Viso knygų: 772
  el. paštaskodas

  Naujienos

  Aukštesnioji maisto chemija. Laboratoriniai darbai

  Audrius Pukalskas

  Metodinė medžiaga yra skirta maisto technologijas studijuojantiems antrosios pakopos studentams. Leidinyje pateikta informacija apie cheminės ir instrumentinės analizės metodus, naudojamus tiriant maisto produktų sudėtines dalis.

  Elektroninių sistemų programavimas. Laboratoriniai darbai

  Vytautas Knyva, Mindaugas Knyva, Marius Saunoris

  Mokymo knyga skirta elektronikos inžinerijos, biomedicininės elektronikos, transporto elektronikos, telekomunikacijų ir robotikos studijų programų studentams. Pagrindinis knygos tikslas – pateikti studentams elektroninių sistemų programavimo pagrindus, t. y. išmokyti programuoti C kalba, suteikti programavimo Matlab/Simulink aplinkoje įgūdžius, supažindinti su programavimu Labwindows/CVI ir Labview programavimo aplinkose.

  Elektros grandinių analizė 1. Laboratoriniai darbai

  Alfredas Bartulis, Olga Fiodorova, Lina Urbanavičiūtė, Tomas Jukna, Donatas Aviža

  Ši mokomoji knyga skirta I pakopos studijų programų „Automatika ir valdymas“ ir „Robotika“ studentams, studijuojantiems dalyką „Elektros grandinių analizė 1“.

  Paketinio perdavimo tinklai ir technologijos: praktiniai darbai

  Tomas Adomkus, Rasa Brūzgienė, Lina Narbutaitė

  Ši mokomoji knyga skirta pirmosios pakopos Telekomunikacijų studijų programos studentams, studijuojantiems studijų modulius „Paketinio perdavimo tinklai“ ir „Paketinio perdavimo technologijos“. Joje pateikta medžiaga orientuota į praktinių įgūdžių suteikimą būsimiems telekomunikacijų srities inžinieriams, jų gebėjimų pritaikyti turimas teorines žinias praktinėms užduotims atlikti lavinimą.

  Ryšiai su visuomene

  Lina Kazokienė, Jurgita Stravinskienė

  Vadovėlyje aptariami ryšių su visuomene (RsV) veiklos teoriniai ir praktiniai klausimai. Daugiausia dėmesio skiriama procesiniams ryšių su visuomene aspektams išryškinti. Vadovėlis skirtas studentams, studijuojantiems komunikacijos dalykus pirmojoje ir antrojoje studijų pakopose. Vadovėlio medžiaga suteiks galimybę ugdyti mokymosi įgūdžius tarpdalykinėje aplinkoje. Leidinio medžiaga yra naudinga tiek studentams, tiek plačiajai visuomenei.

  Silikatų pramonės įrenginių šiluminiai skaičiavimai. Metodiniai nurodymai

  Nora Kybartienė, Virginija Valančienė, Zenonas Valančius

  Mokomoji knyga yra skirta Cheminės technologijos fakulteto bakalauro studijų programos „Cheminė technologija ir inžinerija“ bakalaurams. „Bakalauro baigiamajame darbe“ studentai turi pateikti vieno iš savo specializacijos srities produkto gamybos technologinio proceso aprašą ir atlikti pasirinkto šiluminio įrenginio skaičiavimus. Šioje knygoje pateikti konvekcinės, tunelinės, purkštuvinės ir būgninės džiovyklos šiluminių skaičiavimų pavyzdžiai.

  Inžinerinių sprendimų ekonomika: situacijų analizė

  Žaneta Simanavičienė, Edmundas Jasinskas, Jurgita Bruneckienė, Vilda Gižienė, Andrius Guzavičius, Oksana Palekienė

  Mokomoji knyga skirta aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studentams, studijuojantiems ekonomiką. Šioje knygoje pateiktas trumpas ekonomikos pagrindų kursas, studijuojantiesiems ne ekonomikos specialybes. Mokomojoje knygoje nagrinėjamos įvairios verslo situacijos pagal pagrindines Mikroekonomikos, Ekonomikos pagrindų, Ekonomikos inžinerijos modulių temas.