Number of Titles: 1039
  e-mailpassword

  News

  Matematika ir gamtos mokslai: teorija ir taikymai. XVIII ir XIX studentų konferencijų pranešimų medžiaga

  Bronė Narkevičienė (ats. redaktorė)

  Mechanika 2022. PROCEEDINGS OF THE 26th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

  Vytautas Ostaševičius (pirmininkas)

  SMILES 2021. Socialiniai, humanitariniai mokslai ir menai šiuolaikinėje visuomenėje. Social Sciences, Arts and Humanities in Contemporary Society

  Eglė Butkevičienė (pirmininkė)

  Taikomoji biomechanika. Laboratoriniai darbai

  Milda Dubosienė, Ieva Aleknaitė-Dambrauskienė, Aurelijus Domeika

  Leidinys yra skirtas susipažinti, kaip taikant įvairias metodikas ir naudojant skirtingą įrangą nustatomi žmogaus kūno fiziologiniai ir biomechaniniai parametrai, kaip atliekami išsamūs diagnostiniai biomechaniniai tyrimai ir patikrinama kūno judėjimo biomechanika bei pusiausvyra. Visi šie tyrimai yra atliekami profesionaliesiems sportininkams, aktyviai sportuojantiems ar tik mėgėjams, pacientams prieš operaciją, po reabilitacijos kurso arba asmenims, jaučiantiems tam tikrus su skeleto ir raumenų veiklos sutrikimais susijusius skausmus. Tik tinkamai pasirinkus metodiką ir tiksliai atlikus tyrimus galima nuspręsti, kaip koreguoti sportavimo techniką, parinkti tinkamus pratimus ar reabilitacinį gydymą bei nustatyti jo trukmę, priimti sprendimą, ar reikalingas chirurginis gydymas. Knyga pravers tiek besidomintiems biomechanikos subtilybėmis, norintiems pagilinti ar atnaujinti savo žinias, tiek siekiantiems suvokti praktinę šios disciplinos vertę.

  Vertimas, tekstas, technologijos

  Ramunė Kasperė, Dainora Maumevičienė, Jurgita Mikelionienė, Jurgita Motiejūnienė, Dalia Venckienė

  Dar niekada žmonės nėra tiek daug rašę, kiek dabar. Kasdien parašome milijardus el. laiškų, trumpųjų žinučių, komentarų internete, rašome tinklaraščius ir atsiliepimus, kuriose dalijamės naujausiais įvykiais, pasiekimais, mokslo laimėjimais ir idėjomis. O kur dar knygos, žurnalai ir žiniasklaida. Tam, kad būtų skatinama globali sklaida, mažinama mokslinė atskirtis, labai svarbu užtikrinti kokybišką vertimą, plėsti dalykinių tekstų vertimo apimtį ir taikyti naujausias technologijas, kurios, kaip pažymi knygos autorės, „labai paspartina vertimo procesą, tačiau kelia ir naujų iššūkių“. KTU mokslininkės – prof. dr. Ramunė Kasperė, doc. dr. Jurgita Mikelionienė, doc. dr. Dainora Maumevičienė, doktorantė Jurgita Motiejūnienė ir lektorė Dalia Venckienė – parengė išsamų vadovėlį „Vertimas, tekstas, technologijos“, kuriame supažindina skaitytojus su pamatinėmis technikos kalbos vertimo kryptimis, metodais ir kitais aktualiais profesijos aspektais. Mokslinis leidinys skirtas vertimo studijų ir kitų filologijos mokslų krypčių studentams, norintiems atnaujinti ir plėsti savo žinias apie dirbtiniu intelektu grįstą mašininį vertimą, postredagavimą ir lokalizaciją. Vadovėlyje pateikiama informacija bus naudinga ir kitų studijų krypčių studentams, besidomintiems įvairiais vertimo metodais, dalykinių tekstų vertimu, vertimo etika.

  ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРА

  Рута Петраускене, Йолита Сінкене, Раса Даугелене, Брігіта Янюнайте, Йоланта Вайчюнене, Ліна Гайжюнене, Eдіта Штуопіте, Дмитро Дзвінчук, Мар’яна Орлів

  Дизайн-мислення – це творча методологія вирішення проблем, яку широко застосовують організації різного типу в усьому світі. Основна мета цієї публікації – допомогти публічному сектору інноваційно реагувати на виклики і міжсекторальні проблеми, з якими стикається сучасне суспільство, та сприяти зміцненню довіри до організацій публічного сектора. Видання призначене для керівників та інших працівників публічного сектора, здобувачів вищої освіти різних рівнів підготовки, які вивчають соціальні науки, учасників програм неформальної освіти, а також всіх, хто прагне творчо реагувати на будь-які виклики та шукати креативні рішення.

  ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СФЕРЫ

  Рута Петраускене, Йолита Синкене, Раса Даугелене, Бригита Янюнайте, Йоланта Вайчюнене, Лина Гайжюнене, Эдита Штуопите

  Дизайн-мышление — это творческая методология решения проблем, которая широко используется в различного типа организациях во всём мире. Основная цель данной публикации — помочь государственному сектору инновационно реагировать на вызовы и межсекторальные проблемы, с которыми сталкивается современное общество, и способствовать укреплению доверия к государственному сектору. Издание предназначено сотрудникам, руководителям организаций государственного сектора, студентам факультета социальных наук различного уровня подготовки, участникам программ неформального образования и всем, кто стремится творчески реагировать на любые вызовы и искать подходящие решения.

   
  Our website uses cookies. More about used cookies.