Number of Titles: 1004
  e-mailpassword

  News

  Cemento chemija ir technologija

  Rimvydas Kaminskas, Kęstutis Baltakys, Anatolijus Eisinas, Irmantas Barauskas

  CEMENTAS – viena populiariausių gaminamų medžiagų ir, kaip teigia vadovėlio autoriai, yra šiuolaikinio, urbanistinio pasaulio pagrindas. Mokslininkai Rimvydas Kaminskas, Kęstutis Baltakys, Anatolijus Eisinas ir Irmantas Barauskas suinteresuotus fizinių, inžinerinių bei technologinių mokslų studijų krypčių studentus ir kitus besidominčius skaitytojus supažindina su naujausiu savo darbu – vadovėliu „Cemento chemija ir technologija“. Vadovėlio medžiaga universali. Jame pateikiama norminė ir techninė informacija apie cemento klasifikaciją, jo gamybos istoriją, dabartines naujausias jo gamybos technologijas. Vadovėlis tinkamas visiems skaitytojams, kurių teoriniam ir praktiniam pasirengimui yra svarbi cemento sąvoka. Visuose vadovėlio skyriuose galima rasti išsamias iliustracijas, trumpus aprašymus apie tai, kokių žinių ir gebėjimų įgis skaitytojai, kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiami kontroliniai ir diskusiniai klausimai, praktinės užduotys, kurias atlikdami skaitytojai galės įtvirtinti perskaitytą teorinę medžiagą ir įgytas žinias.

  Valdymo apskaitos praktinės užduotys, II pataisyta ir papildyta laida

  Edita Gimžauskienė, Giedrė Večerskienė, Viktorija Varaniūtė, Lina Klovienė, Gražvidas Zaukas

  Šiomis dienomis kiekvienos įmonės sėkmė daugiausia priklauso nuo to, kaip taikomi valdymo apskaitos principai duomenims kurti, informacijai generuoti ir problemoms spręsti. Tai įdomi ir reikšminga sritis, kurią privalo išmanyti studijuojantys valdymo apskaitą. Knyga ir skirta siekiantiems ne tik įtvirtinti teorines valdymo apskaitos žinias, bet ir įgusti spręsti praktines užduotis bei situacijas. Tam, kad pateikta informacija būtų lengvai suprantama ir aiški, knygoje esančios praktinės užduotys pateiktos skirtingo veiklos pobūdžio įmonių pavyzdžiais, praplečiančiais valdymo apskaitos metodų, principų taikymo suvokimą ir gerinančiais praktinius įgūdžius. Šia knyga skatinama labiau orientuotis į analitinių įgūdžių tobulinimo aspektus, pasitelkiant praktines situacijas bei jų analizę, taip pat vertybes ir elgseną, užtikrinančius valdymo apskaitos specialisto naudą įmonei. Visgi net ir šios srities naujokai neturėtų išsigąsti vien praktinės veiklos, kadangi knygos autoriai pateikia ir teorinės medžiagos, kuri naudinga susikuriant teorinį apskaitos pagrindą ir savarankiškai sprendžiant praktines užduotis. Ši mokomoji knyga ilgainiui taps neatskiriama dalimi studijuojant, kadangi joje pateikiamos lentelės ir formos užduotims spręsti ir atsakymams įrašyti. Tokie maketai leidžia sutaupyti laiko, paprastai skiriamo sprendimo nuoseklumui ir apipavidalinimui apgalvoti. Taip vizualiai pateikiama knyga padės kur kas lengviau ir patogiau įsisavinti sudėtingesnių atvejų sprendimo logiką, skatins skirtingą, kritinį požiūrį į problemines situacijas. Jas suprasti ir įveikti – tai viena svarbiausių valdymo apskaitos srities užduočių.

  Tarptautinės jaunųjų tyrėjų konferencijos „Pramonės inžinerija 2021“ pranešimų medžiaga. INTERNATIONAL YOUNG RESEARCHERS CONFERENCE INDUSTRIAL ENGINEERING 2021 NOTIFICATION MATERIAL

  Antanas Čiuplys (ats. redaktorius)

  Žiedinės ekonomikos iššūkiai ir galimybės Lietuvoje

  Jurgita Bruneckienė, Lina Dagilienė, Viktorija Varaniūtė, Ineta Zykienė, Žaneta Stasiškienė, Daina Kliaugaitė, Inga Gurauskienė

  Nors visuomenė vis labiau vertina darnumą, o Lietuvoje žiedinės ekonomikos koncepcija jau yra aptarinėjama vyriausybės ar vietos institucijų lygmeniu, tačiau vis dar trūksta diskusijų „kaip“ ir „ko reikia“ norint Lietuvoje įgyvendinti ekonomikos transformaciją žiedinės ekonomikos link. Mokslo studijoje siekiama teoriškai ir praktiškai įvertinti žiedinės ekonomikos iššūkius ir galimybes Lietuvoje, detalesnę analizę atlikus Lietuvos tekstilės ir aprangos sektoriaus pavyzdžiu. Autoriai apžvelgia, kas jau yra padaryta Lietuvoje ir su kokiais žiediškumo iššūkiais susiduriama, ką reikia keisti, kas paskatintų pramonės įmones diegti žiedinės ekonomikos principus vertės grandinėje, kaip prie žiedinės transformacijos galėtų prisidėti valdžios institucijos. Leidinys skirtas visiems, kurie domisi žiedinės ekonomikos, aplinkosaugos, darnaus vystymosi temomis. Mokslo studija suteiks naujausių žinių apie žiedinę ekonomiką, apimančią ne tik atliekų tvarkymą, bet ir prevenciją ir aktyvų skirtingų ekonomikos subjektų bendradarbiavimą, taip pat besikeičiantį kiekvieno ekonomikos subjekto vaidmenį ir galimą indėlį.