, iš kurių sudarysime duomenų struktūras, tipus.  

  Operacinių sistemų pradmenys

  Algimantas Venčkauskas, Aldona Venčkauskienė

  Leidinys skirtas Informatikos ir kitų fakultetų studentams, studijuojantiems operacinių sistemų, kompiuterių funkcionavimo pagrindų bei kompiuterių struktūrų ir eksploatavimo disciplinas.

  Programavimas C ++

  Jonas Blonskis, Vytautas Bukšnaitis, Vacius Jusas, Romas Marcinkevičius, Dalius Rubliauskas

  Vadovėlis skirtas KTU studentams, klausantiems įvadinį programavimo modulį. Modulio tikslas – suteikti studentams minimalių būtinų žinių bei įgūdžių, kurie padėtų sėkmingai įsisavinti objektinio programavimo modulį. 2007 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos paskirta trečioji premija. 

  Informacijos apdorojimo sistemos

  Egidijus Kazanavičius, Julius Žilinskas

  Mokomosios knygos tikslas –  padėti įsisavinti informacijos apdorojimo sistemų žinias ir išmokyti jas panaudoti. Mokomoji knyga yra skirta informacinių technologijų studijų studentams klausantiems „Informacijos apdorojimo sistemos" ir „Realaus laiko sistemos" modulius, informatikos studijų studentams klausantiems „Realaus laiko mikroprocesorinės sistemos" modulį ir mechatronikos studijų studentams klausantiems „Signalų teorija" modulį, informatikos inžinerijos krypties magistrantams ir doktorantams.

  Kompiuterių elementai

  Pranas Kanapeckas, Egidijus Kazanavičius, Antanas Mikuckas

  Vadovėlis sudarytas paskaitų, kurias autoriai skaito KTU Informatikos fakulteto studentams, pagrindu. Juo galės naudotis ir kitų universitetų ir kolegijų studentai, studijuojantys informatikos, informatikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos studijų krypčių programas, taip pat visi, kurie domisi kompiuterine technika.

  Informatika 2. Uždavinių paruošimas sprendimui Matlab ir Mathcad aplinkose

  Juozas Adomavičius, Tatjana Dulinskienė, Birutė Jarašiūnienė, Irena Mikuckienė, Ona Margarita Pečiukonienė, Vitolis Sekliuckis, Rima Sturienė

  Leidinys skiriamas KTU studentams, dėstytojams ir kitiems vartotojams, norintiems įgyti formalaus mąstymo įgūdžių, išmokti tiksliai ir lakoniškai formuluoti uždavinių algoritmus, paruošti juos automatizuotam sprendimui kompiuteriu Matlab ir Mathcad aplinkose.

  Programavimo Matlab terpėje laboratoriniai darbai

  Ramutis Palevičius, Arvydas Barila, Lina Barilienė, Albinas Jakutavičius, Juozas Karbauskas

  Leidinys skirtas studentams ir kitiems vartotojams, norintiems įgyti algoritmų sudarymo įgūdžių bei susipažinti su programavimo Matlab terpėje pagrindiniais elementais. Aprašyti pagrindiniai programavimo Matlab terpėje principai, pateikta uždavinių sprendimo, naudojant Matlab loginį indeksavimą bei vartotojo grafinės sąsajos kūrimo pavyzdžių.

  Informatika 1. Tekstų doroklis. Laboratoriniai darbai

  Vytautas Dirvelis, Antanas Lenkevičius, Romas Marcinkevičius, Ramutis Palevičius, Rima Sturienė

  Leidinyje pateikti tekstų apdorojimo laboratoriniai darbai. Juose nagrinėjami specialios paskirties dokumentų rengimas, pasikartojančių veiksmų automatizavimas, sudėtingų dokumentų rengimo priemonės, darbo aplinkos pritaikymas vartotojo poreikiams.

  Elektroninių dokumentų ir duomenų sauga

  Eligijus Sakalauskas, Tomas Blažauskas, Kęstutis Lukšys

  Informatika 1. E. darbo vieta. Laboratoriniai darbai

  Eduardas Bareiša, Tomas Blažauskas, Birutė Budrytė, Vitalija Keršienė, Rima Sturienė

  Leidinyje pateikti e.darbo vietos organizavimo laboratoriniai darbai. Juose nagrinėjamas darbas su operacinės sistemos Windows XP objektais, veiksmų automatizavimas, informacijos paieška naršykle MS Internet Explorer.

  Informatika 1. Duomenų bazės. Laboratoriniai darbai

  Vitolis Sekliuckis, Juozas Adomavičius, Birutė Jarašiūnienė, Kęstutis Simonavičius

  Leidinyje pateikti duomenų bazių kūrimo laboratoriniai darbai. Juose nagrinėjama reliacinių lentelių realizacija, duomenų bazės formų, ataskaitų, makrokomandų ir užklausų sudarymas ir taikymas.

  Informatika I dalis

  Juozas Adomavičius, Eduardas Bareiša, Albinas Jakutavičius, Vacius Jusas, Vitalija Keršienė, Antanas Lenkevičius, Regina Misevičienė, Alfonsas Misevičius, Kęstutis Motiejūnas, Margarita Pečiukonienė, Vitolis Sekliuckis, Rima Sturienė

  Vadovėlis skiriamas Kauno technologijos universiteto I kurso studentams.

  Informatika. Laboratoriniai darbai, I d.

  Juozas Adomavičius, Eduardas Bareiša, Eimutis Karčiauskas, Vitalija Keršienė, Antanas Lenkevičius, Regina Misevičienė, Alfonsas Misevičius, Kęstutis Motiejūnas, Margarita Pečiukonienė, Vitoldas Sekliuckis, Rima Sturienė

  Mokomoji knyga skirta studentams, atliekantiems „Informatikos 1" kurso laboratorinius darbus ir naudojantiems asmeninius kompiuterius IBM PC arba kitus su jais suderinamus kompiuterius. Leidinyje aprašyti darbai padeda suvokti asmeninio kompiuterio veikimo principus, architektūrą, paprasčiausias panaudojimo galimybes.

  Informacinių technologijų pagrindai 1. Paskaitų skaidrės

  Eduardas Bareiša, Mikas Binkis, Tomas Blažauskas, Germanas Budnikas, Birutė Budrytė, Vitalija Keršienė, Rimantas Makarevičius, Regina Misevičienė, Armantas Ostreika, Jūratė Pauliutė, Ona Margarita Pečiukonienė, Vitolis Sekliuckis, Kęstutis Simonavičius, Rima Sturienė, Juozas Adomavičius

  Mokomoji knyga skirta visiems KTU studentams, studijuojantiems „Informacinių technologijų pagrindai 1“ modulį. 

   
  Our website uses cookies. More about used cookies.