Number of Titles: 949
  e-mailpassword

  News

  Statinio informacinio modeliavimo programos Revit praktiniai darbai

  Ramūnas Gečys, Jolanta Šadauskienė, Algimantas Vasylius

  Norint tinkamai suprojektuoti bet kokį statinį, reikia ypatingai tikslių brėžinių, sujungiančių visas statinio projektines dalis. Šioje knygoje pateikiami statinio informacinio modeliavimo pagrindai: glaustai aprašoma Autodesk Revit 2016 programos projekto struktūra, projektavimo terpė, naudojami įrankiai, apibūdinami pagrindiniai informacinio statinio modelio formavimo principai ir ypatumai. Aprašoma nesudėtingo statinio informacinio modelio formavimo metodika, aptariamas planų, fasadų, žiniaraščių ir kitų ataskaitų generavimas. Knyga parengta pagal LR techninių mokslų universitetuose galiojančią mokymo programą ir skirta studentams, studijuojantiems Pastatų kompiuterinio projektavimo kursą.

  Non-Destructive Testing

  Elena Jasiūnienė, Egidijus Žukauskas, Vykintas Samaitis, Regina Rekuvienė

  After performing the lab works described in this book, students will know main parameters of various non-destructive methods; operation principles of measurement instruments and transducers; the advantages and limitations of various non-destructive testing methods, will be able to apply the non-destructive testing methods for testing of different components. The book will help to gain knowledge about selection of proper NDT methods for different types of components and to understand the particularities of measurements of objects made from different materials. The laboratory works are intended for master students having course “Experimental Techniques and Non-destructive Testing”, PhD students having the courses in “Non-destructive testing techniques” and “Ultrasonic measurements”

  Edukacinių inovacijų diegimo atvejai

  Brigita Janiūnaitė

  Leidinyje glaustai aptarta atvejo kaip mokymo metodo esmė, apžvelgti skirtingų tipų edukacinių inovacijų diegimo atvejai, pateiktos interviu su jų diegėjais ištraukos, po kiekvieno atvejo – užduotys ir kontroliniai klausimai besimokantiems. Pasitelkus inovacijų diegimo atvejus iš realios edukacinės praktikos, mokomąja knyga siekiama padėti besimokantiems atpažinti edukacines inovacijas, nustatyti jų tipus, diegimo kelius ir strategijas. Knyga bus naudinga ne tik aukštųjų mokyklų ugdymo mokslo krypties bakalaurantams ir magistrantams, pedagogikos gretutinių studijų studentams, bet ir dėstytojams, dėstantiems modulius, susijusius su švietimo sistemos, ugdymo institucijų modernizavimu.

  Neorganinė chemija 1. Laboratorinių darbų ataskaitos ir savarankiškos užduotys

  Ingrida Ancutienė, Skirma Žalenkienė, Neringa Petrašauskienė

  Metodinėje priemonėje rasite dešimties laboratorinių darbų aprašus, kuriuose apgalvotai pateiktos problemos, nurodyta kaip atlikti įvairius eksperimentus ir juos tinkamai aprašyti, pateikti naudotos aparatūros paveikslai. Leidinys padės ugdyti cheminį mąstymą ir leis pasirengti kontroliniams darbams. Ši knyga skirta Cheminės technologijos fakulteto Taikomosios chemijos, Cheminės technologijos bei Pramoninės biotechnologijos bakalaurų studijų studentams.

  Kristalografija, mineralografija ir petrografija

  Kęstutis Baltakys, Alfredas Balandis

  Tai pirmasis vadovėlis lietuvių kalba, kuriame pateiktos pagrindinės žinios apie glaudžiai tarpusavyje susijusias kristalų mokslo sritis: kristalografiją, mineralogiją ir petrografiją. Autoriai apžvelgė naujausius kristalinių medžiagų struktūros tyrimo metodus ir prietaisus, pateikė matematinius struktūros elementų skaičiavimo metodus ir pavyzdžius. Leidinyje glaustai pateiktos ne tik pagrindinės žinios apie geometrinę, fizikinę bei cheminę kristalografiją, bet ir mineralogijos bei petrografijos pagrindai, todėl juo galės pasinaudoti platus skaitytojų ratas. Leidinys skirtas Lietuvos aukštųjų mokyklų chemijos, chemijos inžinerijos, medžiagų mokslo, statybos inžinerijos ir gretutinių studijų programų studentams, taip pat inžinieriams bei įvairių technologijų specialistams ir besidomintiems šia tema skaitytojams.