Number of Titles: 929
  e-mailpassword

  News

  Makroekonomikos laboratoriniai darbai, 1 dalis

  Jadvyga Čiburienė, Tomas Stravinskas

  Knyga yra parengta pagal „Makroekonomikos“ programą ir skirta Ekonomikos ir verslo fakulteto visų programų studentams bei kitų fakultetų studentams, studijuojantiems „Inžinerinę ekonomiką“. Leidinyje apibendrinami bendrieji ir makroekonomikos metodologijos pagrindai, pagrindiniai makroekonomikos rodikliai, gamybos apimtis ir jos nustatymo būdai, valstybės makroekonomikos reguliavimo priemonės, taip pat makroekonomikos klausimai apjungiami su finansinės informacijos dabartinių duomenų platformos Bloomberg duomenimis, pateiktos svarbiausios kurso temų užduotys, kurios teoriją susieja su realiu gyvenimu.

  Laboratories of Electrical and Electronic Circuits

  Miglė Kriuglaitė-Jarašiūnienė, Roma Račkienė

  This book introduce the main units, laws and processes in direct and alternating current circuits as well as electronic elements and devices, and helps students not only perform laboratory work and take notes of the readings but also to study and prepare for laboratory works at home. The course of Electrical and electronic circuits is a general introductory course developed for students of non-electrical specializations.

  Mikromechaninių sistemų tyrimai ir taikymai

  Giedrius Janušas, Arvydas Palevičius, Andrius Vilkauskas

  Knygoje pateikiami eksperimentinės įrangos, modeliavimo ir eksperimentinių rezultatų aprašymo ir išvadų formulavimo pavyzdžiai, aprašytos sukurtos ir ištirtos mikromechaninės periodinės sistemos, skirtos jutikliams, kurie naudojami žmogaus sveikatinimo tikslams, bei pristatomi sukurti naujos kartos mikrorezonatoriai su valdomais parametrais, naudojant nanokompozitines medžiagas, pasižyminčias pjezoelektriniu efektu mikrometriniu lygmeniu. Mokomoji knyga skirta Mechanikos inžinerijos studijų programos magistro studijų pakopos studentams. Taip pat autoriai įsitikinę, kad šis leidinys padės integruoti mokslo rezultatus į studijų procesą, įtrauks studentus į inovatyvius ir perspektyvius tyrimus bei sudarys galimybes populiarinti mokslą.

  Atliekų tvarkymo pagrindai. Laboratoriniai darbai

  Gintaras Denafas, Dalia Buivydienė, Algimantas Bučinskas, Simonas Misevičius, Zoja Darčanova

  Leidinyje laboratorinių darbų aprašymai padės įtvirtinti žinias apie atliekų tvarkymą: studentai susipažins su atliekų morfologine sudėtimi, susidarančių atliekų kiekio sąryšiu su vartojamų produktų kiekiu ir atliekų cheminės sudėties nustatymo būdais. Ši mokymo priemonė yra skirta Kauno technologijos universiteto studijų krypties „Tvarioji inžinerija ir ekotechnologijos“ bakalaurantams.