Number of Titles: 973
  e-mailpassword

  News

  Calculation of the Total Construction Price

  Odeta Viliūnienė, Gediminas Viliūnas

  This educational book has been prepared on the basis of civil engineering and architecture study programmes and it describes the classification of buildings, calculation of building construction works for separate types of construction, rules for the estimation of the areas of buildings; use of standards for the costs of works, materials and mechanisms; calculation of the estimated price of construction; preparation of the registers of the needs for resources in preparation of local, object and summary estimates. It will be useful for the students of civil engineering and architecture in obtaining more knowledge which is necessary for establishing the price of construction works. It will also be useful for the Master and Bachelor students in preparation of their final works.

  Tarptautinės jaunųjų tyrėjų konferencijos „Pramonės inžinerija 2020“ pranešimų medžiaga

  Antanas Čiuplys (ats. redaktorius)

  Procesų modeliavimo laboratoriniai darbai

  Nora Kybartienė, Virginija Valančienė, Zenonas Valančius, Darius Kybartas

  Ši metodinė priemonė skirta supažindinti studentus su fizikinio ir matematinio modeliavimo taikymais aplinkos ir chemijos inžinerijoje. Laboratorinių darbų metu supažindinama su eksperimentinių duome¬nų analizės metodais, tokiais kaip grafinė duomenų analizė, koreliacinė analizė, tiesinės regresijos analizė, bei statinės ir dinaminės sistemų aprašymo būdais. Atlikdami šiuos darbus studentai išmoks atlikti įvairių modelinių sistemų skaičiavimus bei gautus duomenis atvaizduoti nau¬dodami programas Microsoft Excel ir MATLAB. Knyga yra skirta Kauno technologijos universiteto Cheminės technolo¬gijos fakulteto bakalaurams ir magistrantams, klausantiems modulius Aplinkos procesų modeliavimas bei Procesų optimizavimas.