Number of Titles: 1065
  e-mailpassword

  Energetika ir termoinžinerija

  Garo ir dujų turbinų teoriniai pagrindai

  Jonas Gylys

  Vadovėlyje nagrinėjami turbinų veikimo principai, supažindinama su įvairaus tipo turbinose (aktyviosiose, reaktyviosiose, radialiosiose) vykstančių termodinaminių procesų teoriniais pagrindais, pateikiami turbinų trūkumai ir pranašumai, supažindinama su jų reguliavimo ir pagalbine įranga, naujausiomis kūrimo ir taikymo tendencijomis. Leidinys skirtas Lietuvos aukštųjų mokyklų energetikos studijų programų studentams, ypač tiems, kurie ketina dirbti šiluminėse, atominėse elektrinėse, stambiose pramonės įmonėse, šalies energetikos ūkio infrastruktūroje, taip pat gali būti naudingas ir energetikams praktikams.

  Elektros energetikos pagrindai

  Gytis Svinkūnas, Algimantas Navickas

  Leidinyje trumpai dėstyti elektrinių veikimo principai ir techniniai sprendimai, pagrindinių aukštosios įtampos aparatų paskirtis, veikimas ir konstrukcijos, elektros perdavimo tinklų konstrukcijos ir parametrų skaičiavimas, įtampos reguliavimo elektros tinkluose principai, trumpųjų jungimų skaičiavimo pagrindai, elektros tinklo relinės apsaugos, automatikos paskirtis ir veikimo principai.

  Mažosios atsinaujinančiųjų išteklių energijos sistemos

  Vytautas Adomavičius

  Leidinyje pateikta informacija apie praktikoje jau taikomas atsinaujinančiųjų išteklių energijos technologijas  ir perspektyvias inovacines technologijas, kurios šiuo metu kuriamos ir pradedamos naudoti. Mokomoji knyga ne tik KTU, bet ir kitų universitetų ir kolegijų studentams, kurie studijuoja atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir jų energijos technologijas. 

  Inžinerinė termodinamika

  Petras Švenčianas, Arvydas Adomavičius

  Vadovėlyje taikoma bendra uždavinių sprendimo metodika, kuria siekiama lavinti student gebėjimą sistemingai mąstyti. Taip pateikiant uždavinius stengiamasi išmokyti studentus pradėti nuo formalios uždavinio analizės, daryti prielaidas, nuosekliai remtis bendraisiais dėsniais, naudoti konkrečias lygtis ir baigti sprendimą komentarais, kurie parodo pagrindinius sprendimo būdo pranašumus, rezultatų kokybę ar svarbą. Pateiktuose išspręstuose pavyzdžiuose plačiai naudojamasi antruoju termodinamikos dėsniu ir entropijos sąvoka; vadovėlio medžiaga gali būti pritaikyta spręsti daugeliui energetikoje ir pramonėje pasitaikančių praktinių uždavinių.  

  Šilumos generatorių ir tinklo parinkimas bei skaičiavimas

  Jonas Gylys, Gintautas Miliauskas, Romualdas Montvilas

  Mokomojoje knygoje pateikta stambaus energetinio objekto (miesto) šildymo, vėdinimo ir karšto vandens šilumos poreikių skaičiavimo metodika. Leidinio tikslas - išmokyti studentus praktikoje taikyti taikomosios termodinamikos teorines žinias, supažindinti juos su technine literatūra ir įtvirtinti šilumos įrenginių parinkimo bei skaičiavimo įgūdžius. Leidinys  Mechanikos ir mechatronikos  bei Elektros ir valdymo inžinerijos  fakultetų studentams.

  Basis of Modeling of Thermal Hydraulic Processes in Nuclear Reactors

  Eugenijus Ušpuras, Algirdas Kaliatka

  The textbook presents the main issues of modeling of thermal hydraulic processes in nuclear reactors. It includes the basics of mathematical modeling of thermal hydraulic processes occurring at accident and transient processes in reactor cooling system, discussion on the computer codes used for the analysis. This textbook summarizes the experience in the analysis of thermal-hydraulic processes, gained in Lithuanian Energy Institute starting 1994. Most of it is related to the safety of Ignalina NPP with RBMK-1500 reactors. The textbook is intended for the Master students in Study module programme “Modeling of Processes During the Transients in Nuclear Reactors”. This book will be also useful for the PhD students (for Study module programme “Simulation of Accidental Thermal-Hydraulic Processes”) and for technical and research officers from scientific research institutes, employees of the Regulatory body and for anyone interested in safety of nuclear energy.

  Branduolinė ir alternatyvi energetika

  Gediminas Antanas Adlys, Diana Adlienė (parengė)

  Knygoje analizuojamos įvairių energijos rūšių šaltinių (branduolių dalijimosi ir sintezės, organinio kuro deginimo, vėjo, vandens, Saulės, vandenilio) fizikiniai principai, gamtosauginiai ir ekonominiai aspektai, nagrinėjamo įvairių tipų branduoliniai reaktoriai, apžvelgiamos energetinės sistemos.

  Šilumos technologijos. Teorija

  Vytautas Dagilis

  Leidinyje pateikta šilumos technologijų kurso teorija, apimanti įvairius procesus ir aparatus, susijusius su absorbcija, rektifikacija, džiovinimu, ekstrakcija. Skirtas Mechanikos ir mechatronikos fakulteto studentams.

  Šilumos technologinių įrenginių kursinis darbas

  Vytautas Dagilis

  Leidinyje pateikta praktinė medžiaga, reikalinga apskaičiuoti ir atlikti eskizinį brėžinį absorbcinėms ir raktifikacinės kolonoms projektuoti.

