Number of Titles: 1065
  e-mailpassword

  Fizika

  Mechanikos, molekulinės fizikos ir elektromagnetizmo laboratoriniai darbai

  Remigijus Kaliasas, Aleksandras Iljinas

  Mokomoji knyga skirta Kauno technologijos universiteto pirmųjų kursų studentams, kuriems skaitomas Fizika 1 modulis (P190B101). Knyga adaptuota Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto studentams. Mokomoje knygoje pateikti elementarūs paklaidų skaičiavimo pagrindai. Dirbdami laboratorijoje studentai turi išmokti įvertinti matavimų duomenis ir gautąjį rezultatą.  

  Kietojo kūno fizikos laboratoriniai darbai

  Jurgita Čyvienė, Liutauras Marcinauskas

  Leidinyje pateikta kietojo kūno teorinės medžiagos dalis ir laboratorinių darbų aprašymas. Nurodyta daįrbui reikalinga aparatūra, darbo metodika, eiga ir kt. Skirta studijuojanteims III kurso fizikos ir medžiagų mokslo programų studentas, bet bus naudingas ir inžinieriams informatikas. .

  Fizika: mechanika, termodinamika, elektromagnetizmas

  Liudvikas Augulis, Alvydas Jotautis, Delija Rutkūnienė

  Knyga parengta pagal bendrosios fizikos kurso, dėstomo Kauno technologijos universitete techniškųjų specialybių studentams, programą bei atsižvelgiant į tęstinių studijų specifiką. Pagrindinis šios knygos tikslas – metodinė pagalba studentams, savarankiškai atliekantiems individualiuosius namų darbus, besiruošiantiems pratyboms, koliokviumams bei kontroliniams darbams.  

  Spinduliuotės sąveika su medžiaga nanotechnologijose

  Arvaidas Galdikas

  Radijo bangų fizika. Praktinės užduotys

  Vytautas Vaidelys

  Radijo bangų fizika

  Vytautas Vaidelys

  Plonų dangų fizika ir nanotechnologijos. Laboratoriniai darbai

  Julius Dudonis

  Plonų dangų fizika ir nanotechnologijos

  Julius Dudonis

  Paviršiaus fizika ir chemija

  Julius Dudonis

  Netiesinių nanosistemų dinamika. Laboratoriniai darbai

  Arvaidas Galdikas

  Netiesinių nanosistemų dinamika

  Arvaidas Galdikas

  Neardomųjų bandymų fizikiniai pagrindai. Laboratoriniai darbai

  Vidas Sukackas, Tautvilas Giedrys

  Neardomųjų bandymų fizikiniai pagrindai

  Vidas Sukackas, Tautvilas Giedrys

  Nanotechnologijos alternatyvaus kuro energetikoje. Laboratoriniai darbai

  Darius Milčius

  Nanotechnologijos alternatyvaus kuro energetikoje

  Darius Milčius

  Kondensuotų medžiagų fizika

  Alfonsas Grigonis, Ignas Požėla, Alfredas Balandis

  Fizikinės technologijos. Laboratoriniai darbai

  Liudas Pranevičius

  Fizikinės technologijos

  Liudvikas Pranevičius

  Atominių dalelių sąveika su medžiaga. Laboratoriniai darbai

  Živilė Rutkūnienė, Alfonsas Grigonis

  Atominių dalelių sąveika su medžiaga

  Alfonsas Grigonis, Živilė Rutkūnienė

  Taikomoji optika ir fotonika

  Liudvikas Augulis

  Plazminiai ir plazmocheminiai procesai

  Alfonsas Grigonis, Arvaidas Galdikas

  Funkcinė keramika

  Vytautas Stankus, Sigitas Tamulevičius

  Gamtamokslinė pasaulio samprata

  Linas Puodžiukynas, Giedrius Laukaitis, Julius Dudonis, Minvydas Kazys Ragulskis, Jonas Valantinas

  Neutronų detektoriai

  Gediminas Adlys

  Leidinyje pateiktas neutronų fizikos įvadas, kuris padės suprasti neutronų detektorių veikimą. Nurodomi įvairūs neutronų detektavimo metodai ir prietaisai, jų veikimas, sudėtis ir taikymas.

  Fizika 2. Optika ir atomo fizika

  Ignas Požėla, Česlovas Radvilavičius

  Skiriama techniškųjų universitetų studentams.

  Reiškiniai vakuume ir dujose

  Jonas Bertašius, Sigitas Joneliūnas, Živilė Rutkūnienė

  Mechanika, molekulinė fizika ir termodinamika

  Vidmantas Ambrasas, Bronislovas Jasiulionis

        Mokomojoje knygoje nagrinėjami fizikiniai reiškiniai, sąvokos, dėsniai, jų taikymas ir pavyzdžiai.

  Fizikos uždavinynas techniškiesiems universitetams, I dalis

  Petras Povilas Žvirblis

  Mokomoji knyga skirta KTU pirmakursiams, tačiau ja galės naudotis ir kitų techniškųjų universitetų studentai. Pagrindinis jos tikslas – suteikti metodinę pagalbą studentams, besiruošiantiems teorinėms pratyboms, savarankiškai atliekantiems individualius namų darbus, taip pat besiruošiantiems kontroliniams darbams. Be to, ja galės pasinaudoti ir mažiau patyrę, pradedantys dirbti dėstytojai, rengdamiesi teorinėms pratyboms.

  Fizikos uždavinynas techniškiesiems universitetams, II d.

  Petras Povilas Žvirblis

  Skiriama techniškųjų universitetų visų fakultetų II kurso studentams.

  Fizikos laboratoriniai darbai, I d.

  Albinas Tamašauskas, Sigitas Joneliūnas

  Knyga skirta pirmo fizikos semestro laboratoriniams darbams.

   
  Our website uses cookies. More about used cookies.