Number of Titles: 1065
  e-mailpassword

  Filosofija

  Filosofijos link – ėjimai. Antikos filosofija

  Darius Klibavičius

  Mokomoji e. knyga „Filosofijos link-ėjimai“ skirta aukštųjų mokyklų pirmųjų kursų studentams, studijuojantiems filosofijos įvadą ar praktinės filosofijos disciplinas. Pateiktos temos patraukliai supažindina su pagrindinėmis antikinės filosofijos problemomis, skatina studentus nuodugniau nagrinėti moralės filosofiją, estetinį ugdymą. Leidinys grindžiamas šiuolaikiniais interaktyviais ugdymo (-si) metodais: tiriamąja veikla, virtualia informacijos paieška, hiperteksto naudojimu. Mokomojoje knygoje integruotos humanitarinių ir socialinių mokslų žinios į vieną prasminę visumą, plėtojami socialiniai bei dalykiniai gebėjimai – kritinis ir sintezuojantis mąstymas, minčių raiška, nuomonės argumentavimas, teksto ir vaizdo interpretavimas. Mokomąja knyga siekiama suteikti ne tik žinių ir dalykinės informacijos, bet pirmiausia formuoti platesnį studento požiūrį į pateiktas problemas ir atrasti kūrybišką jų sprendimą.

  Medijų filosofijos pagrindai

  Lina Vidauskytė

  Technikos antropologija: technologiniai žmogaus tęsiniai kaip medijos

  Rolandas Bartkus, Arūnas Bingelis

  Kaip ruoštis filosofijos seminarams

  Jonas Bikulčius

  Filosofija. Seminarų užduotys

  Aušra Urbonienė

  Filosofija

  Eligijus Dzežulskis–Duonys

  Filosofija technikos žmogui

  Rolandas Bartkus

  Atvirų mąstymo būdų, kūrybiškumo, laisvės ir atsakomybės erdvė atveriama per Vakarų metafizinių perskyrų ir struktūrų raidos analizę. Filosofijos sąvokos sklaida pradedama, nustatant filosofijos objektą, funkcijas, metodologiją ir vietą bendroje tikrovės refleksijos ir pažinimo sistemoje. Sisteminė istorijos filosofijos ir chronologinė paradigminių autorių darbų bei filosofinių krypčių (filosofijos istorijos) apžvalga plėtojama nuo Antikos iki dabarties laikų. Išskirti ontologinės, transcendentalinės, gnoseologinės, filosofinės mokslo ir technikos sampratų klausimai, sprendžiamos antropologinės, praktinės filosofijos ir filosofinės teologijos problemos.

   
  Our website uses cookies. More about used cookies.