Number of Titles: 1017
  e-mailpassword

  Aplinkosauga

  Klimato kaitos nuostatos, elgsena ir komunikacija Lietuvoje

  Audronė Telešienė, Aistė Balžekienė, Agnė Budžytė, Florian Rabitz, Vidas Vilčinskas, Eimantė Zolubienė

  Klimato kaita – viena aktualiausių sąvokų pastaraisiais dešimtmečiais, kuri kelia ne tik nerimą, bet ir daugybę su mūsų pasauliu susijusių problemų. Kauno technologijos universiteto mokslininkai Audronė Telešienė, Aistė Balžekienė, Agnė Budžytė, Florian Rabitz, Vidas Vilčinskas ir Eimantė Zolubienė sutelkė savo sukauptas žinias bei praktikas bendram darbui šia tema ir išleido mokslo monografiją „Klimato kaitos nuostatos, elgsena ir komunikacija Lietuvoje“. Monografijos autoriai kelia daug esminių klausimų, tokių kaip: kaip Lietuvos gyventojai suvokia klimato kaitą? Ar šis suvokimas pasikeitė per pastarąjį dešimtmetį ir kiek šis suvokimas panašus palyginti su kitomis regiono šalimis? Koks klimato kaitos komunikacijos Lietuvos populiariojoje internetinėje naujienų žiniasklaidoje intensyvumas ir turinys? Taip pat daug dėmesio knygoje skiriama statistiniams duomenims, jų iliustravimui, todėl knyga stengiamasi skaitytoją išsamiai supažindinti su svarbiausiais klimato kaitos suvokimo, nuostatų, elgsenos ir komunikacijos Lietuvoje klausimais bei informacija. Svarbus šios mokslinės monografijos bruožas yra reprezentatyvios Lietuvos visuomenės nuomonės apklausos duomenys, kuriais remiantis galima daryti tikslias, o ne preliminarias išvadas apie susidariusią klimato kaitos situaciją ir reakciją į ją esamuoju laiku. Ši monografija ypač svarbi, kadangi joje pristatomų tyrimų rezultatai ir diskusijos prisideda prie specifinėms kultūrinėms Lietuvos sąlygoms pritaikytų gyvensenos transformacijų ir klimato kaitos komunikacijos strategijų kūrimo. Savo aktualumu, taiklumu ir išsamumu, knyga sudomins bet kurį skaitytoją, kuriam bent šiek tiek aktualios klimato kaitos problemos ir kuriam rūpi, kaip ir kuria kryptimi vyksta Lietuvos pokyčiai.

  Lietuvos gyventojų požiūriai į klimato kaitą ir energijos gamybos šaltinius. Trumpoji tyrimo rezultatų ataskaita

  Aistė Balžekienė, Agnė Budžytė, Audronė Telešienė

  Atliekų tvarkymo pagrindai. Laboratoriniai darbai

  Gintaras Denafas, Dalia Buivydienė, Algimantas Bučinskas, Simonas Misevičius, Zoja Darčanova

  Leidinyje laboratorinių darbų aprašymai padės įtvirtinti žinias apie atliekų tvarkymą: studentai susipažins su atliekų morfologine sudėtimi, susidarančių atliekų kiekio sąryšiu su vartojamų produktų kiekiu ir atliekų cheminės sudėties nustatymo būdais. Ši mokymo priemonė yra skirta Kauno technologijos universiteto studijų krypties „Tvarioji inžinerija ir ekotechnologijos“ bakalaurantams.

  Darni atliekų vadyba

  Jurgis Kazimieras Staniškis, Irina Kliopova, Jūratė Miliūtė-Plepienė, Jolita Kruopienė, Daina Kliaugaitė, Rasa Uselytė, Visvaldas Varžinskas

  Darni atliekų vadyba yra besivystanti mokslo tarpsritinė kryptis, kurią plėtojant randasi daug mokslinių ir technologinių neapibrėžtumų. Monografijoje aptariama Europos Sąjungos atliekų, daugiausia komunalinių, tvarkymo ir vadybos politikos formavimosi raida ir susiję dokumentai, palyginama linijinės ir žiedinės ekonomikos įtaka atliekų tvarkymui, analizuojami pagrindiniai šiuolaikinę atliekų tvarkymo ir vadybos hierarchiją sudarantys lygmenys: atliekų prevencija, pakartotinis panaudojimas, atliekų perdirbimas, „kiti išgavimai ar atgavimai“ ir atliekų šalinimo būdai. Autoriai ieško sprendimų, kaip įveikti su šiais lygmenimis susijusias problemas remdamiesi savo pastarųjų dešimties metų atliktais moksliniais tyrimais, tarptautinių projektų ir mokslinių studijų rezultatais ir praktine patirtimi. Jie tikisi, kad knyga prisidės prie žiedinės ekonomikos diegimo sėkmės, atliekų tvarkymo ir vadybos sektoriaus efektyvumo ir formuos palankų gyventojų požiūrį į saikesnį vartojimą.

  Sustainable consumption and production: how to make it possible

  Jurgis Staniškis (vyr. redaktorius)

  Atmosferos apsauga, II dalis

  Gintaras Denafas

  Atmosferos apsauga, I dalis

  Gintaras Denafas

  Integruota atliekų vadyba

  Jurgis Kazimieras Staniškis (ats. redaktorius)

  Knygoje pirmą kartą šalyje bandoma vienoje vietoje pateikti prevencinius bei atskirų atliekų srautų tvarkymo būdus. Čia išdėstoma ilgametė KTU Aplinkos inžinerijos instituto patirtis diegiant prevencinius aplinkos apsaugos būdus, mažinant Lietuvos pramonės atliekų kiekį.

  Taikomosios ekologijos laboratoriniai darbai

  Violeta Kaunelienė, Dalia Jankūnaitė

  Leidinyje pateikti pagrindinių paviršinio, nutekamojo bei geriamojo vandens kokybės rodiklių (fizinės savybės, cheminis deguonies suvartojimas, biocheminis deguonies suvartojimas, sulfatų, nitratų, bendrosios geležies, aktyvaus chloro koncentracijos ir kt.) nustatymo laboratorinių darbų aprašymai.