Number of Titles: 989
  e-mailpassword

  News

  Mokymosi strategijos ir mokinių pasiekimų sąsajos

  Aldona Augustinienė, Berita Simonaitienė

  Monografijoje keliamas probleminis klausimas: kaip mokymosi strategijos susijusios su mokinių pasiekimais? Taip pat išryškinamas mokytojo veiklos svarbumas suteikiant mokiniams žinių apie mokymosi strategijas ir kuriant tokį ugdymo procesą, kuriame būtų pusiausvyra tarp mokymo ir mokymosi. Autorės pristato mokymosi strategijų sampratą ir pagrindžia jų paskirtį ugdant savarankišką besimokantįjį: atskleidžiama mokymosi strategijų vieta mokytojų kuriamuose ugdymo ar pamokų scenarijuose, parodoma, kaip mokytojai ugdo ir stiprina mokinių savarankišką mokymąsi ir gebėjimą mokytis, kaip mokiniai išmoksta taikyti šias strategijas ir kokias iš jų renkasi savo veikloje. Knyga skirta esamiems ir būsimiems mokytojams, taip pat leidėjams, kaip tinkamai parengti vadovėlius, kitas mokymosi priemones ir metodinę medžiagą mokytojams ir taip prisidėti prie mokymosi proceso.

  Eismo srautų tyrimai ir modeliavimas

  Janina Jablonskytė, Artūras Keršys, Robertas Keršys

  Knygoje aptarta transporto inžinerijos sritis. Skaitytojas įgis žinių ir praplės praktinius įgūdžius saugaus eismo, valdymo, modeliavimo ir transporto eismo srautų prognozavimo klausimais. Metodinę priemonę sudaro trys teorijos skyriai, kur kiekviename iš jų pateikta trumpa teorinė dalis, iliustruota praktinio pobūdžio pavyzdžiais su sprendimais bei paaiškinimais, ir uždaviniai, skirti studentų savarankiškam darbui. Kituose dviejuose skyriuose išdėstyta projekto vykdymo seka, pateiktos ataskaitos rengimo gairės. Knyga skirta transporto inžinerijos srities studentams ir norintiems praplėsti transporto eismo srautų teorines ir praktines žinias.