Number of Titles: 975
  e-mailpassword

  News

  Vaizdų apdorojimas Matlab aplinkoje

  Armantas Ostreika, Liudas Motiejūnas, Rytis Maskeliūnas, Alfonsas Misevičius, Andrius Lauraitis

  Knygoje išsamiai analizuojami skaitmeninių vaizdų apdorojimo metodai, gausiai pateikta pavyzdžių pasitelkiant MATLAB realizuotas funkcijas. Skaitytojai supažindinami su MATLAB duomenų ir paveikslėlių tipais, bazinėmis operacijomis, vaizdų filtravimu ir tiesinių filtrų projektavimu, transformacijomis dažnių srityje, morfologinėmis operacijomis. Leidinys skirtas KTU Informatikos magistrantūros studijų programos moduliui „Vaizdų apdorojimas ir kompiuterinė rega“, tačiau bus naudingas ir kitų studijų programų bei techniškųjų fakultetų studentams, siekiantiems susipažinti su egzistuojančiais ir turinčiais savo realizacijas įvairiuose programiniuose paketuose skaitmeninių vaizdų apdorojimo metodais.

  Elektros energetikos pagrindai. Laboratoriniai darbai

  Algimantas Navickas, Gytis Svinkūnas, Rasa Juraškienė

  Elektros energetikos sistema (EES) – elektros įrenginių, skirtų elektrai gaminti, perduoti ir skirstyti visuma. EES – tai viena didžiausių žmogaus sukurtų technologinių sistemų. Ji apima kelių valstybių teritoriją ir užtikrina normalų tiek pramonės, tiek buitinių vartotojų funkcionavimą. Šioje laboratorinių darbų knygoje trumpai, bet išsamiai apžvelgiami įtampos ir reaktyviosios galios reguliavimo principai, transformatorių darbo režimai, aukštesniosios harmonikos elektros tinklai, pastatų elektros instaliacija, pramonės įmonių elektros apkrovos. Atliekant laboratorinius darbus išmokstama naudoti reaktyviosios galios kompensavimo įrenginius, parinkti transformatorių skaičių ir darbo režimą įmonėje, išmokstama įvertinti ir užtikrinti tinklo elektros kokybę, susipažįstama su elektros instaliacijos projektavimo ir saugaus eksploatavimo principais, ypač patikimomis elektros tiekimo schemomis. Ši knyga yra skirta elektronikos ir elektros inžinerijos krypties automatikos ir valdymo, elektros inžinerijos, termoinžinerijos, statybos inžinerijos studijų programų studentams.

  Calculation of the Total Construction Price

  Odeta Viliūnienė, Gediminas Viliūnas

  This educational book has been prepared on the basis of civil engineering and architecture study programmes and it describes the classification of buildings, calculation of building construction works for separate types of construction, rules for the estimation of the areas of buildings; use of standards for the costs of works, materials and mechanisms; calculation of the estimated price of construction; preparation of the registers of the needs for resources in preparation of local, object and summary estimates. It will be useful for the students of civil engineering and architecture in obtaining more knowledge which is necessary for establishing the price of construction works. It will also be useful for the Master and Bachelor students in preparation of their final works.

  Tarptautinės jaunųjų tyrėjų konferencijos „Pramonės inžinerija 2020“ pranešimų medžiaga

  Antanas Čiuplys (ats. redaktorius)

  Procesų modeliavimo laboratoriniai darbai

  Nora Kybartienė, Virginija Valančienė, Zenonas Valančius, Darius Kybartas

  Ši metodinė priemonė skirta supažindinti studentus su fizikinio ir matematinio modeliavimo taikymais aplinkos ir chemijos inžinerijoje. Laboratorinių darbų metu supažindinama su eksperimentinių duome¬nų analizės metodais, tokiais kaip grafinė duomenų analizė, koreliacinė analizė, tiesinės regresijos analizė, bei statinės ir dinaminės sistemų aprašymo būdais. Atlikdami šiuos darbus studentai išmoks atlikti įvairių modelinių sistemų skaičiavimus bei gautus duomenis atvaizduoti nau¬dodami programas Microsoft Excel ir MATLAB. Knyga yra skirta Kauno technologijos universiteto Cheminės technolo¬gijos fakulteto bakalaurams ir magistrantams, klausantiems modulius Aplinkos procesų modeliavimas bei Procesų optimizavimas.

  Cheminių elementų ir junginių oksidacinės-redukcinės savybės

  Algirdas Šulčius, Agnė Šulčiūtė

  Knygoje pateikta medžiaga leis studentams patiems pasirinkti reakcijos produktus, apskaičiuoti oksidacijos-redukcijos procesų potencialus ir tuo remiantis nuspręsti apie jų termodinaminę vyksmo galimybę esant standartinėms ir realioms sąlygoms. Studentams taip pat siūloma naudoti uždavinių sprendimo algoritmus ar schemas. Tačiau jie parodo tik bendruosius nagrinėjamųjų temų sprendimų būdus. Todėl autoriai kartu siūlo šiuos algoritmus papildyti skaičiavimais, kuriems naudojama patikslinta oksidacijos-redukcijos reakcijų elektrovaros skaičiavimo formulė. Naudojant šią formulę, galima gauti duomenis, artimus realiomis sąlygomis vykstančių procesų vertėms.

  Engineering Drawing. Text, Training and Tasks Book of Engineering Drawing

  Tilmutė Pilkaitė, Nomeda Puodžiūnienė

  This text, training and task book focuses on developing professional academic skills for teaching engineering drawing. It aims to provide students with fundamental training in terms of the principles and practices of the graphic language for engineering. The topics include orthographic projection, sectioning, dimensioning, technical sketching, reading and detailing of assembly drawing.