Number of Titles: 929
  e-mailpassword

  Edukologija

  Rašto darbų rengimo metodiniai nurodymai

  Aušra Berkmanienė, Ieva Cesevičiūtė, Alma Dervinienė, Dainora Maumevičienė, Jurgita Mikelionienė, Jolita Rakickaitė, Živilė Rutkūnienė, Jurgita Stravinskienė, Gintarė Tautkevičienė<br /><br /><br />

  Leidinys parengtas siekiant aukštesnės Kauno technologijos universitete studentų rašomų darbų kokybės ir suvienodinant Universitete rengiamiems rašto darbams taikomus reikalavimus. Priemonėje išsamiai aptartos rašto darbų rūšys, formaliųjų rašto darbų reikalavimai, informacijos šaltinių paieška ir naudojimas rašto darbuose, akademinis rašymas. Leidinys skirtas visiems Universiteto studentams, rašantiems rašto darbus.

  Pedagogo veiklos tobulinimas: pagalba skleistis VI klasės mokinių kūrybiškumui dailės pamokose

  Nijolė Bankauskienė

  Knygoje supažindinama su pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo dizainu, etapais, moko suformuoti tyrimo klausimą, apibūdina tyrimo metodus. Skirta būsimiems pedagogams, kurie studijuoja laipsnio nesuteikiančių studijų programoje.

  Pedagogo veiklos tobulinimas: darbas su globojamu vaiku ir jo šeima

  Vilma Staskevičienė, Nijolė Bankauskienė

  Mokomąją knygą sudaro dvi dalys: teorinės įžvalgos apie vaikų globą kaip socialinį – edukacinį reiškinį, aptariant vaiko globos sampratą, vaikus globojančios šeimos veiklos paradigmų kaitą. Kita dalis – veiklos tobulinimo tyrimo, dirbant su globėjų šeima, taikymo pavyzdys – tyrimo etapai, jų ypatumai, rezultatų apibendrinimas. Ši knyga ne tik moko, kaip atlikti veiklos tobulinimo tyrimą, bet ir skatina reflektuoti jau turimas ir naujai įgytas žinias, akina skaitytoją ryžtis atlikti tokio pobūdžio tyrimą, įgytas teorines žinias taikyti praktikoje, tobulinant kitus, tobulėti ir patiems.    

  Edukacinės novacijos ir jų diegimas

  Brigita Janiūnaitė

  Monografijos tikslas - remiantis teorinėmis įžvalgomis bei atskirų atvejų analize, atskleisti edukacinių novacijų, ypač išorinių, diegimo fenomeno ypatumus, ir atkreipti dėmesį į edukacinių novacijų sėkmės prielaidas, t. y. iš mokslinių pozicijų išryškinti galimus trikdžius edukacinių novacijų diegimo kelyje bei pagrįsti jų išvengimo ar mažinimo būdus.

  Pedagogo veiklos tobulinimas: pagalba V klasės mokiniams rengti tekstinius dokumentus taikant informacines technologijas

  Nijolė Bankauskienė, Renaldas Čiužas, Rūta Trofimova

  Pedagogo veiklos tobulinimas: vaikų globos namų auklėtinių rengimas šeimai

  Nida Ambrasė

  QiS–Quality in School. Total Quality Management within European School

  Romualda Marcinkonienė, Giedrė Klimovienė

  Kokybė mokykloje (Qis). Visuotinės kokybės vadyba Europos mokyklose

  Romualda Marcinkonienė, Giedrė Klimovienė