  Apie radiaciją – visiems

  Kazys Almenas, Richard Lee

  Vėjo energijos naudojimas elektrai gaminti

  Gytis Petrauskas, Vytautas Adomavičius

  Leidinyje pateiktos žinios apie vėjo energijos savybes, parametrus, teklius Lietuvoje,vėjo elektrinių veikimo principus, jų tipus, vėjo elektrinėse naudojamus galios elektronikos keitiklius ir vėjo energetikos plėtros perspektyvas. Leidinys skirtas techniskųjų universitetų ir kolegijų studentams.

  Saulės energijos naudojimas elektrai gaminti

  Gytis Petrauskas, Vytautas Adomavičius

  Leidinys skirtas techniškųjų universitetų ir kolegijų studentams, norintiems įgyti žinių apie saulės energijos prigimtį, jos parametrus, išteklius Lietuvoje, fotoelektros elementų savybes ir charakteristikas, saulės elektrinių veikimo principus, jų tipus, saulės elektrinėse naudojamus galios elektronikos keitiklius ir saulės energetikos plėtros perspektyvas.  

  Kietojo kuro tyrimų laboratoriniai darbai

  Egidijus Puida, Kęstutis Buinevičius, Gintautas Miliauskas, Antanas Sudintas

  Energetikos ekonomikos pagrindai

  Valentinas Klevas

  Mokomoji knyga skirta Kauno technologijos universiteto studentams. Ji gali būti naudinga visiems besidomintiems energetikos ekonomika, kaip nauja ekonomikos mokslo šaka.    

  Energijos inžinerijos studijų krypties studijų programos „Šilumos energetika ir technologijos“ profesinė praktika

  Arvydas Adomavičius, Kęstutis Buinevičius, Juozas Gudzinskas, Antanas Sudintas, Egidijus Puida, Liutauras Vaitkus

  Energijos inžinerijos studijų krypties pirmosios ir antrosios studijų pakopos baigiamųjų darbų rengimo metodiniai nurodymai

  Arvydas Adomavičius, Algimantas Balčius, Juozas Grudzinskas, Gintautas Miliauskas, Stasys Šinkūnas

  Taikomosios termodinamikos laboratoriniai darbai

  Arvydas Adomavičius, Algimantas Balčius, Juozas Gudzinskas, Gintautas Miliauskas, Stasys Šinkūnas

  Elektros energetikos pagrindai

  Gytis Svinkūnas, Algimantas Navickas

  Leidinyje trumpai išdėstyti elektrinių veikimo principai ir techniniai sprendimai, pagrindinių aukštosios įtampos aparatų paskirtis, veikimas ir konstrukcijos, elektros perdavimo tinklų konstrukcijos ir parametrų skaičiavimas, įtampos reguliavimo elektros tinkluose principai, trumpųjų jungimų skaičiavimo pagrindai, elektros tinklo relinės apsaugos, automatikos paskirtis ir veikimo principai.  

  Įterptiniai kompiuteriai valdymo sistemose

  Darius Viržonis, Algis Ivašauskas

  Kuro degimo teorijos pagrindai

  Petras Švenčianas

  Vadovėlyje pateiktos įvairių kuro rūšių charakteristikos, degimo proceso skaičiavimas, degimo teorijos pagrindai, aptartos dujinio, skystojo ir kietojo kuro degimo charakteristikos. Skirtas aukštųjų mokyklų studentams

  Izoliacija ir viršįtampiai

  Juozas Baublys, Pranas Jankauskas, Linas Andronis Markevičius, Alfonsas Morkvėnas

  Aukštosios įtampos elektros įrenginiai yra sudaryti iš sudėtingų konstrukcinių elementų: izoliatorių, srovei laidžių elementų, magnetolaidžių ir kt. Šiame vadovėlyje, skirtame aukštųjų mokyklų studentams bei doktorantams, nagrinėjamos aukštųjų įtampų izoliacinių medžiagų savybės, susidarantys elektros įrenginiuose atmosferiniai (žaibo) bei vidiniai viršįtampiai ir jų poveikis izoliacijai bei įrenginių apsauga nuo viršįtampių.      

  Energetikos ekonomika

  Rimantas Pranas Deksnys, Kazimieras Danilevičius,Vaclovas Miškinis, Robertas Staniulis

  Mokomoji knyga padeda suprasti energetikos sistemų ekonomiką, energetikos gamybinius pajėgumus ir jų naudojimo efektyvumą. energijos kaštus, jų klasifikaciją, apskaitą ir energijos tarifus.

  Elektrinių ir pastočių elektrinė dalis. Kursinis projektavimas

  Rimantas Pranas Deksnys, Robertas Staniulis, Vaclovas Miškinis

  Elektrinių ir pastočių elektrinės dalies kursinio projektavimo mokomoji knyga parengta vadovaujantis tarptautiniais standartais, elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo taisyklėmis. Leidinyje nagrinėjami įvairių tipų elektrinių ir pastočių elektrinės dalies projektavimas: generatorių ir transformatorių parinkimas, struktūrinių, pagrindinių, s. r. schemų ir skirstyklų sudarymas, darbo režimų skaičiavimai ir jų parametrų analizė, aparatų ir laidininkų parinkimas ir kt. Leidinyje pateiktos alternatyvių sprendinių finansinio palyginimo ir ekonominės analizės metodikos. 

   
  Our website uses cookies. More about used cookies.